M
09/05/2021 11:20

Huyện Ứng Hòa đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

(LĐTĐ) Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đang được huyện Ứng Hòa, Hà Nội, chỉ đạo thực hiện khẩn trương nhưng vẫn đảm bảo các bước theo trình tự chặt chẽ, công khai và dân chủ.

Huyện Ứng Hòa: Tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Ứng Hòa

Đến nay, Ủy ban Bầu cử huyện Ứng Hòa đã rà soát và lập danh sách trên 151.277 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử. Toàn huyện đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri. Công tác tuyên truyền cho ngày hội toàn dân tham gia bầu cử đã được tiến hành khẩn trương với nhiều hình thức đa dạng từ hệ thống loa truyền thanh đến các buổi tuyên truyền lưu động tại khu dân cư.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện đã triển khai tuyên truyền trực quan sinh động tại các điểm lắp đặt pa-nô lớn, tuyên truyền bằng xe lưu động tại các điểm dân cư đông người... Đặc biệt, công tác tuyên truyền còn được thực hiện qua mạng xã hội, fanpage của huyện và các ngành, đoàn thể, góp phần làm cho không khí ngày hội bầu cử thêm lan tỏa.

Huyện Ứng Hòa đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Ứng Hòa

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5 sắp tới, cử tri huyện Ứng Hòa sẽ bầu 35 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 742 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, thị trấn.

Huyện đã thành lập 8 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân huyện, trong đó có 3 đơn vị bầu 5 đại biểu và 5 đơn vị bầu 4 đại biểu. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, thị trấn toàn huyện có 208 tổ bầu cử. Huyện đã có kế hoạch bố trí các khu vực bỏ phiếu ở các xã, thị trấn để thuận lợi cho cử tri đi tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao nhất, phát huy quyền lợi và nghĩa vụ của công dân.

Để công tác bầu cử diễn ra đảm bảo các yêu cầu, hiện nay Ủy ban Bầu cử huyện đang tiến hành in thùng phiếu, các loại tài liệu phục vụ bầu cử, rà soát các địa điểm là nơi tổ chức bỏ phiếu để lên kế hoạch trang trí được chu đáo. Ủy ban Bầu cử huyện cũng đã có phương án bố trí thùng phiếu di động phục vụ những cử tri, đặc biệt là những người già yếu, người khuyết tật vận động… gặp khó khăn trong đi lại.

Huyện đã cung cấp đủ các tài liệu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các tài liệu hỏi đáp liên quan đến công tác bầu cử, đồng thời đảm bảo cung cấp đủ con dấu, các trang thiết bị, cơ sở vật chất như máy vi tính, máy in, máy photo, điện thoại, bàn ghế làm việc, văn phòng phẩm... phục vụ Ủy ban Bầu cử và các địa điểm bầu cử hoạt động.

Huyện Ứng Hòa đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân
Xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, tuyên truyền lưu động về công tác bầu cử

Ngay sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Bầu cử huyện và các xã, thị trấn tổ chức cho các ứng cử viên chính thức tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử để trình bày chương trình hành động của đại biểu Hội đồng nhân dân tại địa bàn.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, thời gian qua, ban chỉ đạo, các đoàn công tác, đoàn kiểm tra của huyện thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt tình hình, xác định lĩnh vực, đơn vị phức tạp, khó khăn để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo. Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền đang tiếp tục được triển khai tích cực bằng nhiều hình thức đa dạng.

Ủy ban Bầu cử huyện cũng đang chỉ đạo quyết liệt cho công tác bầu cử; các địa phương cần quan tâm chuẩn bị chu đáo và triển khai tốt các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử, đặc biệt là những nội dung liên quan đến an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại... nhằm bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Minh Phương - Huy Nguyện

Nguồn :