M
16/07/2020 10:58

Quản lý, sử dụng nhà chung cư ở Thủ đô: Những gam màu sáng – tối

Kỳ cuối: Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

(LĐTĐ) Để đảm bảo công tác quản lý, vận hành nhà chung cư theo đúng quy định pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý nhà chung cư; đồng thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại các nhà chung cư cần nhiều giải pháp, trong đó, đặc biệt cần đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.    

Kỳ 3: Những tồn tại…
Kỳ 2: Không để phát sinh “điểm nóng”
Quản lý, sử dụng nhà chung cư ở Thủ đô: Những gam màu sáng - tối

Lựa chọn chủ đầu tư đủ năng lực

Nhìn nhận từ thực tế, Đảng ủy, chính quyền phường Phương Mai, quận Đống Đa đã rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc phối hợp của cấp ủy chính quyền trong công tác quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn phường.

Theo bà Hoàng Thị Bảo Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phương Mai: Cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối việc quản lý, sử dụng vận hành nhà chung cư trên địa bàn phường. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở từ chi bộ, tổ dân phố, các chi hội đoàn thể tận tâm, có đủ trình độ hiểu biết trong lĩnh vực quản lý nhà chung cư, có sự tin tưởng của cư dân thì mới tạo được sự đồng thuận, gắn kết.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có liên quan, chấp hành tốt các quy định pháp luật về việc quản lý, sử dụng vận hành nhà chung cư trên địa bàn phường. Hàng năm, quan tâm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng, vận hành của từng dự án nhà chung cư trên địa bàn phường.

“Đặc biệt, một thực tiễn rất quan trọng mà cấp cơ sở chúng tôi nhận thấy đó là về việc phê duyệt chủ trương đầu tư từ Thành phố. Nếu chủ đầu tư có đủ năng lực, đủ bộ máy để triển khai, có kinh nghiệm quản lý đặc biệt là tuân thủ pháp luật nghiêm túc, có sự tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của cư dân thì trong quá trình quản lý vận hành sẽ không gây ra những vấn đề phức tạp”, bà Phương chia sẻ.

ky cuoi day manh thuc hien quy che dan chu o co so
Xây dựng nhà chung cư cần chủ đầu tư có năng lực (Ảnh minh họa: H.Minh)

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai, cho biết: “Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quận Hoàng Mai, Ủy ban nhân dân quận sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng nằm công tác quản lý sử dụng tại các nhà chung cư mới đưa vào sử dụng và việc xử lý các vi phạm tại các nhà chung cư đã kiểm tra; cập nhật, xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc quản lý sử dụng của các Ban quản trị và chủ đầu tư theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, tăng cường xử lý các sai phạm theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 và các quy định khác của pháp luật. Đối với các vi phạm không thuộc thẩm quyền xử lý, Ủy ban nhân dân quận báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Xây dựng để thực hiện xử lý. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp để tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý vận hành nhà chung cư cho các ban quản trị, cư dân sinh sống tại các nhà chung cư, các chủ đầu tư để nâng cao hiểu biết về các quy định của pháp luật…”.

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội

Về vấn đề thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong quản lý, vận hành nhà chung cư, ông Nguyễn Ngọc Tân – Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy Ba Đình, chia sẻ: Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư, cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng chung cư bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; xây dựng các chung cư văn hóa, an toàn; thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng, văn hóa ứng xử tại các chung cư…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công khai, minh bạch các quyền và nghĩa vụ; chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc, những bất đồng, tranh chấp, khiếu kiện của cư dân, ban quản trị, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư, không để phát sinh phức tạp. Quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của cư dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ dân phải tạm di dời để cải tạo, sửa chữa, xây mới lại các chung cư nguy hiểm sớm ổn định cuộc sống, hạn chế những bức xúc trong nhân dân.

Coi trọng và phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của quận và phường trong phối hợp hướng dẫn, vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, tuân thủ quy định về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư. Tăng cường hoạt động của các Tổ dân vận, Tổ hòa giải ở cơ sở tại các khu chung cư phối hợp với chính quyền cùng cấp trong công tác hòa giải, phản ánh kịp thời những mâu thuẫn, bất cập, tồn tại để giải quyết.

ky cuoi day manh thuc hien quy che dan chu o co so
Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư (trong đó có cả những khu tập thể cũ ) là rất quan trọng (Ảnh: H.Duy)

Về những bài học kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư, bà Nguyễn Thị Minh Hiền – Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Đống Đa, Cụm trưởng Cụm Thi đua Ban Dân vận các quận trung tâm, cho biết: Trong thời gian tới các quận cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có liên quan, chấp hành tốt các quy định pháp luật về việc quản lý, sử dụng vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố, quận, phường…

Thường xuyên chỉ đạo quán triệt nhận thức đối với các cán bộ, công chức tại các phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận và các phường việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhà chung cư là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của cả hệ thống chính trị từ đó khắc phục tư tưởng coi nhẹ, né tránh, ý thức được trách nhiệm quan tâm, giải quyết từ gốc các vấn đề liên quan lĩnh vực nhà chung cư thuộc thẩm quyền trách nhiệm khi vấn đề còn mới phát sinh, phát hiện.

Hàng năm quan tâm xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng, vận hành của từng dự án nhà chung cư thương mại, chung cư tái định cư trên địa bàn quận. Việc thực hiện dân chủ phải được cụ thể hóa, xây dựng thành các quy chế, quy định, quy trình công khai, dân chủ, minh bạch trong các lĩnh vực, nhất là các vấn đề có liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích của cư dân. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; đổi mới và nâng cao chất lượng các hình thức lấy ý kiến nhân dân trong các khu chung cư.

“Đặc biệt, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư. Tăng cường giám sát và nắm bắt tình hình, tư tưởng, dư luận, các vấn đề gây bức xúc trong các khu chung cư kịp thời phản ảnh tới các cấp có thẩm quyền để giải quyết”, bà Hiền nói.

Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng Ngô Hồng Anh: "Đặc biệt coi trọng công tác nhân sự":

Để đảm bảo việc quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quận an toàn, ổn định đúng quy định pháp luật trong thời gian tới quận sẽ thường xuyên chỉ đạo quán triệt nhận thức đối với các cán bộ, công chức tại các phòng ban chuyên môn thuộc quận và các phường việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhà chung cư là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của cả hệ thống chính trị từ đó khắc phục tư tưởng coi nhẹ, né tránh, ý thức được trách nhiệm quan tâm, giải quyết từ gốc các vấn đề liên quan lĩnh vực nhà chung cư thuộc thẩm quyền trách nhiệm khi vấn đề còn mới phát sinh, phát hiện.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời trách nhiệm của chính quyền quận, phường trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà chung cư theo quy định của pháp luật hiện hành và các chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban nhân dân các phường khẩn trương xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở tại các chung cư trong đó đặc biệt coi trọng công tác nhân sự nhằm lựa chọn được các cán bộ có năng lực, trình độ, trách nhiệm cao phù hợp ngang tầm với nhiệm vụ quản lý, sử dụng, vận hành chung cư.

H.Duy

Nguồn :