M
06/02/2021 15:38

Infographic: Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế đã xây dựng, ban hành khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới với 9 nội dung cụ thể để mọi người dân thực hiện.

Minh Phương

Nguồn :

Từ khóa: Covid-19