M
13/10/2020 17:56

Infographic: Tóm tắt quá trình công tác của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Sáng ngày 13/10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Khóa XVII. Theo đó, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Khóa XVI được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội Khóa XVII, Nhiệm kỳ 2020- 2025. Nhân sự kiện này, LĐTĐ xin trân trọng giới thiệu tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ.

PV

Nguồn :