M
09/03/2021 13:47

Hội đồng nhân dân quận Đống Đa: Hoạt động dân chủ, thực chất và sáng tạo

(LĐTĐ) Hoạt động của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động. Qua đó Hội đồng nhân dân quận đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Hội đồng nhân dân quận Đống Đa xem xét, điều chỉnh vốn dự án đầu tư công Hội đồng nhân dân quận Đống Đa: Nâng tầm hiệu quả hoạt động
Hội đồng nhân dân quận Đống Đa: Hoạt động dân chủ, thực chất và sáng tạo
Bí thư Quận uỷ Đống Đa Đinh Trường Thọ trao Giấy khen cho các tập thể.

Tại Hội nghị tổng kết Hoạt động Hội đồng nhân dân quận khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức sáng 10/3, thay mặt Hội đồng nhân dân quận, ông Võ Hồng Vinh, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân quận cho biết, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân quận Đống Đa đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động. Những kết quả này thể hiện trên tất cả các lĩnh vực nhưng rõ nét nhất là trong việc quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách của địa phương; khảo sát, giám sát chuyên đề, chất vấn, trả lời chất vấn... góp phần thể chế hóa kịp thời, đúng đắn đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của địa phương.

Chất vấn và trả lời chất vấn là hình thức giám sát quan trọng, thường xuyên trong các kỳ họp. Tại các kỳ họp các đại biểu đã tiến hành chất vấn một số đơn vị tập trung vào những vấn đề có tính bức xúc đang được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm. Trong đó nội dung chất vấn của đại biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, đúng thẩm quyền của người được chấn vấn. Người được chất vấn cũng trả lời thẳng nội dung chất vấn, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra các giải pháp thực hiện. Đối với giám sát giữa hai kỳ họp. Hoạt động giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn có nhiều đổi mới, sôi nổi, tâm huyết.

Hội đồng nhân dân quận Đống Đa: Hoạt động dân chủ, thực chất và sáng tạo

Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường trao Giấy khen cho các cá nhân.

Hoạt động giám sát được tăng cường và có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan. Nội dung giám sát, giải trình tiếp tục có nhiều đổi mới, được thực hiện bài bản, thiết thực, hiệu quả. Hoạt động kỳ họp đã có nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của quận.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Hội đồng nhân dân quận đã tổ chức 17 kỳ họp. Trong đó, có 6 kỳ họp bất thường để kiện toàn các chức danh. Đã thông qua 97 Nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản; Nghị quyết về tổ chức, nhân sự. Thường trực và đại biểu Hội đồng nhân dân quận thực hiện 308 buổi tiếp công dân, tiếp nhận 116 đơn và giải quyết được 85% đơn thư. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp đã phối hợp tổ chức 773 hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp; gồm có 91 cuộc cấp quận, 682 cuộc cấp phường.

Cùng với đó công tác tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được đổi mới từng bước theo hướng gần dân, sát dân và quyết liệt trong việc đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc để tồn đọng, kéo dài.

Tổ chức bộ máy đặc biệt là Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân cấp phường được củng cố, kiện toàn từng bước ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu của hoạt động thực tiễn. Nhận thức về xây dựng pháp luật có những chuyển biến tích cực, hiệu quả. Phương thức, chế độ làm việc được cải tiến mạnh mẽ theo hướng khoa học, nền nếp hơn, phát huy dân chủ, tăng tính chủ động, sáng tạo, phối hợp tốt hơn giữa các đơn vị, cơ quan hữu quan.

Các Nghị quyết mà Hội đồng nhân dân thông qua đã tạo cơ sở pháp lý để Uỷ ban nhân dân xây dựng kế hoạch cho từng giai đoạn và từng năm, tổ chức triển khai, điều hành thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển của quận một cách toàn diện. Kết quả kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, văn hoá - xã hội của quận đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra, góp phần quan trọng vào phát triển mang tính bền vững. Xây dựng và quản lý đô thị có bước tiến bộ, nhiều vấn đề dân sinh bức xúc được tập trung giải quyết. Kết cấu hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư mở rộng; bộ mặt của quận có khởi sắc; chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng được nâng lên; công tác giảm hộ nghèo được chú trọng; đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được quan tâm; chính trị xã hội ổn định, an ninh, trật tự được đảm bảo.

Những kết quả đạt được của Hội đồng nhân dân quận trong nhiệm kỳ một lần nữa khẳng định và nâng cao vị thể của Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính trị và xã hội, được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan hữu quan, cử tri và các tầng lớp nhân dân trong quận đánh giá, ghi nhận.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội đồng nhân dân quận Đống Đa đề ra một số giải pháp trọng tâm như: Chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng quyết định và giám sát của Hội đồng nhân dân; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân…

Tại hội nghị, 24 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp quận Đống Đa nhiệm kỳ 2016-2021 đã được nhận Giấy khen của Uỷ ban nhân dân quận.

Phùng Thị Ngọc Loan

Nguồn :