Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Chú trọng đổi mới công tác cán bộ

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-LĐLĐ, ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI) về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nhiệm vụ cụ thể, trong đó chú trọng đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt thực hiện các khâu trong công tác cán bộ.
Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Nâng cao công tác đánh giá cán bộ

Theo kế hoạch, về việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, trên cơ sở khung tiêu chí đánh giá cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên, LĐLĐ huyện cụ thể thành các tiêu chí đánh giá, lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá cán bộ hằng tháng; thực hiện đánh giá cán bộ đa chiều, liên tục, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và quy trình; khách quan, chính xác, công khai, minh bạch; kết quả đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cơ quan, đơn vị. Trong xác định chức danh tiêu chuẩn cán bộ công đoàn LĐLĐ quận đặc biệt quan tâm tiêu chuẩn về kỹ năng, tâm huyết và bản lĩnh và uy tín của cán bộ công đoàn.

Để chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài đáp ứng yêu cầu bố trí cán bộ, các cấp Công đoàn trong huyện chủ động đề xuất với cấp ủy Đảng chuẩn bị nguồn cán bộ cho tổ chức Công đoàn, nhất là cán bộ xuất thân từ công nhân lao động trực tiếp sản xuât, có kinh nghiệm thực tiễn từ hoạt động; trước mắt chuẩn bị nguồn cán bộ cho Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Chú trọng đổi mới công tác cán bộ
Hội nghị sơ kết công tác hoạt động Công đoàn 9 tháng của Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên

Cụ thể, đối với cán bộ công đoàn chuyên trách: Căn cứ vào biên chế được giao, xây dựng khung năng lực vị trí việc làm cho từng chức danh, từng cấp, từng bộ phận công tác với các tiêu chuẩn phù hợp theo quy định về vị trí việc làm và phân cấp quản lý cán bộ...

Đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách: Lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ trưởng thành từ phong trào, cán bộ xuất thân từ công nhân. Coi trọng các phẩm chất hàng đầu của cán bộ công đoàn: chuyên nghiệp, bản lĩnh, tâm huyết, gắn bó với cơ sở, gần gũi với công nhân lao động, có khả năng tự học, am hiểu pháp luật, có kỹ năng vận động quần chúng. Đề xuất cơ chế, chính sách, quy định về việc lựa chọn, giới thiệu và hỗ trợ đoàn viên ưu tú, cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu đi học Đại học Công đoàn hoặc tham gia lớp bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ Công đoàn.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc: Rà soát, quy định chặt chẽ số lượng cán bộ ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc hoàn thiện Đề án vị trí việc làm để đảm bảo bố trí, sử dụng cán bộ có hiệu quả.

Chủ động thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nữa là các cấp công đoàn huyện chủ động và thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công đoàn các cấp phải thực hiện theo đúng hướng dẫn về quy hoạch cán bộ của Huyện ủy Phú Xuyên và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; đảm bảo phương châm “động” và “mở”, từ nguồn quy hoạch trong và ngoài hệ thống Công đoàn; đảm bảo về hệ số, cơ cấu 3 độ tuổi; đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, bố trí đúng chuyên môn đào tạo, đúng vị trí việc làm; có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và có chiều hướng triển vọng, phát triển tốt.

Quy hoạch cán bộ công đoàn phải được rà soát, bổ sung hằng năm và quy hoạch cho nhiệm kỳ tiếp theo. Thực hiện công khai tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh, danh sách cán bộ đưa vào, đưa ra khỏi quy hoạch, bảo đảm quy hoạch cán bộ phải sát với thực tiễn và có tính khả thi, phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, từng cấp Công đoàn trong từng thời kỳ để xác định tiêu chuẩn, cơ cấu đội ngũ cán bộ trong quy hoạch. Đồng thời, thông báo cho cán bộ quy hoạch biết để có kế hoạch tự học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Việc chỉ đạo, triển khai công tác quy hoạch cán bộ công đoàn cấp cơ sở, trước mắt là chuẩn bị cán bộ cho nhiệm kỳ 2023-2028 đồng bộ, thống nhất từ huyện đến cơ sở; đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ. Công tác quy hoạch phải tuân thủ theo quy định, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy lãnh đạo các đơn vị trong công tác quy hoạch cán bộ công đoàn; theo dõi, giám sát thực hiện việc quy hoạch, Phải thực sự công tâm, khách quan, khoa học, kiên trì của cấp thực hiện quy hoạch và cán bộ trực tiếp tham mưu quy hoạch…

Quan tâm chăm lo thực hiện chính sách đối với cán bộ công đoàn cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp Công đoàn huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định các chính sách chung của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn đối với đội ngũ cán bộ công đoàn; đề xuất với Liên đoàn Lao động Thành phố, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có các chế độ đãi ngộ phù hợp cho cán bộ công đoàn trong điều kiện cụ thể nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn yên tâm công tác và thu hút cán bộ giỏi vào làm công tác Công đoàn.

Bên cạnh đó, thực hiện chính sách khuyến khích tinh thần, tạo động lực cho cán bộ công đoàn như: Có cơ chế khen thưởng tương xứng với những cống hiến, đóng góp; được thăng tiến, luân chuyển; được tôn trọng, đánh giá đúng kết quả làm việc; đồng thời, thực hiện nghiêm kỷ luật với cán bộ vi phạm; có cơ chế bảo vệ để cán bộ tích cực cống hiến xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Mục đích của việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-LĐLĐ, ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI) về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chú ý đến tính đồng bộ, toàn diện, đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn. Các Công đoàn cơ sở; trước hết là người đứng đầu gương mẫu triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết và kế hoạch của Liên đoàn Lao động huyện, gắn với thực hiện 05 Chương trình công tác của Đảng bộ Huyện (khóa XXV) và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Thành uỷ Hà Nội.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

(LĐTĐ) Cùng với công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã thực hiện tốt chức năng chăm ...
Bamboo Airways khôi phục và mở bán vé toàn mạng bay nội địa từ ngày 21/10

Bamboo Airways khôi phục và mở bán vé toàn mạng bay nội địa từ ngày 21/10

(LĐTĐ) Vé các đường bay được mở bán trên toàn hệ thống bao gồm website, ứng dụng di động, phòng vé Bamboo Airways và các đại lý chính thức.
Cần bộ tiêu chí đánh giá thống nhất cho các chỉ số thống kê

Cần bộ tiêu chí đánh giá thống nhất cho các chỉ số thống kê

(LĐTĐ) Chiều 20/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung ...
Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

(LĐTĐ) Hôm nay (20/10), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2020-2021 và ...
Tập huấn trực tuyến về tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Tập huấn trực tuyến về tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Trong hai ngày (21-22/10), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) tổ chức tập huấn trực ...
Bổ sung trách nhiệm cho Công an xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm

Bổ sung trách nhiệm cho Công an xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm

(LĐTĐ) Khoản 3 Điều 146 Bộ Luật tố tụng hình sự chưa quy định Công an xã được kiểm tra, xác minh sơ bộ trong tiếp nhận tố giác, tin báo ...
Hà Nội triển khai biện pháp tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"

Hà Nội triển khai biện pháp tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"

(LĐTĐ) Chiều 20/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công điện số 22 về việc triển khai các biện ...

Tin khác

Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

(LĐTĐ) Hôm nay (20/10), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022; đồng thời trao giải Hội thi duyên dáng áo dài Việt Nam và trao quà cho các cháu là con công nhân, viên chức, lao động vượt khó học giỏi.
LĐLĐ quận Đống Đa biểu dương 20 tập thể, 76 nữ cán bộ CĐCS và CNVCLĐ tiêu biểu năm 2021

LĐLĐ quận Đống Đa biểu dương 20 tập thể, 76 nữ cán bộ CĐCS và CNVCLĐ tiêu biểu năm 2021

(LĐTĐ) Chiều 19/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương cán bộ nữ công, nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2021; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và trao quà cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2020-2021. Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực

Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực

(LĐTĐ) Năm học 2021-2022, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hội thi theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị.
LĐLĐ huyện Thường Tín nâng cao chất lượng hoạt động và công tác phối hợp

LĐLĐ huyện Thường Tín nâng cao chất lượng hoạt động và công tác phối hợp

(LĐTĐ) Ngày 19/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và sơ kết chương trình, quy chế phối hợp công tác năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Bí thư Huyện uỷ Thường Tín.
LĐLĐ huyện Thường Tín: Tiếp tục quan tâm, rà soát hỗ trợ người lao động trở lại làm việc

LĐLĐ huyện Thường Tín: Tiếp tục quan tâm, rà soát hỗ trợ người lao động trở lại làm việc

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ huyện, đánh giá kết quả công tác Công đoàn 9 tháng đầu năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2021.
Góp sức xây dựng tổ ấm gia đình nhìn từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Góp sức xây dựng tổ ấm gia đình nhìn từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đẩy mạnh. Qua quá trình tham gia hưởng ứng phong trào, nhiều nữ cán bộ công chức, viên chức và công nhân lao động trực tiếp của Công đoàn thị xã đã phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt cả ở vai trò việc nước và việc nhà.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Xem thêm
Phiên bản di động