M
19/12/2020 16:34

Infographic: Lao động tự do có được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội tự nguyện mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ngoài lương hưu, người tham gia còn có thể được hưởng trợ cấp một lần nếu có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% khi nghỉ hưu.

Minh Phương

Nguồn :