Khắc phục bằng được tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, “ngại” tham mưu

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, năm 2024, Thành phố làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, trách nhiệm với công việc và sự phát triển của Thủ đô; quyết tâm khắc phục bằng được tình trạng làm việc cầm chừng, tâm lý e dè, “ngại” tham mưu.
Phó chủ tịch xã và cán bộ địa chính ở Phú Quốc bị bắt tạm giam Cần có cơ chế về lương để cán bộ yên tâm công tác, cống hiến

Chỉ thị 24 thực sự “thấm” và “ngấm” vào nhận thức và hành động

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sáng 9/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng cho biết: Hội nghị đã thống nhất cao cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức bất thường, song, toàn Đảng bộ Thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; kịp thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ có tính chiến lược phát triển Thủ đô; đồng thời, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Nổi bật, Đảng bộ Thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công việc sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ.

Qua việc lấy phiếu tín nhiệm giúp các đồng chí tiếp tục phát huy tốt hơn những ưu điểm, bài học kinh nghiệm thành công có được trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa 17; khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, hoàn thành tốt hơn trọng trách của mình trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô…

Khắc phục bằng được tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, “ngại” tham mưu
Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Toàn Đảng bộ đã tiếp tục triển khai thực hiện tốt 10 Chương trình công tác toàn khóa, xây dựng nhiều Đề án, Kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương.

Thành uỷ đã chỉ đạo bài bản, khoa học và có nhiều điểm mới, sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy được đổi mới, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần quyết liệt, sâu sát từ Thành phố tới cơ sở; tạo được động lực mới trong thực thi công vụ của toàn hệ thống chính trị…

Đáng kể, ngày 7/8/2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 171-KH/TU về việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU.

Qua hơn 5 tháng triển khai thực hiện, có thể khẳng định, Chị thị 24 của Ban Thường vụ Thành ủy đã thực sự “thấm” và “ngấm” vào nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống chính trị của Thành phố; là một “công cụ” hiệu quả để các tập thể và cá nhân “tự soi”, “tự sửa”, đồng thời cũng là một trong những căn cứ để xem xét và xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân khi có những biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và toàn hệ thống chính trị Thành phố đã tập trung thực hiện các giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng căn cơ, bền vững và đi vào chiều sâu; điểm nổi bật là tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển Thủ đô nhằm kiến tạo và phân bổ không gian phát triển cho Thủ đô Hà Nội, trong đó Thành phố đã xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) và lập quy hoạch Thủ đô, Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, thông qua trong thời gian tới.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo

Về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Bí thư Thành uỷ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào chương trình làm việc những vấn đề quan trọng mới phát sinh để chủ động bàn bạc, xử lý, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Khắc phục bằng được tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, “ngại” tham mưu
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 16.

Cùng đó, Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt nhiệm vụ tại Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung phối hợp hoàn thiện hồ sơ Luật Thủ đô (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5/2024; đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065 gắn với định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Đồng thời, Thành phố chủ động sớm xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Luật Thủ đô (sửa đổi) và 2 Quy hoạch lớn của Thành phố ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thông qua; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo kế hoạch đề ra và các đồ án, dự án, công trình trọng tâm, trọng điểm của thành phố.

Bí thư Thành uỷ cũng nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, gắn với kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật.

Thành phố làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, trách nhiệm với công việc và sự phát triển của Thủ đô; có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kịp thời quan tâm, động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc của cán bộ, công chức, viên chức, quyết tâm khắc phục bằng được tình trạng làm việc cầm chừng, tâm lý e dè, “ngại” tham mưu.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong năm 2024 là triển khai các công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; đặc biệt là chủ động làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự và Văn kiện Đại hội, gắn với tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đảng, làm tốt công tác quản lý cán bộ, Đảng viên.

Riêng đối với việc chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ 18 Đảng bộ Thành phố, Tiểu ban Văn kiện cần đổi mới tư duy, cách viết, cách đặt vấn đề để cụ thể, rõ việc, rõ nguyên tắc, rõ mục tiêu, hạn chế phần lý luận, định hướng chung chung.

Tiểu ban Văn kiện cần thống kê những mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng, nhiệm vụ của Trung ương về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, các đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch của Thủ đô, Luật Thủ đô (sửa đổi)… và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, kinh nghiệm của Thủ đô, Thành phố lớn của các nước, tổ chức quốc tế…; từ đó áp dụng vào Thủ đô để đánh giá, xem xét và đưa ra những nguyên tắc, tiêu chí, ưu tiên nguồn lực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Lưu ý năm 2024 dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn và thách thức, Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Bí thư Thành ủy đề nghị, trước mắt, các cấp, các ngành, địa phương quan tâm tổ chức phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Giáp Thìn chu đáo, vui tươi, nghĩa tình, an toàn, tiết kiệm…

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

10 loại quả kỳ diệu, bí quyết làn da đẹp tự nhiên

10 loại quả kỳ diệu, bí quyết làn da đẹp tự nhiên

(LĐTĐ) Ai cũng mong muốn sở hữu làn da mịn màng, tươi sáng. Và thực phẩm chúng ta nạp vào cơ thể hằng ngày có ảnh hưởng không nhỏ đến vẻ đẹp ấy. Hãy cùng khám phá 10 loại quả không chỉ thơm ngon, bổ dưỡng mà còn giúp bạn "ăn lên da, ăn lên dáng", đem lại nét đẹp rạng ngời từ bên trong.
Dự báo thời tiết ngày 14/4: Bắc Bộ tăng nhiệt, nắng nóng xảy ra cục bộ

Dự báo thời tiết ngày 14/4: Bắc Bộ tăng nhiệt, nắng nóng xảy ra cục bộ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 14/4, Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ, nắng nóng xảy ra cục bộ.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024 thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh.
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Những lưu ý nhằm bảo đảm an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân

Những lưu ý nhằm bảo đảm an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân

(LĐTĐ) Đối với bất kỳ ai khi đã sử dụng Internet trên các thiết bị cá nhân đều phải đối mặt với các nguy cơ mất an toàn thông tin. Tuy nhiên, nếu bạn có kiến thức và kỹ năng thì cũng đã hạn chế được 80% các nguy cơ này.
Thông xe kỹ thuật tuyến đường kết nối huyện Sóc Sơn đi Hiệp Hòa

Thông xe kỹ thuật tuyến đường kết nối huyện Sóc Sơn đi Hiệp Hòa

(LĐTĐ) Tuyến đường kết nối huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đi Hiệp Hòa (Bắc Giang) đóng vai trò chiến lược để hình thành mạng lưới giao thông liên kết thành phố Hà Nội với tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận, hoàn thiện đường Vành đai 4 qua địa phận tỉnh Bắc Giang.

Tin khác

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Hà Nội không thể để thiếu điện được. Năm vừa qua nhiều doanh nghiệp vì bị cắt điện mà ảnh hưởng lớn đến hoạt động. Do vậy, năm nay EVN Hà Nội phải điều hành để đủ điện cho sản xuất kinh doanh.
Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân

Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân

(LĐTĐ) Sáng 5/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị giao ban quý I năm 2024 của Ban chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025.
Hà Nội cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp

Hà Nội cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, chính quyền Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô. Trước mắt là tập trung cải cách hành chính, hướng tới xây dựng hệ giá trị cốt lõi theo phương châm: “Chính quyền phục vụ - Doanh nghiệp cống hiến - Xã hội niềm tin - Người dân hạnh phúc”.
Xem thêm
Phiên bản di động