M
11/03/2021 09:20

Hội đồng nhân dân quận Đống Đa:

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

(LĐTĐ) Hoạt động của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa ngày càng dân chủ, thực chất, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động. Đặc biệt hoạt động giám sát, giải trình được thực hiện bài bản, thiết thực, hiệu quả.

Hội đồng nhân dân quận Đống Đa: Hoạt động dân chủ, thực chất và sáng tạo Hội đồng nhân dân quận Đống Đa xem xét, điều chỉnh vốn dự án đầu tư công Năm 2030 Quận Đống Đa sẽ hoàn thành xếp hạng các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn
Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát
Uỷ ban nhân dân quận Đống Đa khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo ông Võ Hồng Vinh, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân quận Đống Đa, hoạt động giám sát được Hội đồng nhân dân quận Đống Đa thực hiện hiệu quả tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân quận. Đối với giám sát tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân quận tập trung xem xét, đánh giá các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do Uỷ ban nhân dân quận trình, trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản…

Chất vấn và trả lời chất vấn là hình thức giám sát quan trọng, thường xuyên trong các kỳ họp. Tại các kỳ họp các đại biểu đã tiến hành chất vấn một số đơn vị tập trung vào những vấn đề có tính bức xúc đang được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm. Trong đó nội dung chất vấn của đại biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, đúng thẩm quyền của người được chấn vấn. Người được chất vấn cũng trả lời thẳng nội dung chất vấn, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra các giải pháp thực hiện.

Đối với giám sát giữa hai kỳ họp, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiều cải tiến, đổi mới; chất lượng và hiệu quả giám sát từng bước được nâng cao.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Hội đồng nhân dân quận đã tổ chức 64 đợt khảo sát, giám sát đối với Uỷ ban nhân dân và các đơn vị. Nội dung giám sát, giải trình tiếp tục có nhiều đổi mới, được thực hiện bài bản, khoa học, thiết thực, hiệu quả.

Thông qua giám sát đã đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế tồn tại, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cấp; kiến nghị những giải pháp, biện pháp cụ thể.Công tác giám sát của Hội đồng nhân dân quận còn được thực hiện bằng hình thức giải trình tại các phiên họp Thường trực. Mỗi năm Thường trực Hội đồng nhân dân quận tổ chức ít nhất 2 phiên giải trình được Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân, sự phối hợp của Uỷ ban nhân dân, các phiên giải trình được tổ chức đúng luật, chất lượng và có trách nhiệm, từng vấn đề, nhất là các hạn chế đã được các đại biểu nêu rõ, đi thẳng vào trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tại các kỳ họp, Nghị quyết mà Hội đồng nhân dân thông qua đã tạo cơ sở pháp lý để Uỷ ban nhân dân xây dựng kế hoạch cho từng giai đoạn và từng năm, tổ chức triển khai, điều hành thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển của quận một cách toàn diện. Đặc biệt kinh tế của quận tăng trưởng khá, thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước.

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, văn hoá - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra, góp phần quan trọng vào phát triển mang tính bền vững.Xây dựng và quản lý đô thị có bước tiến bộ, nhiều vấn đề dân sinh bức xúc được tập trung giải quyết. Kết cấu hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư mở rộng; bộ mặt của quận có khởi sắc; chất lượng giáo dục- đào tạo, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng được nâng lên; công tác giảm hộ nghèo được chú trọng; đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được quan tâm; chính trị xã hội ổn định, an ninh, trật tự được đảm bảo.

Những kết quả đạt được của Hội đồng nhân dân quận trong nhiệm kỳ một lần nữa khẳng định và nâng cao vị thế của Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính trị và xã hội, được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan hữu quan, cử tri và các tầng lớp nhân dân trong quận đánh giá, ghi nhận./.

X.Sinh

Nguồn :