M
12/10/2020 08:19

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) 8 giờ sáng nay (12/10), Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô với 497 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 45 vạn đảng viên toàn Đảng bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội bầu 16 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Lựa chọn những đại biểu thực sự xứng đáng vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ Thành phố Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội tiến hành phiên trù bị
Trực tiếp: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu về dự Đại hội

Báo Lao động Thủ đô tường thuật diễn biến phiên khai mạc Đại hội theo thời gian:

8h: Đại hội bắt đầu khai mạc

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Thế Duyệt; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các địa phương; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các nhân sĩ, trí thức; chức sắc tôn giáo tiêu biểu và các công dân thủ đô ưu tú…

Trực tiếp: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

8h5: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ Hà Nội xác định quyết tâm chính trị cao trong xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Trực tiếp: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố là sự kiện sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, được Trung ương và nhân dân cả nước quan tâm, theo dõi. Vì vậy, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu dự Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy Đảng và hơn 45 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố, quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm Đại hội, tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội.

Nhắc lại yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo tại buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chuẩn bị Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo; với truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, chúng ta tin tưởng và quyết tâm tổ chức thành công Đại hội về mọi phương diện, nhằm tạo ra động lực mới và những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực để phát triển Thủ đô nhanh và bền vững hơn nữa, xứng đáng với tình cảm đặc biệt và sự kỳ vọng của Trung ương, của Đảng bộ, nhân dân Thủ đô và đồng bào, chiến sĩ cả nước.

8h20: Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô chào mừng Đại hội

Vinh dự hơn 45 vạn đảng viên và hơn 10 triệu dân Thủ đô, bày tỏ niềm vui, phấn khởi, niềm tự hào hướng về Đại hội, thay mặt Đoàn đại biểu, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khẳng định: Nhân dân Thủ đô Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng, Đại hội Đảng các cấp là sự kiện chính trị to lớn, ngay từ đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, song với ý thức, trách nhiệm và tình cảm của mình, các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã ra sức phấn đấu thi đua, có nhiều việc làm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Trực tiếp: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô chào mừng Đại hội.

Khẳng định tổ chức Đảng và nhân dân Thủ đô tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, đồng chí Nguyễn Lan Hương kỳ vọng và tin tưởng: Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025), trên tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, sẽ sáng suốt thảo luận, đưa ra Nghị quyết, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng bộ, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

8h35: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hoàng Trọng Quyết trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội

Trực tiếp: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hoàng Trọng Quyết trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

Theo báo cáo, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đã xem xét các hồ sơ có liên quan. Kết quả cho thấy, các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã bầu đủ đại biểu chính thức dự Đại hội, quá trình bầu cử đúng Điều lệ Đảng và bầu ra 497 đảng viên thay mặt cho trên 453.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố dự Đại hội. Trong đó, có 4 đại biểu chính thức vắng mặt vì lý do sức khỏe hoặc chuyển công tác. Đại hội đã triệu tập 4 đại biểu dự khuyết thay thế, bảo đảm đúng nguyên tắc và Điều lệ Đảng.

Quá trình thẩm tra đến nay, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu không nhận được bất kỳ đơn thư tố cáo nào về tư cách đại biểu dự Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Đối chiếu Điều lệ Đảng và Quy chế hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã triệu tập 497 đại biểu dự Đại hội bảo đảm đủ tư cách theo đúng quy định của Đảng.

9h40: Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVI, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết một số kết quả cơ bản, mang tính nổi bật trong giai đoạn 2015-2020.

Trong 5 năm qua, dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm 2 năm.

Trực tiếp: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá. Bình quân giai đoạn 2016 - 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,39%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng hiện đại. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn liên tục tăng và vượt dự toán; lũy kế giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt gần 1.200 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1%/năm, gấp 1,64 lần giai đoạn 2011 - 2015.

Diện mạo Thủ đô ngày càng khang trang. Đáng chú ý, Thành phố đã hoàn thành Chương trình một triệu cây xanh trước 2 năm và trồng thêm 600 nghìn cây. Hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tỷ lệ chiếu sáng từ 95-98%... Thành phố tích cực huy động mọi nguồn lực đầu tư cấp nước sạch cho người dân. Tỷ lệ thu gom chất thải sinh hoạt khu vực nội thành, chất thải y tế đạt 100%. Xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường nước tại 129 hồ và xử lý triệt để 25/25 cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng...

Hà Nội là địa phương có số xã đạt chuẩn nông thôn mới dẫn đầu cả nước. Đến cuối năm 2020, Thành phố có 10 huyện và 371 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 96,1%, hoàn thành trước hạn 2 năm mục tiêu đề ra. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 55 triệu đồng, gấp 1,36 lần năm 2016.

Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ. Thành phố đã tiến hành rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết đối với 261 thủ tục hành chính; thí điểm kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%, là địa phương dẫn đầu cả nước.

Trực tiếp: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về giáo dục và đào tạo. Thành phố đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương cơ bản hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Các sản phẩm khoa học, công nghệ thực sự trở thành hàng hóa, nhu cầu mua bán công nghệ ngày càng tăng, phong trào khởi nghiệp sáng tạo bước đầu đã lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân Thủ đô được nâng cao. Các chính sách của Nhà nước đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số… được thực hiện đúng, đủ và kịp thời. Thành phố đã hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trước 2 năm, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

An ninh - quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục giữ vững ổn định. Uy tín, vị thế của Thủ đô trong khu vực và trên thế giới ngày càng nâng cao. Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội, khắc phục thiên tai ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công tác chính trị, tư tưởng được đổi mới, nâng cao chất lượng gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trực tiếp: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Kinh tế- xã hội Thủ đô không ngừng phát triển trong những năm qua.

Trên cơ sở đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, Báo cáo rút ra 5 kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD.

Báo cáo chính trị cũng đề ra 4 nhóm chỉ tiêu với 20 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực kinh tế 06 chỉ tiêu; văn hóa – xã hội 06 chỉ tiêu; quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường 05 chỉ tiêu; xây dựng Đảng 03 chỉ tiêu.

9h30: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trình bày báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XVI nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Thành phố đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng; xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.

Trực tiếp: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trình bày báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XVI nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong quá trình chỉ đạo hoạt động Ban Chấp hành đã đoàn kết, có nhiều đổi mới, chủ động trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, ổn định đoàn kết chính trị nội bộ. Tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo công tác xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

10h15: Các đại biểu tham luận tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tham luận với chủ đề: “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức ở Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong khẳng định: Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác tư tưởng, xác định đây là một hoạt động quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ cơ bản của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trực tiếp: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tham luận tại Đại hội.

Tại Thủ đô Hà Hội, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng ở thức tỉnh, nhắc nhở từng người, từng tổ chức quan tâm nhiều hơn đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống mà đã và đang chuyển hóa nhận thức của mỗi người, mỗi đơn vị thành hành động cụ thể. Hàng nghìn gương tiêu biểu người tốt, việc tốt đang đua nở trong phong trào thi đua yêu nước tại tất cả các địa phương, đơn vị, các ngành, ở tất cả các lĩnh vực trên địa bàn Thủ đô.

Chương trình cải cách hành chính đang trở thành hiện thực với các chính sách giảm thiểu thủ tục hành chính, loại bỏ những văn bản quy phạm pháp luật rườm rà, tạo nền tảng cho một nền hành chính minh bạch, hiệu lực, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%; công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường chuyển biến tốt hơn… Trong xây dựng nông thôn mới đã có hàng ngàn hộ dân hiến đất, hiến của, ngày công để phục vụ lợi ích cộng đồng và kết quả đến nay đã có 10 huyện và 371 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, việc đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần xây dựng Đảng bộ Thủ đô trong sạch, vững mạnh trong những năm tới rất cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động... từ Thành phố đến cơ sở, đặc biệt là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Từ đó tạo sự lan tỏa, thẩm thấu đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

10h30: Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trình bày tham luận với nội dung “Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững, xứng đáng vai trò đầu tàu của Hà Nội trong phát triển kinh tế vùng và cả nước”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản nhận định, việc huy động các nguồn lực cho phát triển, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội có vai trò rất quan trọng, bao gồm: Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn ngoài ngân sách, nguồn vốn đầu tư nước ngoài (đầu tư trực tiếp và gián tiếp).

Trực tiếp: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trình bày tham luận tại Đại hội.

Việc “Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững, xứng đáng vai trò đầu tàu của Hà Nội trong phát triển kinh tế Vùng và cả nước” có ý nghĩa quyết định đến tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2025 trung bình từ 7,5- 8,0%, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn, theo tính toán, nhu cầu vốn đầu tư phát triển 5 năm 2021 – 2025 khoảng 3,1 - 3,2 triệu tỷ đồng, gấp 1,8 lần giai đoạn 2016 - 2020. Vì vậy, Thành phố cần tập trung huy động tất cả các nguồn lực từ doanh nghiệp trong và ngoài nước, từ dân cư, từ đầu tư trực tiếp nước ngoài, từ kêu gọi vốn ODA... để thực hiện các mục tiêu phát triển giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho rằng nhiệm kỳ tới, Hà Nội cần tập trung vào 5 nhóm giải pháp chính: Thứ nhất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thứ hai, xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 có chất lượng và nâng cao hiệu quả đầu tư công; thứ ba, đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách; thứ tư, chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài; cuối cùng, phát huy yếu tố văn hóa trong phát triển kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…

10h45: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Thủ đô Hà Nội với vị trí là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, luôn luôn phải giải quyết một khối lượng công việc lớn và khó, nhiều việc chưa có tiền lệ. Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, có nhiều cách làm năng động, sáng tạo đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các quyết sách của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố vào cuộc sống.

Trực tiếp: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Khẳng định những kết quả đạt được của Đảng bộ Thủ đô trong nhiệm kỳ qua là to lớn và quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của cả nước, Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Tuy vậy, theo Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bên cạnh những tiến bộ và thành tích đã đạt được, Đảng bộ Hà Nội cũng còn không ít những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại. Đây là những vấn đề mà Đảng bộ Thành phố cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá khách quan và tập trung có giải pháp khắc phục kịp thời.

“Tôi đề nghị các đồng chí cần đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân những kết quả, tiến bộ và những yếu kém, khuyết điểm; rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các biện pháp đúng đắn, phù hợp nhằm phát huy ưu điểm, quyết tâm sửa chữa, nhanh chóng khắc phục có kết quả các khuyết điểm, hạn chế; củng cố, tăng cường niềm tin và sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận định, bối cảnh quốc tế và khu vực đang diễn ra những thay đổi nhanh chóng và khó lường. Trong bối cảnh đó, đất nước ta vẫn vững vàng, vượt qua mọi trở ngại, đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

“Hà Nội cũng chưa khi nào có được quy mô, vị thế, tầm vóc và cơ hội phát triển như bây giờ. Chính vì thế, yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội cũng không thể như với các địa phương khác, mà phải cao hơn, sâu hơn, mạnh hơn. Vì Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là bộ mặt của quốc gia, là nơi hội tụ của khí thiêng dân tộc, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, có truyền thống đấu tranh cách mạng rất kiên cường, tiêu biểu cho truyền thống văn hiến và anh hùng, hoà bình và hữu nghị của dân tộc Việt Nam, nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Trực tiếp: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Cơ bản tán thành những phương hướng, nhiệm vụ được nêu trong Báo cáo chính trị, Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu 7 nhiệm vụ trọng tâm, đề nghị Đảng bộ Hà Nội tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hà Nội với vị trí là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước, cần huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế để tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, thực sự là động lực phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Giải quyết hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hoá.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; thực hiện hiệu quả thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn; làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị, tăng cường quản lý khai thác, sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường,...

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Đảng bộ Hà Nội cần đặc biệt chú trọng tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; người có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị, Hà Nội cần chủ động hơn nữa, tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước và các tổ chức quốc tế, đồng thời các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố cũng cần phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình, quan tâm phối hợp chặt chẽ với Hà Nội, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, các nguồn lực đầu tư, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô.

Nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá mới; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đại hội cần phát huy tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự tiêu biểu cho Đảng bộ.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ đại diện cho Đảng bộ Thành phố và các đại biểu tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, với lịch sử văn hoá lâu đời và truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội sẽ nắm bắt và phát huy tốt mọi thuận lợi, thời cơ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, phấn đấu xây dựng Thủ đô Hà Nội thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

11h40: Đồng chí Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ phát biểu đáp từ

Thay mặt Đại hội, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu nặng, sự quan tâm to lớn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; đồng thời, xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng, tâm huyết, sâu sắc của đồng chí để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo chính trị và Nghị quyết của Đại hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô Hà Nội xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng ta; truyền thống văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị của Thủ đô, tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thống nhất, chủ động, sáng tạo, hành động quyết liệt, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, thực hiện và thực hiện bằng được các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, tạo cho được những chuyển biến căn bản về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những vấn đề dân sinh bức xúc nhằm nâng cao phúc lợi xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Thủ đô.

Nhóm PV

Nguồn :