M
13/11/2020 20:33

Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới

(LĐTĐ) Với mục đích từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước trong bối cảnh tình hình mới. Theo đó, Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021.

Tăng cường Kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành sơn mài Hà Nội năm 2019 Ngành sơn mài Hạ Thái trước những cơ hội phát triển bền vững Kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững trong ngành điện - điện tử
Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới
Chủ đề ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 là kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới

Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ công bố ngày 15/3 hàng năm, được coi là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015, trong những năm vừa qua, Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trong nước về cơ bản đã được kiểm soát, cả nước đang bước vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới. Do vậy, ngày 12/11/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 8674/KH-BCT lựa chọn chủ đề cho các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 là: “Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới”.

Với chủ đề này, Bộ Công Thương kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng với các hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước trong bối cảnh tình hình mới.

Đỗ Đạt

Nguồn :