M
22/07/2020 22:09

Không để tình trạng đào hè đường sau khi mới hạ ngầm, chỉnh trang đô thị

Căn cứ Báo cáo của Sở Xây dựng về kết quả 4 năm hạ ngầm các đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ áp theo hình thức xã hội hóa tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, UBND Thành phố chỉ đạo không để xảy ra tình trạng tiếp tục xin đào hè đường sau khi mới hạ ngầm, chỉnh trang đô thị.

Thay mới, nhưng phải xử nghiêm các hành vi vi phạm
Hà Nội chỉnh trang mái che, mái vẩy: Đảm bảo mỹ quan đô thị

Cụ thể UBND Thành phố có văn bản số 3075/UBND-ĐT ngày 14/7/2020 chỉ đạo một số nội dung sau:

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính chủ trì xem xét, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp viễn thông về giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật (cống bể, hào, tuy nen kỹ thuật) trên địa bàn Thành phố theo quy định.

0723 kiem tra cap dien ngam
Ảnh minh hoạ

Giao UBND các quận tăng cường kiểm tra, phối hợp kiểm tra, đảm bảo vệ sinh môi trường, chất lượng công tác hoàn trả hè đường; chủ trì phối hợp với các Sở, ngành kiểm tra xử lý tình trạng tái treo dây cáp điện lực sau hạ ngầm, đặc biệt là dây điện (phần sau công tơ điện) để kinh doanh, buôn bán trên hè, trang trí trước nhà, trên cây gây nguy cơ cháy nổ, mất an toàn và cảnh quan đô thị.

Đề nghị Tổng Công ty Điện lực Hà Nội xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng tuyến cáp điện cao áp, trung áp, hạ áp trên địa bàn Thành phố gửi trước cho các sở, ngành phối hợp với các nhà đầu tư hạ ngầm viễn thông đảm bảo thực hiện đồng bộ, tránh trường hợp mới hạ ngầm, chỉnh trang đô thị lại tiếp tục xin đào hè đường; tiếp tục đầu tư hạ ngầm phần điện lực hạ thế để thực hiện đồng bộ với viễn thông theo đúng chủ trương của Thành phố.

Về việc phối hợp đồng bộ trong công tác thi công đào đường, đào hè: yêu cầu các Sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Tài chính, Công Thương, UBND các quận và các nhà đầu tư hạ ngầm nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về việc phối hợp đồng bộ trong công tác thi công đào đường, đào hè.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố xem xét, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố khen thưởng các nhà đầu tư thực hiện tốt chủ trương của Thành phố, triển khai đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa đảm bảo chất lượng, tiến độ.

T.V

Nguồn :