M
26/04/2021 17:14

Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Trong những năm qua Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp.

Hãy trân trọng, ghi nhận người lao động, vì đó là vốn quý của doanh nghiệp Chăm lo tốt hơn cho công nhân lao động trong dịp Tháng Công nhân Trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Ông Đinh Quốc Toản, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết, công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đang quản lý trực tiếp 310 công đoàn cơ sở với 141.189 lao động, trong đó đoàn viên là 130.937 người.

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở
Công nhân lao động tham dự lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021 do công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức

Xác định công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là việc làm thường xuyên, xuyên suốt quá trình hoạt động của tổ chức Công đoàn. Trong những năm qua Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các công đoàn cơ sở.

Trong đó công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp.

Hàng năm các cấp công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đều tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng: thương lượng tập thể, đối thoại, hoạt động công đoàn...

Công đoàn tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tác phong lao động công nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp… đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.

Công đoàn cũng tham gia đóng góp xây dựng các văn bản quy định tại doanh nghiệp có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân lao động; tổ chức, quản lý hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở
Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tư vấn pháp luật cho Công nhân lao động

Công đoàn hướng dẫn công nhân lao động thực hiện giao kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động; tham gia kiểm tra việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp; đóng góp xây dựng và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; phối hợp tổ chức hội nghị Người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; tập trung nắm chắc tình hình, tư tưởng của đoàn viên, công nhân lao động; vận động công nhân lao động tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp, trong cuộc sống.

Đặc biệt công đoàn đại diện cho tập thể lao động tham gia giải quyết các tranh chấp lao động, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ ngừng việc tập thể xảy ra, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động.

"Chất lượng hoạt động công đoàn không ngừng được nâng lên. Thông qua hoạt động của công đoàn, quan hệ lao động trong các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội ngày càng ổn định và phát triển, các vụ ngừng việc tập thể giảm đáng kể, năm sau giảm hơn năm trước (từ năm 2016 đến nay chỉ xảy ra 16 vụ); thành lập được 46/44 công đoàn cơ sở, kết nạp 26.697/24.490 đoàn viên, hoàn thành vượt chỉ tiêu Liên đoàn Lao động Thành phố và Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội giao”, ông Đinh Quốc Toản cho biết.

T.Vũ

Nguồn :