M
08/05/2021 20:29

Huyện Ứng Hòa: Tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

(LĐTĐ) Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần. Cùng với các địa phương khác trên địa bàn Thành phố, huyện Ứng Hòa đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Ứng Hòa Huyện Ứng Hòa tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19

Ngay sau khi tiếp nhận các nội dung văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Ứng Hòa nhanh chóng, tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện bầu cử; ban hành Kế hoạch lãnh đạo cuộc bầu cử, Kế hoạch thực hiện tuyên truyền cuộc bầu cử, Kế hoạch đáp ứng phòng, chống dịch bệnh trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử; thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện đã thành lập Tiểu ban khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự, y tế và Tiểu ban tuyên truyền, đồng thời thành lập Tổ giúp việc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, dân chủ, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện đã thực hiện nhiệm vụ được phân công, đảm bảo các nội dung theo kế hoạch, trong đó chủ động kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của các đơn vị, địa phương về những vấn đề liên quan đến công tác bầu cử.

Song song với đó, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, mở rộng dân chủ trong công tác hiệp thương giới thiệu cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Huyện Ứng Hòa: Tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử
Huyện Ứng Hòa tổ chức hiệp thương lần thứ 3

Các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ 3 đều được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức đảm bảo thời gian, đúng theo hướng dẫn. Huyện xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện là 35 đại biểu, cấp xã là 742 đại biểu.

Tại các Hội nghị hiệp thương, Ủy ban bầu cử huyện đã tập trung giải trình các vấn đề các đại biểu thắc mắc, quan tâm. Qua đó, các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đều được đại biểu tham gia thống nhất tán thành với tỷ lệ cao.

Nhìn chung, việc giới thiệu người ứng cử từng bước được triển khai cụ thể, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Người được giới thiệu ứng cử có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân.

Cơ cấu những người ứng cử bảo đảm tỷ lệ hợp lý, đại diện cho các ngành, các cấp, tôn giáo, nam, nữ, độ tuổi... sau hội nghị hiệp thương lần 3 huyện Ứng Hòa đã lập danh sách 59 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Cụ thể: Công tác Đảng 6 đại biểu, Hội đồng nhân dân 2 đại biểu, ỦY ban nhân dân 6 đại biểu, lực lượng vũ trang 2 đại biểu, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể 4 đại biểu, 39 đại biểu khối xã, thị trấn; về cơ cấu kết hợp nữ 22 đại biểu = 37,2%; ngoài đảng 6 đại biểu = 10,2%; trẻ tuổi 26 đại biểu = 44,1%; tôn giáo 2 đại biểu = 3,4%; tái cử 21 đại biểu = 35,6%.

Huyện Ứng Hòa: Tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử
Niêm yết danh sách cử tri xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa

Nhận xét về cơ cấu ứng cử viên Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kì 2021 - 2026, ông Nguyễn Chí Viễn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện cho biết, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo cơ cấu, định hướng của Ban thường vụ Huyện ủy, đảm bảo quy định, hướng dẫn của luật và tinh thần chung phù hợp với điều kiện thực tiễn. Nhân sự đối với 59 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ở khối xã, thị trấn cũng phù hợp với các địa bàn, địa phương theo các đơn vị bầu cử huyện đã quyết định.

Hiện nay, huyện đang chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức cho các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thực hiện vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử.

Huyện Ứng Hòa có 208 khu vực bỏ phiếu. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí được các cơ quan liên quan và các xã, thị trấn quan tâm thực hiện. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được quan tâm triển khai...

Công tác chuẩn bị bầu cử của huyện đến thời điểm này cơ bản thuận lợi, huyện Ứng Hòa đã sẵn sàng cho các bước tiếp theo để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công vào ngày 23/5/2021.

Minh Phương - Huy Nguyện

Nguồn :