M
24/09/2020 11:39

Khơi nguồn sáng tạo từ các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong những năm qua, công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO Hà Nội) đã thường xuyên phát động các phong trào thi đua nhằm động viên và tôn vinh những công nhân, viên chức, lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh tạo. Có thể nói, phong trào thi đua đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy toàn thể cán bộ công nhân viên tham gia, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của công ty và đơn vị.

Sẽ tôn vinh 450 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công nhân, viên chức, lao động
Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua
Tăng năng suất lao động bằng những sáng kiến hay
Khơi nguồn sáng tạo từ các phong trào thi đua
Hình ảnh người công nhân môi trường cũng dần chuyên nghiệp hơn từ trang phục tới tác phong công nghiệp

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, giai đoạn (2015 - 2020), công tác thi đua khen thưởng của URENCO Hà Nội đã được đổi mới về nội dung và hình thức, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm về sản xuất kinh doanh, kinh tế xã hội của công ty. Các phong trào thi đua được thực hiện đồng bộ từ phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, các phong trào đã được phát triển toàn diện trên tất cả các mặt, lĩnh vực của đời sống.

Việc tổ chức các phong trào thi đua được lồng ghép và gắn với việc “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào sâu rộng trong toàn Đảng viên và cán bộ công nhân viên.

Cụ thể, với đặc thù công việc, các phong trào thi đua trọng tâm trong công nhân viên chức lao động là các phong trào “Thi đua lao động sản xuất hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm”; “Thi đua đảm bảo vệ sinh môi trường thành phố phục vụ Tết Nguyên Đán và các ngày lễ lớn của Thủ đô, Đất nước”; “Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất”; “Phong trào thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí”; và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động... Có thể nói, phong trào thi đua đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy toàn thể cán bộ công nhân viên tham gia, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của công ty và đơn vị.

Chỉ riêng trong 5 năm qua, đã có 9.326 cán bộ công nhân viên của URENCO Hà Nội đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 594 tổ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 280 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 70 cá nhân và 44 tập thể được khen thưởng điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, 49 lượt tập thể đơn vị và 79 cá nhân được thành phố tặng bằng khen, 30 cá nhân được thành phố tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt”, 5 tập thể được tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của thành phố; 11 tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc thành phố, 5 tập thể và 2 cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt URENCO Hà Nội vinh dự có 1 cá nhân là chị Nguyễn Thanh Hiếu - công nhân chi nhánh Hoàn Kiếm được biểu dương “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019”.

Thông qua việc tổ chức các phong trào, vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn, đặc biệt là công đoàn bộ phận cũng được nâng cao rõ rệt. Công đoàn đã cùng phối hợp với lãnh đạo đơn vị bồi dưỡng đào tạo nâng cao tay nghề, trình độ nhận thức cho đông đảo đội ngũ công nhân, viên chức, lao động. Nhiều đề tài khoa học đã được ứng dụng trong thực tiễn đã có tác động tích cực đến sự phát triển sản xuất kinh doanh của công ty và nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh môi trường thành phố, làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng.

Bà Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty URENCO Hà Nội cho biết, chỉ tính riêng giai đoạn 2015- 2020, công ty đã công nhận 26 đề tài sáng kiến, trong đó 2 có đề tài được hội đồng sáng kiến khoa học cấp thành phố công nhận vào các năm 2019, 2020. Có thể kể đến “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, giám sát chất lượng qua hình ảnh camera, GPS”; hay như nghiên cứu sử dụng vật liệu phủ bãi posishel, thực hiện phủ HDPE tại bãi Nam Sơn giúp giảm phát tấn mùi, tách nước mưa giúp tiết kiệm kinh phí.

Từ thực tế công tác thi đua khen thưởng tại từng đơn vị, tôi cho rằng để làm tốt công tác này, các tiêu chí thi đua cần bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm về sản xuất kinh doanh, kinh tế của công ty. Các phong trào thi đua cần triển khai rộng khắp, nhất là phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến kỹ thuật, kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, những điển hình tiên tiến... để biểu dương, khen thưởng, động viên, các phong trào thi đua.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của các phong trào thi đua, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh, ông Nguyễn Hữu Tiến Tổng Giám đốc Công ty cho rằng, công nhân viên chức lao động trong công ty cần hành động mạnh mẽ hơn nữa để biến các phong trào thi đua thành tư duy. “Phong trào thi đua phải được lan tỏa sâu rộng đến từng đơn vị, từng thành viên trong công ty, phải xuất phát từ thực tế để các sáng kiến này phát huy hiệu quả và phục vụ người dân Thủ đô được tốt hơn” – ông Nguyễn Hữu Tiến nhấn mạnh.

Tuấn Dũng

Nguồn :