M
17/07/2020 13:52

Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ: Chú trọng phát triển công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Trong những tháng đầu năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ tiếp tục đưa nội dung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Biểu dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
Liên đoàn Lao động quận Hà Đông tập huấn về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ Phùng Xuân Kim, thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã đưa vào chương trình công tác năm và quán triệt, triển khai đến các công đoàn cơ sở cụ thể hóa để tổ chức thực hiện thành các nhóm vấn đề cụ thể.

chu trong phat trien cong doan co so
Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ tổ chức lớp tập huấn về điều lệ Công đoàn Việt Nam cho cán bộ công đoàn cơ sở (Ảnh: Vũ Liên).

Trong đó, Công đoàn tham gia thương lượng, xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo NĐ 04/2015/NĐ-CP và NĐ 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ; đảm bảo về công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở; tổ chức tốt các hoạt động hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân viên chức lao động.

Đồng thời, chỉ đạo các công đoàn cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác giám sát đối với các hoạt động của công đoàn cơ sở và ban chấp hành công đoàn cơ sở; tiếp tục triển khai các lớp tập huấn về nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở; chỉ đạo kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp và triển khai kế hoạch kiểm tra điều lệ và tài chính công đoàn các cấp đảm bảo chỉ tiêu.

Đối với công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã thành lập 2 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, đạt 40% chỉ tiêu Thành phố giao, vận động kết nạp 205 đoàn viên mới đạt 41% chỉ tiêu giao năm 2020.

Bên cạnh đó, trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các cấp công đoàn và đoàn viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị thông qua việc nghiên cứu, tham gia xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp.

Trong việc tham gia và giới thiệu nhân sự tham gia bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ, chi bộ cơ sở, sau khi kết thúc Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, đã có 98 cán bộ công đoàn được tín nhiệm bầu vào cấp ủy cơ sở. Nhiều đồng chí chủ tịch công đoàn cơ sở sau đại hội được bầu giữ các vị trí chủ chốt như bí thư, phó bí thư cấp ủy, hoặc phân công ứng cử để Hội đồng nhân dân bầu giữ chức chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và được bầu là đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đảng viên trong công nhân viên chức lao động, kết quả trong 6 tháng đầu năm số đoàn viên ưu tú giới thiệu được Đảng xem xét kết nạp 59 đồng chí.

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ cũng xác định nhiều giải pháp để đẩy mạnh và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là tập trung tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn thành lập công đoàn và phát triển đoàn viên. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2020.

Minh Khuê

Nguồn :