Huyện Thanh Trì phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Huyện Thanh Trì vừa công bố chỉ số Cải cách hành chính (CCHC), chỉ số đo lường hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2021. Qua các chỉ số đạt được cho thấy, công tác CCHC của huyện từng bước hoàn thiện, minh bạch, mang lại hiệu quả tích cực và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật.
Cải thiện chỉ số xếp hạng an toàn, an ninh mạng toàn cầu Cần bộ tiêu chí đánh giá thống nhất cho các chỉ số thống kê Hà Nội lấy ý kiến chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của các cơ quan Nhà nước

Những chỉ số “tích cực”

Theo công bố của huyện Thanh Trì, tổng điểm trung bình chỉ số CCHC của các phòng chuyên môn đạt trung bình 95,48%, Phòng Nội vụ xếp vị trí thứ nhất với 98,63 điểm. Các xã, thị trấn đạt 91,48%. Trong đó, xã Vĩnh Quỳnh là đơn vị xếp thứ nhất trong bảng chỉ số CCHC khối xã với 96,77 điểm.

Đối với chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), trong giải quyết thủ tục hành chính: các phòng ban chuyên môn đạt trung bình 94,68%, trong đó có 3 đơn vị đạt 100% là Phòng Giáp dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ và Phòng Tài chính - kế hoạch. Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, thị trấn đạt trung bình 93,12%. Trong đó, xã Ngọc Hồi đứng đầu với chỉ số hài lòng đạt 98,61%.

Chỉ số hài lòng của các xã, thị trấn về một số nội dung liên quan đến Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt trung bình 90,33%, trong đó có 9 đơn vị đạt trên 90%. Huyện đã thực hiện kiểm tra CCHC có báo trước đối với 2 xã, thị trấn; kiểm tra công vụ có báo trước đối với 1 phòng chuyên môn; kiểm tra công vụ đột xuất 11 lượt xã, thị trấn, trong đó tái kiểm tra 4 xã, thị trấn. Qua kiểm tra, nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ cương công vụ, kỷ luật hành chính, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Không có trường hợp nào vi phạm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

Huyện Thanh Trì phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính
Huyện Thanh Trì công bố chỉ số Cải cách hành chính (CCHC), chỉ số đo lường hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2021

​Trong số các nội dung như cải cách thể chế, cải cách hành chính công, hiện đại hoá hành chính..., thì nội dung cải cách thủ tục hành chính được đặc biệt chú trọng; phương thức giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” hiện đại đã giúp giảm tình trạng hồ sơ chậm trễ; công tác rà soát thống nhất thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã được đưa vào thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. 100% thủ tục hành chính đã được các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện công khai thông qua hình thức niêm yết công khai bằng bản giấy tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã, thị trấn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện, các xã, thị trấn.

Kết quả rà soát Thủ tục hành chính đến thời điểm hiện nay, có 239 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện của 12 lĩnh vực và 165 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã của 15 lĩnh vực. Trong đó có 131 thủ tục hành chính cấp huyện và 1 thủ tục hành chính cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 54 thủ tục hành chính cấp huyện, 110 thủ tục hành chính cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại huyện và các xã đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Năm 2021, UBND huyện tiếp nhận 4.963 hồ sơ, trong đó có 3.636 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, đã giải quyết 4.903 hồ sơ, 60 hồ sơ đang giải quyết. UBND cấp xã tiếp nhận và giải quyế 70.815 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 18.908 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công mức độ 3 cấp huyện đạt 73,26%, cấp xã đạt 26.7%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công mức độ 4 cấp huyện đạt 1,05%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 99,997%.

Hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được duy trì thông suốt, liên tục và thường xuyên được bổ sung, nâng cấp. Huyện cung cấp hòm thư công vụ cho 100% cán bộ, công chức , đến nay trên 90% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hòm thư công vụ dể trao đổi công việc chuyên môn; 100% văn bản được xử lý trên môi trường mạng, giảm 40% giấy tờ hành chính.

Phấn đấu nâng cao chỉ số hài lòng của người dân

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công bố chỉ số cải cách, ông Nguyễn Tiến Cường – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022 của Thành phố và của huyện đảm bảo chất lượng, thời gian. Triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật, quy chế, quy định về đạo đức văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính theo chương trình, kế hoạch năm 2022, kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm.

Huyện Thanh Trì phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính
Công tác CCHC của huyện Thanh Trì từng bước hoàn thiện, minh bạch, mang lại hiệu quả tích cực và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành, quản lý, giải quyết thủ tục hành chính và chấm điểm xác định chỉ số CCHC các phòng ban thuộc huyện và xã, thị trấn. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, 2 bộ quy tắc ứng xử, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu công việc và vị trí việc làm, đảm bảo công chức có đủ năng lực, kiến thức, kỹ năng để làm tốt công việc. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính, tạo lòng tin cho bà con nhân dân khi đến liên hệ xử lý công việc hành chính.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, tác động tiêu cực, toàn diện đến các mặt đời sống xã hội của cả nước, thành phố và huyện. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, thường xuyên của Huyện ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, sự vào cuộc tích cực, chủ động của UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn với mục tiêu: Công tác cải cách hành chính là khâu đột phá, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Do vậy, công tác CCHC của huyện Thanh Trì từng bước hoàn thiện, minh bạch, mang lại hiệu quả tích cực và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cho phép cơ sở giáo dục phổ thông công lập liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài

Cho phép cơ sở giáo dục phổ thông công lập liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) phân quyền cho Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, nhiều cấp học.
Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

(LĐTĐ) Chiều 29/8, tại Khu đô thị Vùng 4 Hải quân, Cam Ranh (Khánh Hòa) đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Công đoàn Y tế Việt Nam với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, giai đoạn 2023 - 2028.
Ghé về tuổi thơ qua những phiên chợ Trung thu

Ghé về tuổi thơ qua những phiên chợ Trung thu

(LĐTĐ) Có lẽ cái tên "Chợ quê Trung thu" hay "Lễ hội trăng rằm" đã trở nên quen thuộc với học sinh Hà Nội. Không biết từ bao giờ, những "phiên chợ" này đã xuất hiện ở khắp các ngôi trường trên khắp Thành phố, để rồi những cô bé, cậu bé quàng khăn đỏ, những em bé mẫu giáo lại được tung tăng đi chợ Trung thu cùng bè bạn.
Quận Thanh Xuân: Tổng kiểm tra các chung cư mini, nhà trọ

Quận Thanh Xuân: Tổng kiểm tra các chung cư mini, nhà trọ

(LĐTĐ) Quận Thanh Xuân sẽ tập trung tổng kiểm tra chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có nguy cơ cháy, nổ cao, hoàn thành trước ngày 30/10/2023. Trong đó, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, các nội dung liên quan đến an toàn điện, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Giả mạo chủ nhà để chiếm đoạt tiền thuê nhà của khách

Giả mạo chủ nhà để chiếm đoạt tiền thuê nhà của khách

(LĐTĐ) Ngày 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Đặng Thùy Chi (sinh năm 1982, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân

Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trong quận Đống Đa đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt” được phát hiện qua các phong trào thi đua liên tục, rộng khắp, hiệu quả trên toàn quận.
Huyện Thanh Trì: Xác minh, xử lý thông tin báo chí nêu và chấn chỉnh việc thu Quỹ đầu năm học

Huyện Thanh Trì: Xác minh, xử lý thông tin báo chí nêu và chấn chỉnh việc thu Quỹ đầu năm học

(LĐTĐ) Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc vận động thu quỹ Hội Cha mẹ học sinh (CMHS) tại Trường THCS Tứ Hiệp, UBND huyện Thanh Trì đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, kịp thời xử lý với tinh thần cầu tiến, không né trách; đồng thời kiên quyết chấn chỉnh việc thu quỹ đúng theo quy định hiện hành.

Tin khác

Quận Thanh Xuân: Tổng kiểm tra các chung cư mini, nhà trọ

Quận Thanh Xuân: Tổng kiểm tra các chung cư mini, nhà trọ

(LĐTĐ) Quận Thanh Xuân sẽ tập trung tổng kiểm tra chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có nguy cơ cháy, nổ cao, hoàn thành trước ngày 30/10/2023. Trong đó, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, các nội dung liên quan đến an toàn điện, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân

Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trong quận Đống Đa đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt” được phát hiện qua các phong trào thi đua liên tục, rộng khắp, hiệu quả trên toàn quận.
Mặt trận các cấp tập trung triển khai hiệu quả Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

Mặt trận các cấp tập trung triển khai hiệu quả Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

(LĐTĐ) Ngày 29/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Quý III/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV/2023.
Thước đo cải cách hành chính từ sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Thước đo cải cách hành chính từ sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Với quyết tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhiều quận, huyện của thành phố Hà Nội đã đưa vào áp dụng những sáng kiến giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện khi làm thủ tục hành chính. Những nỗ lực đó góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền.
Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng

Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng

(LĐTĐ) Ngày 28/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác Thanh tra nhân dân (TTND), giám sát đầu tư của cộng đồng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động công tác TTND, giám sát đầu tư của cộng đồng.
Thường Tín: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân

Thường Tín: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân

(LĐTĐ) Ngày 28/9, Huyện ủy Thường Tín (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2023. Gần 300 đại biểu đã tham dự hội nghị.
Xử lý kịp thời các vi phạm về lòng đường, hè đường, trông giữ phương tiện

Xử lý kịp thời các vi phạm về lòng đường, hè đường, trông giữ phương tiện

(LĐTĐ) Ngày 28/9, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Thanh Xuân đã tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý lòng đường, hè đường, trông giữ phương tiện trên địa bàn quận.
Khẳng định vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

Khẳng định vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

(LĐTĐ) Chiều 28/9, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm triển khai, thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn quận Đống Đa”.
Ngày hội Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo năm 2023

Ngày hội Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo năm 2023

(LĐTĐ) Sáng nay (28/9), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo năm 2023; trưng bày, quảng bá sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm OCOP; vinh danh 10 sản phẩm tiêu biểu năm 2023 và giao lưu với phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo.
Chuyện dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chuyện dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(LĐTĐ) Nhờ việc kiên trì triển khai bài bản, khoa học các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội về công tác dân tộc, những năm qua, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, điển hình là huyện Ba Vì.
Xem thêm
Phiên bản di động