M
21:44 | 24/06/2019

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của cơ sở

(LĐTĐ) Vừa qua, Ban chấp hành LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khóa XVIII nhiệm kỳ (2018-2023) đã tổ chức kỳ họp lần thứ 8 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận. Hội nghị đã đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2019.  

ldld qua n hoa n kie m to chu c ho i nghi ban chap hanh lan thu 8 Sôi nổi Liên hoan văn nghệ công nhân viên chức lao động
ldld qua n hoa n kie m to chu c ho i nghi ban chap hanh lan thu 8 Thiết thực các hoạt động nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Hoàng Phan, Phó Bí thư Thường trực quận ủy Hoàn Kiếm; đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban LĐLĐ Thành phố và các ban Quận ủy, các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT/LĐKLĐ quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2018-2013.

Thay mặt Ban Thường vụ đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác công đoàn quận Hoàn Kiếm 6 tháng đầu năm 2019.

Cụ thể, năm 2019 LĐLĐ quận tiếp tục bám sát chủ đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; chủ đề của Thành phố “Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị”, chủ đề của quận Hoàn Kiếm “Kỷ cương- Phát triển”, các văn bản hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố và Quận ủy Hoàn Kiếm thực hiện các hoạt động đảm bảo lợi ích chính đáng của người lao động.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp khó khăn của nền kinh tế thị trường, cơ sở đông, phân tán, số lượng công đoàn cơ sở (CĐCS) khu vực ngoài nhà nước là chủ yếu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao rất cao. Song với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Thường vụ, Ban chấp hành LĐLĐ quận đã tập chung chỉ đạo hoạt động của các cấp công đoàn trong quận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố và Quận ủy, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt được kết quả đáng phấn khởi.

Công tác tuyên truyền giáo dục được triển khai tổ chức toàn diện tới các CĐCS và công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được diễn ra sôi nổi tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đội ngũ CNVCLĐ. Do vậy đã nâng cao được nhận thức, đời sống tinh thần, ổn định tư tưởng CNVCLĐ, động viên cán bộ đoàn viên phấn đấu hoàn thành nhiệm tốt nhiệm vụ được giao.

ldld qua n hoa n kie m nang cao chat luong doi song van hoa cua co so
Ban chấp hành LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khóa XVIII nhiệm kỳ (2018-2023) tổ chức kỳ họp lần thứ 8 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận.

Công tác phối hợp hoạt động với các ban, ngành đoàn thể được duy trì tốt, đặc biệt là trong chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật, phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phát huy được thế mạnh của các cụm văn hóa thể thao theo mô hình xã hội hóa...

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của cơ sở, tư tưởng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng được ổn định, quan hệ lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được đảm bảo, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Các phong trào thi đua được duy trì và phát triển, có sự sáng tạo và đổi mới, thu hút đông số lượng CNVCLĐ tham gia, nhất là trong các khu vực ngoài nhà nước, nổi bật là phong trào thi đua “Mừng Đảng, Mừng Xuân” và các hoạt động cao điểm hưởng ứng “Tháng Công nhân” đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ được tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, kịp thời, nhất là việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong CNVCLĐ ngày càng được thể hiện thực chất, đã động viên và tạo thêm lòng tin của CNVCLĐ với tổ chức Công đoàn và hệ thống chính trị.

Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở được tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, chỉ tiêu phát triển đoàn viên đã hòan thành kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Các hoạt động nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ, Ủy ban kiểm tra và công tác quản lý tài chính công đoàn tiếp tục được chủ động và đổi mới, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ban chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ quận luôn có sự chủ động đổi mới về nội dung và phương pháp chỉ đạo, điều hành, phương thức hoạt động công đoàn; phối hợp có hiệu quả với các cấp, các ngành tập trung giải quyết những vấn đề có tác động lớn đến đoàn viên, CNVCLĐ; hướng hoạt động về cơ sở và người lao động. Vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị và trong xã hội được nâng lên.

Tại hội nghị các đồng chí trong Ban chấp hành, ủy ban kiểm tra đã sôi nổi thảo luận đã có 8 ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Bùi Hoàng Phan, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của LĐLĐ quận được triển khai toàn diện và đồng bộ trên các mặt công tác.

Tuy nhiên đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chỉ đạo trong thời gian tới Ban chấp hành LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cần nhanh chóng khắc phục những tồn tại mà báo cáo đã nêu tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, công việc trọng tâm 6 tháng cuối năm, tích cực tham gia các chương trình công tác của Quận ủy, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, CNVCLĐ những chính sách của Đảng và Nhà nước khi nước ta tham gia ngày càng sâu rộng vào hiệp định CPTPP.

Ngoài ra cần tăng cường nắm bắt tư tưởng, đời sống việc làm của CNVCLĐ tại cơ sở, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hớp pháp chính đáng cho người lao động, nhất là những tháng cuối năm.

Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 90 ngày chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019 phấn đấu thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm mà LĐLĐ quận và Thành phố đã đề ra.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và tổng hợp ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban chấp hành, đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch LĐLĐ quận đã cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của LĐLĐ Thành phố và Quận ủy Hoàn Kiếm sự phối kết hợp chặt chẽ có hiệu quả của HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ và các ban ngành đoàn thể quận, sự đoàn kết, gắn bó của tập thể Ban chấp hành LĐLĐ quận trong việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ quận 6 tháng đầu năm.

Đồng thời, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm mong rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên và thể hiện sự quyết tâm, khắc phục khó khăn cùng Ban chấp hành chỉ đạo CĐCS tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ, các đối tượng chính sách, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, CNVCLĐ dịp cuối năm và nhân các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước, thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018), hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

PV

Nguồn :