M
30/12/2020 08:00

Liên đoàn Lao động quận Long Biên phát động thi đua “Tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên”

(LĐTĐ) Với chủ đề “Tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên”, Công đoàn quận Long Biên đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động, ngày 29/12, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã phát động phong trào thi đua năm 2021 trong toàn thể công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận.

Quận Long Biên: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ IV Đầm ấm lễ gặp mặt Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường trên địa bàn quận Long Biên Ấn tượng đêm Gala trao giải Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam qua ảnh”

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng cho biết: Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu tiên triển khai các Chương trình công tác lớn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025.

Năm tiếp tục thực hiện “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, năm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”; Thành phố thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và quận Long Biên lấy chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”.

Liên đoàn Lao động quận Long Biên phát động “Tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên”
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên trao Giấy khen tới các công đoàn cơ sở tiêu biểu

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận và hưởng ứng nội dung thi đua do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát động; Liên đoàn Lao động quận Long Biên lấy chủ đề “Tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên”; Công đoàn quận Long Biên đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động.

Phát động phong trào thi đua năm 2021 trong toàn thể đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên kêu gọi khối doanh nghiêp phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2021, vận động công nhân lao động tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, tăng năng suất lao động; đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế; đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Tập trung thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, với các nội dung thiết thực, mục tiêu cụ thể, đối tượng phù hợp, tập trung cụ thể hóa chủ đề năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” vào các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”...

Đẩy mạnh hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 145/2021/NĐ-CP của Chính phủ; chăm lo phúc lợi đoàn viên; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Đồng thời phối hợp với người sử dụng lao động duy trì tổ chức tốt phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong công nhân lao động, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay.

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp: Tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2021 của quận và Thành phố. Tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới mục tiêu xây dựng quận thông minh, sáng tạo…

Đối với khối Trường học: Phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt với tinh thần đổi mới, sáng tạo và hiệu quả; tự bồi dưỡng và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và toàn ngành. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành. Tiếp tục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế”.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận tích cực hưởng ứng tham gia vào các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của quận và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2021”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng kêu gọi.

Thời gian phát động thi đua được chia thành 2 đợt.

Đợt 1: Từ tháng 1/2021 đến 30/6/2021: Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Đợt 2: Từ 1/7/2021 đến 31/12/2021: Quyết tâm, nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống. Thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021 và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2021, kỷ niệm 18 năm ngày thành lập quận.

B.D

Nguồn :