Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Chú trọng đổi mới công tác cán bộ

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-LĐLĐ, ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI) về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nhiệm vụ cụ thể, trong đó chú trọng đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt thực hiện các khâu trong công tác cán bộ.
Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Nâng cao công tác đánh giá cán bộ

Theo kế hoạch, về việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, trên cơ sở khung tiêu chí đánh giá cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên, LĐLĐ huyện cụ thể thành các tiêu chí đánh giá, lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá cán bộ hằng tháng; thực hiện đánh giá cán bộ đa chiều, liên tục, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và quy trình; khách quan, chính xác, công khai, minh bạch; kết quả đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cơ quan, đơn vị. Trong xác định chức danh tiêu chuẩn cán bộ công đoàn LĐLĐ quận đặc biệt quan tâm tiêu chuẩn về kỹ năng, tâm huyết và bản lĩnh và uy tín của cán bộ công đoàn.

Để chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài đáp ứng yêu cầu bố trí cán bộ, các cấp Công đoàn trong huyện chủ động đề xuất với cấp ủy Đảng chuẩn bị nguồn cán bộ cho tổ chức Công đoàn, nhất là cán bộ xuất thân từ công nhân lao động trực tiếp sản xuât, có kinh nghiệm thực tiễn từ hoạt động; trước mắt chuẩn bị nguồn cán bộ cho Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Chú trọng đổi mới công tác cán bộ
Hội nghị sơ kết công tác hoạt động Công đoàn 9 tháng của Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên

Cụ thể, đối với cán bộ công đoàn chuyên trách: Căn cứ vào biên chế được giao, xây dựng khung năng lực vị trí việc làm cho từng chức danh, từng cấp, từng bộ phận công tác với các tiêu chuẩn phù hợp theo quy định về vị trí việc làm và phân cấp quản lý cán bộ...

Đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách: Lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ trưởng thành từ phong trào, cán bộ xuất thân từ công nhân. Coi trọng các phẩm chất hàng đầu của cán bộ công đoàn: chuyên nghiệp, bản lĩnh, tâm huyết, gắn bó với cơ sở, gần gũi với công nhân lao động, có khả năng tự học, am hiểu pháp luật, có kỹ năng vận động quần chúng. Đề xuất cơ chế, chính sách, quy định về việc lựa chọn, giới thiệu và hỗ trợ đoàn viên ưu tú, cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu đi học Đại học Công đoàn hoặc tham gia lớp bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ Công đoàn.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc: Rà soát, quy định chặt chẽ số lượng cán bộ ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc hoàn thiện Đề án vị trí việc làm để đảm bảo bố trí, sử dụng cán bộ có hiệu quả.

Chủ động thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nữa là các cấp công đoàn huyện chủ động và thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công đoàn các cấp phải thực hiện theo đúng hướng dẫn về quy hoạch cán bộ của Huyện ủy Phú Xuyên và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; đảm bảo phương châm “động” và “mở”, từ nguồn quy hoạch trong và ngoài hệ thống Công đoàn; đảm bảo về hệ số, cơ cấu 3 độ tuổi; đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, bố trí đúng chuyên môn đào tạo, đúng vị trí việc làm; có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và có chiều hướng triển vọng, phát triển tốt.

Quy hoạch cán bộ công đoàn phải được rà soát, bổ sung hằng năm và quy hoạch cho nhiệm kỳ tiếp theo. Thực hiện công khai tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh, danh sách cán bộ đưa vào, đưa ra khỏi quy hoạch, bảo đảm quy hoạch cán bộ phải sát với thực tiễn và có tính khả thi, phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, từng cấp Công đoàn trong từng thời kỳ để xác định tiêu chuẩn, cơ cấu đội ngũ cán bộ trong quy hoạch. Đồng thời, thông báo cho cán bộ quy hoạch biết để có kế hoạch tự học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Việc chỉ đạo, triển khai công tác quy hoạch cán bộ công đoàn cấp cơ sở, trước mắt là chuẩn bị cán bộ cho nhiệm kỳ 2023-2028 đồng bộ, thống nhất từ huyện đến cơ sở; đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ. Công tác quy hoạch phải tuân thủ theo quy định, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy lãnh đạo các đơn vị trong công tác quy hoạch cán bộ công đoàn; theo dõi, giám sát thực hiện việc quy hoạch, Phải thực sự công tâm, khách quan, khoa học, kiên trì của cấp thực hiện quy hoạch và cán bộ trực tiếp tham mưu quy hoạch…

Quan tâm chăm lo thực hiện chính sách đối với cán bộ công đoàn cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp Công đoàn huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định các chính sách chung của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn đối với đội ngũ cán bộ công đoàn; đề xuất với Liên đoàn Lao động Thành phố, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có các chế độ đãi ngộ phù hợp cho cán bộ công đoàn trong điều kiện cụ thể nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn yên tâm công tác và thu hút cán bộ giỏi vào làm công tác Công đoàn.

Bên cạnh đó, thực hiện chính sách khuyến khích tinh thần, tạo động lực cho cán bộ công đoàn như: Có cơ chế khen thưởng tương xứng với những cống hiến, đóng góp; được thăng tiến, luân chuyển; được tôn trọng, đánh giá đúng kết quả làm việc; đồng thời, thực hiện nghiêm kỷ luật với cán bộ vi phạm; có cơ chế bảo vệ để cán bộ tích cực cống hiến xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Mục đích của việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-LĐLĐ, ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI) về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chú ý đến tính đồng bộ, toàn diện, đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn. Các Công đoàn cơ sở; trước hết là người đứng đầu gương mẫu triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết và kế hoạch của Liên đoàn Lao động huyện, gắn với thực hiện 05 Chương trình công tác của Đảng bộ Huyện (khóa XXV) và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Thành uỷ Hà Nội.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

EURO 2024 (2h ngày 17/6) Anh - Serbia: Liệu Serbia có là "con mồi" của sư tử Anh?

EURO 2024 (2h ngày 17/6) Anh - Serbia: Liệu Serbia có là "con mồi" của sư tử Anh?

(LĐTĐ) Theo lịch trận đấu, hôm nay sẽ diễn ra các trận đấu giữa Hà Lan - Ba Lan sẽ diễn ra lúc 20h, trận đấu giữa Slovenia - Đan Mạch sẽ bắt đầu lúc 23h tối nay. Riêng cặp đấu giữa đội tuyển Serbia và đội tuyển Anh tại bảng C - EURO 2024 diễn ra vào lúc 2h (ngày 17/6).
Italia nhọc nhằn kiếm 3 điểm đầu tiên tại EURO 2024

Italia nhọc nhằn kiếm 3 điểm đầu tiên tại EURO 2024

(LĐTĐ) Thủng lưới rất sớm nhưng đội tuyển Italy vẫn lội ngược dòng trước Albania ở trận ra quân tại bảng B EURO 2024.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 16/6: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 16/6: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm 16/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 60mm. Khu vực Hà Nội, ngày có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi...
Bình Dương: Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước cuốn trôi trong mưa lớn

Bình Dương: Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước cuốn trôi trong mưa lớn

(LĐTĐ) Vào tối 14/6, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra mưa lớn, lúc này bà H. điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, thuộc phường Uyên Hưng, thành phố (TP) Tân Uyên để về nhà thì bị nước cuốn trôi.
Phổ biến những điểm mới về tiền lương tới người lao động quận Cầu Giấy

Phổ biến những điểm mới về tiền lương tới người lao động quận Cầu Giấy

(LĐTĐ) Trong gần 2 giờ diễn ra buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động”, các chuyên gia đã giải đáp trực tiếp hơn 30 câu hỏi của đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy, chủ yếu liên quan đến các vấn đề như: Tiền thưởng, tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, thời giờ làm việc...
Từ 15/6, phụ huynh Hà Nội tập dượt đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Từ 15/6, phụ huynh Hà Nội tập dượt đăng ký tuyển sinh trực tuyến

(LĐTĐ) Từ hôm nay (15/6) đến ngày 17/6, phụ huynh học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội có thể tập dượt đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào mầm non, lớp 1 và lớp 6 các trường công lập năm học 2024 - 2025.
Tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024​

Tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024​

(LĐTĐ) Chiều nay (15/6), tại Hà Nội, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp tổ chức Lễ Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024.

Tin khác

Tổ chức lớp học bơi cho con của đoàn viên tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh Nghệ An

Tổ chức lớp học bơi cho con của đoàn viên tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh Nghệ An

(LĐTĐ) Sáng 15/6, Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An phối hợp với Nhà Văn hoá Lao động tỉnh tổ chức "Khai giảng khoá đào tạo kỹ năng bơi và phòng chống đuối nước năm 2024" cho con đoàn viên công đoàn.
Để môi trường làm việc an toàn không thể thiếu vai trò của Công đoàn

Để môi trường làm việc an toàn không thể thiếu vai trò của Công đoàn

(LĐTĐ) Từ năm 2017, khi bắt đầu thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), hằng năm, Chính phủ thay vì tổ chức Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ vào tháng 3, đã chọn tháng 5 là Tháng hành động về ATVSLĐ gắn với Tháng Công nhân. Điều đó cho thấy vai trò quan trọng của Công đoàn trong công tác ATVSLĐ.
Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế có 2 tân Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế có 2 tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Ngày 14/6/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Thanh Trì: Nâng cao nhận thức về pháp luật cho đoàn viên và người lao động

LĐLĐ huyện Thanh Trì: Nâng cao nhận thức về pháp luật cho đoàn viên và người lao động

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã xây dựng, hướng dẫn công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện tới 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Ký kết phối hợp tuyên truyền vận động hiến mô, tạng

Ký kết phối hợp tuyên truyền vận động hiến mô, tạng

(LĐTĐ) Chiều 14/6, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động đăng ký hiến tặng mô, tạng - cho đi là còn mãi.
Cầu Giấy: Tổng kết thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”

Cầu Giấy: Tổng kết thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”

(LĐTĐ) Ngày 14/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”. 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc thi đã được khen thưởng tại Hội nghị.
LĐLĐ quận Long Biên chuyển giao Công đoàn cơ sở về LĐLĐ huyện Gia Lâm

LĐLĐ quận Long Biên chuyển giao Công đoàn cơ sở về LĐLĐ huyện Gia Lâm

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa tổ chức chuyển giao Công đoàn Công ty Cổ phần Thực phẩm Việt Nam về trực thuộc LĐLĐ huyện Gia Lâm.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Truyền thông chính sách về tiền lương và bảo hiểm xã hội

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Truyền thông chính sách về tiền lương và bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Sáng nay (14/6), gần 300 đoàn viên Công đoàn và người lao động (NLĐ) quận Cầu Giấy đã tham gia buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động”. Chương trình do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Nhiều hoạt động hướng trực tiếp về người lao động

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Nhiều hoạt động hướng trực tiếp về người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Tập trung cho kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Tập trung cho kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp mà số lượng đoàn viên được kết nạp và số Công đoàn cơ sở được thành lập mới trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng đáng kể.
Xem thêm
Phiên bản di động