M
02/09/2020 13:45

Khát vọng độc lập dân tộc qua hình ảnh tư liệu quý

(LĐTĐ) 100 tài liệu, hình ảnh, gồm 3 nội dung Khát vọng độc lập dân tộc, Ngày độc lập, Sự lan tỏa của khát vọng độc lập đang được trưng bày tại triển lãm "Độc lập" tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long nhân kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chuyện về bộ quần áo giản dị Bác mặc ngày đọc Tuyên ngôn Độc lập
Cận cảnh ngôi nhà 48 Hàng Ngang, nơi Bác Hồ soạn thảo "Tuyên ngôn Độc lập"
Khát vọng dân tộc Việt Nam qua triển lãm ảnh "Độc lập"
Khát vọng độc lập dân tộc qua hình ảnh tư liệu quý
Phần 1 của triển lãm là "Khát vọng độc lập dân tộc", trưng bày một số hình ảnh tư liệu trong suốt 10 thế kỷ, từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX, Việt Nam phải đương đầu với bao mối họa xâm lăng, nhưng cũng từng đó thời gian nền độc lập dân tộc được giữ vững và bảo vệ. Khát vọng độc lập dân tộc được thể hiện trong Chiếu dời đô năm 1010 của vua Lý Công Uẩn khi quyết định dời đô từ thành Hoa Lư về thành Đại La, đổi tên thành Thăng Long, mong muốn xây dựng một đất nước phồn thịnh muôn đời. Khát vọng đó được các triều đại hun đúc, bồi đắp, làm nên những chiến công hiển hách.
2353 screen shot 2020 09 02 at 90054 am
Bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà vang lên tại phòng tuyến sông Như Nguyệt vào năm 1077, khẳng định chủ quyền của nước Đại Việt, đề cao tinh thần tự tôn của một dân tộc độc lập, được coi như Bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên. Nguồn ảnh: Đại Việt Sử ký toàn thư.
Khát vọng độc lập dân tộc qua hình ảnh tư liệu
Bình Ngô đại cáo năm 1428 – Áng thiên cổ hùng văn của Nguyễn Trãi, được xem là bản Tuyên ngôn độc lập thứ hai của nước Việt Nam, khẳng định tư thế độc lập, tự chủ của nước Đại Việt kết thúc thắng lợi 20 năm kháng chiến chống quân Minh xâm lược. Nguồn ảnh: Trích trong Hoàng Việt Văn Tuyền.
Khát vọng độc lập dân tộc qua hình ảnh tư liệu quý
Phần 2 của triển lãm là "Ngày độc lập", thể hiện khát vọng độc lập được lan tỏa, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa trên toàn thế giới. Tháng 8/1945 Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập do đồng chí Võ Nguyên Giáp đứng đầu, ngày 22/12/1944. Đây là hạt nhân đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, tham gia trực tiếp vào khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945. Nguồn ảnh: TTXVN.
3540 p103
Bản Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta của Ban Thường vụ Trung ương phát động cao trào kháng Nhật cứu nước, ngày 12/3/1945. Nguồn ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.
1006 p121
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Cơ quan Tình báo chiến lược Mỹ (OSS) tại Tân Trào năm 1945. Nguồn ảnh: Bảo tàng Tuyên Quang.
Khát vọng độc lập dân tộc qua hình ảnh tư liệu quý
Trụ sở Việt Nam giải phóng quân sau khi giành chính quyền tại Thái Nguyên ngày 20/8/1945. Nguồn ảnh: Bảo tàng lịch sử Quốc gia Việt Nam.
Khát vọng độc lập dân tộc qua hình ảnh tư liệu quý
Nhân dân Quảng Ngãi tham gia giành chính quyền ngày 27/8/1945. Nguồn ảnh: Bảo tàng lịch sử Quốc gia Việt Nam.
Khát vọng độc lập dân tộc qua hình ảnh tư liệu quý
Đồng chí Võ Nguyên Giáp duyệt các đơn vị vũ trang vừa ở chiến khu về tham gia giành chính quyền ở Thủ đô, năm 1945. Nguồn ảnh: Viện Thông tin Khoa học Xã hội Việt Nam.
Khát vọng độc lập dân tộc qua hình ảnh tư liệu quý
Hình ảnh người dân Hà Nội đánh chiếm Bắc Bộ phủ, cơ quan đầu não của chính quyền tay sai Pháp ở Bắc bộ ngày 19/8/1945. Nguồn ảnh: Viện Thông tin Khoa học Xã hội Việt Nam
Khát vọng độc lập dân tộc qua hình ảnh tư liệu quý
Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Nguồn ảnh: TTXVN
Khát vọng độc lập dân tộc qua hình ảnh tư liệu quý
Bản Tuyên ngôn độc lập. Nguồn ảnh: Bảo tàng lịch sử Quốc gia Việt Nam.
Khát vọng độc lập dân tộc qua hình ảnh tư liệu quý
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử tự do đầu tiên ở nước ta, năm 1946. Nguồn ảnh: Viện Thông tin Khoa học Xã hội Việt Nam.
Khát vọng độc lập dân tộc qua hình ảnh tư liệu
Phần 3 với nội dung "Sự lan toả của khát vọng độc lập", sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (2/9/1945) đã trở thành một nguồn động lực mạnh mẽ, góp phần để phong trào giải phóng dân tộc lan toả và phát triển mạnh mẽ tại châu Á, châu Phi, châu Mỹ La tinh trong thế kỷ XX.

Phương Bùi

Nguồn :