Kinh nghiệm giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 nhìn từ Sóc Sơn

(LĐTĐ) Để phục vụ triển khai dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn, huyện Sóc Sơn đã di chuyển 892/896 ngôi mộ, đạt tỷ lệ 99,55%. Để đạt được kết quả trên, góp phần vào việc đảm bảo tiến độ triển khai dự án có vai trò không nhỏ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện.
“Dân vận khéo” thu hút đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước Nâng cao công tác tuyền truyền, vận động giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 Kinh nghiệm trong triển khai giải phóng mặt bằng tại xã Văn Khê

Chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng, triển khai Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại địa phương, ông Đồng Đức Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn cho biết: Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án trọng điểm có vị trí tầm quan trọng đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Thủ đô và đất nước. Đoạn đường Vành đai 4 chạy qua địa bàn huyện Sóc Sơn có chiều dài 2,3 km thuộc địa phận 2 xã Tân Dân và Thanh Xuân với tổng diện tích đất thu hồi phục vụ Dự án là: 48,23 ha (trong đó xã Thanh Xuân 8,9 ha; xã Tân Dân 39,33 ha).

Tổng số hộ dân có đất trong vùng dự án là: 644 hộ (trong đó xã Tân Dân có 450 hộ; xã Thanh Xuân có 194 hộ; có 2 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo). Tổng số ngôi mộ phải di chuyển: 896 ngôi (trong đó: Thanh Xuân là 327 ngôi; Tân Dân là 569 ngôi).

Kinh nghiệm giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 nhìn từ Sóc Sơn
Để phục vụ dự án, tổng số ngôi mộ trên địa bàn huyện phải di chuyển là 896 ngôi (trong đó: Thanh Xuân là 327 ngôi; Tân Dân là 569 ngôi). Ảnh: P.Ngân.

Ông Đồng Đức Hạnh cho biết: Nhận thức rõ vị trí tầm quan trọng về kinh tế - xã hội của dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, sự hướng dẫn trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ mình, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch hướng dẫn MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn, đặc biệt là những xã có đất nằm trong vùng dự án đẩy mạnh và đa dạng các hình thức trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức và phối hợp UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền và đối thoại với nhân dân về chủ trương đầu tư dự án, về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, các chính sách của Nhà nước liên quan đến dự án, về mức hỗ trợ đền bù trong giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Để công tác tuyên truyền của MTTQ đạt được hiệu quả cao, hệ thống MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đặc biệt là các Ban công tác Mặt trận thôn, khu dân cư đã tích cực, kiên trì và đa dạng các hình thức tuyên truyền vận động, bên cạnh việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp, hệ thống Mặt trận trong huyện cũng chú trọng các hình thức tuyên truyền khác như thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, qua các trang mạng xã hội, thông qua sinh hoạt của các hội đoàn thể.

Song song với đó, MTTQ huyện cũng chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết trả lời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đã kịp thời tuyên truyền giải thích những vấn đề nhân dân còn băn khoăn trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, nhất là về mức giá đền bù, hỗ trợ, những vướng mắc trong di chuyển mồ mả... Cùng với tuyên truyền pháp luật, MTTQ cũng đề cao và thực hiện hiệu quả công tác cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống quê hương anh hùng quyết tâm thực hiện thắng lợi dự án.

Đặc biệt, với chức năng của mình, MTTQ huyện cũng đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội những nội dung liên quan đến dự án, các ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức nhiều cuộc giám sát những nội dung liên quan đến dự án như giám sát việc chi trả tiền cho nhân dân, giám sát thực hiện quy hoạch nghĩa trang nhân dân để di chuyển mồ mả, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án, giám sát cán bộ, công chức trong thực thi công vụ liên quan đến dự án...

“Thông qua hoạt động giám sát của MTTQ đã góp phần tăng cường đồng thuận xã hội được các cơ quan Nhà nước và nhân dân đánh giá cao, do đó không có tình trạng nhân dân đơn thư khiếu nại, tố cáo và không để xảy ra những vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án”, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn cho biết.

Giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành đai 4: Kinh nghiệm nhìn từ Sóc Sơn
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đi liền với công tác kiểm tra, giám sát, lễ khởi công đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua địa bàn huyện Sóc Sơn đã được triển khai đảm bảo tiến độ.

Bên cạnh đó MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Sóc Sơn cũng thực hiện hiệu quả các hoạt động thăm hỏi, động viên, vận động hỗ trợ các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong vùng dự án. Thông qua các hoạt động thăm hỏi, động viên nhân dân đã góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp.

Kết quả, đến nay huyện Sóc Sơn đã thực hiện xong công tác kiểm đếm lên phương án giải phóng mặt bằng 48,23/48,23 ha, đạt 100% diện tích; đã di chuyển 892/896 ngôi đạt tỷ lệ 99,55% (trong đó xã Thanh Xuân đã di chuyển 327/327 ngôi, đạt 100%; xã Tân Dân đã di chuyển 565/569 ngôi, đạt 99,3%).

“Bằng những việc làm thiết thực trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thành công dự án, qua đó vị trí, vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được nâng lên; được các cấp, các ngành ghi nhận, nhân dân đánh giá cao và ủng hộ; đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận cũng phấn khởi vì đã đóng góp chút công sức của mình vào sự nghiệp cách mạng của quê hương đất nước”, ông Đồng Đức Hạnh chia sẻ.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (đoạn qua địa phận huyện Sóc Sơn) có chiều dài 2,3km (trong đó có đoạn vượt qua sông Cà Lồ, Quốc lộ 2 và nút giao với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai), diện tích đất thu hồi 48,23ha của khoảng 600 hộ dân; địa điểm thu hồi đất tại 2 xã Thanh Xuân và Tân Dân.

Huyện Sóc Sơn xác định, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng dự án là khâu đầu tiên, trọng tâm để thực hiện, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và hệ thống dân vận các cấp cần phải phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, vận dụng sáng tạo công tác dân vận, tổ chức truyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” để nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và nghiêm túc chấp hành quy định; phát huy tốt vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban thanh tra nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mang niềm vui đến đoàn viên, người lao động với “Bữa cơm Công đoàn”

Mang niềm vui đến đoàn viên, người lao động với “Bữa cơm Công đoàn”

(LĐTĐ) Từ chương trình “Bữa cơm Công đoàn”, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã nhận được những suất cơm ngon, đầy đủ dưỡng chất. Thông qua chương trình, Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường mong muốn góp phần đảm bảo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động. Qua đó khích lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên yên tâm làm việc, cống hiến cho đơn vị.
Con đoàn viên, người lao động thành phố Vinh tham gia khóa học bơi miễn phí

Con đoàn viên, người lao động thành phố Vinh tham gia khóa học bơi miễn phí

(LĐTĐ) Sáng ngày 14/7, Liên đoàn Lao động TP Vinh và Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức bế mạc khóa đào tạo bơi và phòng chống đuối nước cho con đoàn viên, người lao động
Giải cứu 9 người bị mắc kẹt trong thang máy tại thành phố Hồ Chí Minh

Giải cứu 9 người bị mắc kẹt trong thang máy tại thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ngay sau khi nhận thông tin, Công an quận 5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xuất 2 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ chiến sĩ đến địa điểm xảy ra tai nạn, phối hợp công an địa phương thực hiện công tác cứu nạn.
Toàn cảnh vụ nổ súng khiến ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump bị thương

Toàn cảnh vụ nổ súng khiến ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump bị thương

Một người tham gia cuộc vận động tranh cử đã chết trong khi một người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Kẻ nổ súng đã bị đặc vụ Mỹ tiêu diệt.
Sôi động Ngày hội đạp xe hành trình xanh “Sắc sen Tây Hồ”

Sôi động Ngày hội đạp xe hành trình xanh “Sắc sen Tây Hồ”

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2024, sáng 14/7, tại vườn hoa Lạc Long Quân, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ cùng các nhà đồng hành phối hợp tổ chức Ngày hội đạp xe hành trình xanh "Sắc sen Tây Hồ". Ngày hội thu hút sự tham gia của 7.000 người dân, sự kiện đã được xác lập Kỷ lục Việt Nam.
Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy nhà trong hẻm khiến 3 người tử vong

Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy nhà trong hẻm khiến 3 người tử vong

(LĐTĐ) Trước khi vụ cháy xảy ra, đã có một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực, sau đó lửa bao trùm cả căn nhà, người dân đã sử dụng hàng chục bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng bất thành.
4/4 học sinh Việt Nam giành Huy chương tại Olympic Sinh học quốc tế

4/4 học sinh Việt Nam giành Huy chương tại Olympic Sinh học quốc tế

(LĐTĐ) Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tham dự kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024, 4/4 học sinh Việt Nam đều giành Huy chương với 3 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc; đứng thứ 3/81 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

Tin khác

Hà Nội sắp đối thoại với doanh nghiệp Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Hà Nội sắp đối thoại với doanh nghiệp Khu công nghệ cao Hòa Lạc

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 4/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, thảo luận, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

(LĐTĐ) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội vừa có báo cáo tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
Xuân an vui trên khu tái định cư

Xuân an vui trên khu tái định cư

(LĐTĐ) Sớm bàn giao mặt bằng, các hộ dân giao đất phục vụ tuyến đường Vành đai 4 đi qua huyện Thường Tín, Hà Nội, rất phấn khởi được đón Tết tại nơi ở mới. Người dân đang khẩn trương hoàn thiện những ngôi nhà mới tại các khu tái định cư.
Nhịp sống trên những công trình

Nhịp sống trên những công trình

(LĐTĐ) Hơi thở mùa Xuân đang len lỏi trên từng con phố và trên mỗi miền quê. Nơi đại công trường Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô cũng vậy. Tại đây, đội ngũ kỹ sư, công nhân các đơn vị đã và đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ của công trình trọng điểm quốc gia. Xuân đang đến gần trong khí thế thi đua lao động sôi nổi, tươi mới.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, chúc Tết công nhân lao động làm đường Vành đai 4

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, chúc Tết công nhân lao động làm đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Ngày 30/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà động viên công nhân, người lao động đang làm việc trên công trường dự án đường Vành đai 4 tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên.
Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác khoáng sản theo cơ chế đặc thù cho dự án Vành đai 4

Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác khoáng sản theo cơ chế đặc thù cho dự án Vành đai 4

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc đảm bảo nguồn cung đúng, đủ, kịp thời; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép khoáng sản với các mỏ được áp dụng cơ chế đặc thù cho xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Hiệu quả nhìn từ dự án Vành đai 4

Hiệu quả nhìn từ dự án Vành đai 4

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Đỗ Đình Phan cho biết, với Dự án Vành đai 4, Hà Nội đã đề xuất tách công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thành dự án thành phần độc lập để triển khai ngay sau khi chủ trương đầu tư được duyệt. Từ đó, GPMB không còn phụ thuộc vào các yếu tố kỹ thuật mang tính chất chuyên ngành của công trình.
Giải phóng mặt bằng là "then chốt" thúc đẩy các dự án mở rộng đô thị cán đích

Giải phóng mặt bằng là "then chốt" thúc đẩy các dự án mở rộng đô thị cán đích

(LĐTĐ) Tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án phát triển hạ tầng được đẩy mạnh triển khai. Thực tế cho thấy, với công tác này, việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất là khâu quan trọng trong quá trình phát triển và triển khai dự án, để phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng.
Hà Nội: Tập trung cho Dự án Vành đai 4

Hà Nội: Tập trung cho Dự án Vành đai 4

(LĐTĐ) Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung cho Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả.
Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Tiếp tục gỡ vướng để triển khai nhanh

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Tiếp tục gỡ vướng để triển khai nhanh

(LĐTĐ) Sau 6 tháng thi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, 7 quận, huyện đã cơ bản phê duyệt và thu hồi được trên 763 hecta đất, đạt trên 96,5%. Từ cơ sở này, các nhà thầu đã triển khai đồng loạt 46 mũi thi công tại Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh nhằm bám sát kế hoạch.
Xem thêm
Phiên bản di động