M
28/09/2020 10:14

Sinh hoạt Đảng “hai chiều”: Giúp đảng viên gần dân hơn:

Kỳ 2: Thắt chặt “sợi dây” gắn bó

(LĐTĐ) Nhằm khắc phục tình trạng một số đảng viên đang công tác chưa thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú, tại Hà Nội, các tổ chức cơ sở Đảng đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả giúp Quy định 213 của Bộ Chính trị tiếp tục đi sâu vào thực tế.

Chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh Tích cực tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Mối quan hệ 2 chiều chưa sát sao

Thực tiễn cho thấy, cùng với những mặt tích cực, việc thực hiện đảng viên đương chức sinh hoạt hai chiều theo quy định của Bộ Chính trị ở một số nơi còn chiếu lệ, nặng về hình thức, làm cho xong.

Trong nhiều năm qua, có những cấp ủy ở cơ quan, đơn vị nơi đảng viên đương chức công tác chỉ làm thủ tục hành chính, giới thiệu đảng viên sinh hoạt với nơi cư trú nhưng thiếu sâu sát, kiểm tra, thẩm định ý kiến nhận xét; chưa quan hệ chặt chẽ với cấp ủy cơ sở để lắng nghe, tập hợp ý kiến của người dân nơi cư trú.

Kỳ 2: Thắt chặt “sợi dây” gắn bó
Ông Nguyễn Mạnh Hoạt - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 7 (phường Đức Thắng) thường xuyên theo dõi, rà soát danh sách đảng viên đang công tác sinh hoạt tại nơi cư trú

Cùng với đó, việc một số cấp ủy nơi đảng viên đang công tác chưa coi trọng nhận xét của cấp ủy nơi cư trú, buông lỏng quản lý, cũng là những nguyên nhân dẫn đến việc đảng viên thiếu nghiêm túc trong thực hiện sinh hoạt hai chiều.

Ông Nguyễn Mạnh Hoạt – Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 7 (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm), cho biết, theo quy định, đảng viên đang công tác phải “tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Tuy nhiên, do nhận thức chưa đầy đủ nên trong sinh hoạt chi bộ nơi cư trú có lúc, có nơi còn thể hiện sự đối phó, tham gia sinh hoạt không đều”.

Lấy ví dụ tại địa phương, ông Hoạt cho biết hiện nay, tại Tổ dân phố số 7 có hơn 300 đảng viên sinh hoạt hai chiều. Trong đó, các đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị có rất nhiều đồng chí tích cực tham gia sinh hoạt. Tuy nhiên, bên cạnh đó, quá nửa các đồng chí không tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, chủ yếu là các đảng viên trẻ vẫn đang còn “xem nhẹ”.

“Những năm trước, việc quản lý các đối tượng đảng viên này còn gặp phải nhiều khó khăn, thậm chí, một số đảng viên thay đổi công tác hoặc nơi ở cũng không chủ động báo cáo với các cấp ủy đảng”, ông Hoạt cho biết.

Nhiều năm tham gia công tác tại Chi bộ Tổ dân phố 19, phường Dịch Vọng (Cầu Giấy), bà Hoàng Thanh Mai cũng thừa nhận, hầu như tại các buổi sinh hoạt cơ sở tổ chức với nội dung còn đơn giản, hầu như thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương.

Bên cạnh đó, không ít trường hợp mời đảng viên về tham dự các cuộc họp ở địa phương nhưng đảng viên rất ít ý kiến đóng góp, hiến kế cho địa phương mà chủ yếu là…“thống nhất với chi bộ”, chưa kể đến chuyện đi trễ về sớm hoặc bỏ về nửa chừng, hay “tham gia cho có lệ”.

Điều chỉnh để tăng hiệu quả

Đầu năm 2020, Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú” được ban hành để thay thế Quy định số 76-QĐ/TW. Theo ông Nguyễn Mạnh Hoạt, với nhiều quy định chặt chẽ trong khâu phối hợp giữa các bên liên quan được cho là có sự tiến bộ vượt bậc.

Kỳ 2: Thắt chặt “sợi dây” gắn bó
Quy định 213 của Bộ Chính trị nhằm nâng cao trách nhiệm của đảng viên đang công tác với nơi cư trú

Theo đó, Quy định 213 của Bộ Chính trị nhấn mạnh định kỳ hằng quý, cấp ủy cơ quan, đơn vị nơi đảng viên đang công tác kịp thời thông báo cho đảng ủy xã, phường, thị trấn nơi đảng viên cư trú biết về số đảng viên có sự thay đổi nơi cư trú, thay đổi vị trí, chuyển công tác hoặc bị khai trừ, xóa tên khỏi danh sách đảng viên. Hằng tháng, nếu có đảng viên mới được kết nạp phải giới thiệu về sinh hoạt thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Ở chiều ngược lại, đảng ủy xã, phường, thị trấn tiếp nhận và lập danh sách đảng viên đang công tác, giới thiệu về chi ủy khu dân cư. Chi ủy khu dân cư kịp thời thông báo trường hợp đảng viên hoặc gia đình không còn cư trú trên địa bàn mình cho đảng ủy xã, phường, thị trấn biết, để kịp thời trao đổi với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đang công tác.

Trong khi đó, đảng viên đang công tác phải thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; gần gũi, gắn bó với nhân dân. “Khắc phục biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của nhân dân nơi cư trú; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở”, Quy định 213 nêu rõ.

Các quy định cụ thể đã được ban hành, quan trọng là phát huy hiệu quả thật sự trong thực tiễn với sự vận dụng phù hợp. Thiết nghĩ, để làm được điều đó, các đảng bộ cần cụ thể hóa, thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của cấp trên và áp dụng phù hợp với thực tiễn, trong đó có công tác quản lý đảng viên đương chức. Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên phải bám sát tính chất công việc, hoàn cảnh của từng người cũng như đặc thù của mỗi địa bàn, khu dân cư.

Ông Nguyễn Mạnh Hoạt cho rằng, vấn đề đặt ra hiện nay là phải coi trọng, đổi mới cách quản lý, giám sát, xây dựng quy chế phối hợp quản lý giữa cấp ủy nơi đảng viên công tác và cấp ủy nơi cư trú. Bài học đã được nhiều nơi áp dụng hiệu quả là trước khi tiến hành tự phê bình và phê bình hằng năm, cấp ủy nơi đảng viên công tác gửi văn bản trực tiếp lấy ý kiến đánh giá của cấp ủy nơi đảng viên cư trú.

“Những trường hợp quan trọng như đề bạt, bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc chuẩn bị nhân sự thì cấp ủy nơi đảng viên công tác trực tiếp làm việc với cấp ủy nơi cư trú, trên cơ sở lắng nghe, tham khảo ý kiến người dân địa bàn”, ông Hoạt nhận định.

Quy định số 213-QÐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú” được kỳ vọng sẽ tạo ra chuyển biến tích cực, để đảng viên đang công tác ngày càng gần gũi, gắn bó với nhân dân ở nơi cư trú.

Kim Tiến

(Kỳ cuối: Đổi mới từ những cách làm sáng tạo, thiết thực )

Nguồn :