Huyện Thanh Trì phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Huyện Thanh Trì vừa công bố chỉ số Cải cách hành chính (CCHC), chỉ số đo lường hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2021. Qua các chỉ số đạt được cho thấy, công tác CCHC của huyện từng bước hoàn thiện, minh bạch, mang lại hiệu quả tích cực và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật.
Cải thiện chỉ số xếp hạng an toàn, an ninh mạng toàn cầu Cần bộ tiêu chí đánh giá thống nhất cho các chỉ số thống kê Hà Nội lấy ý kiến chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của các cơ quan Nhà nước

Những chỉ số “tích cực”

Theo công bố của huyện Thanh Trì, tổng điểm trung bình chỉ số CCHC của các phòng chuyên môn đạt trung bình 95,48%, Phòng Nội vụ xếp vị trí thứ nhất với 98,63 điểm. Các xã, thị trấn đạt 91,48%. Trong đó, xã Vĩnh Quỳnh là đơn vị xếp thứ nhất trong bảng chỉ số CCHC khối xã với 96,77 điểm.

Đối với chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), trong giải quyết thủ tục hành chính: các phòng ban chuyên môn đạt trung bình 94,68%, trong đó có 3 đơn vị đạt 100% là Phòng Giáp dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ và Phòng Tài chính - kế hoạch. Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, thị trấn đạt trung bình 93,12%. Trong đó, xã Ngọc Hồi đứng đầu với chỉ số hài lòng đạt 98,61%.

Chỉ số hài lòng của các xã, thị trấn về một số nội dung liên quan đến Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt trung bình 90,33%, trong đó có 9 đơn vị đạt trên 90%. Huyện đã thực hiện kiểm tra CCHC có báo trước đối với 2 xã, thị trấn; kiểm tra công vụ có báo trước đối với 1 phòng chuyên môn; kiểm tra công vụ đột xuất 11 lượt xã, thị trấn, trong đó tái kiểm tra 4 xã, thị trấn. Qua kiểm tra, nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ cương công vụ, kỷ luật hành chính, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Không có trường hợp nào vi phạm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

Huyện Thanh Trì phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính
Huyện Thanh Trì công bố chỉ số Cải cách hành chính (CCHC), chỉ số đo lường hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2021

​Trong số các nội dung như cải cách thể chế, cải cách hành chính công, hiện đại hoá hành chính..., thì nội dung cải cách thủ tục hành chính được đặc biệt chú trọng; phương thức giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” hiện đại đã giúp giảm tình trạng hồ sơ chậm trễ; công tác rà soát thống nhất thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã được đưa vào thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. 100% thủ tục hành chính đã được các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện công khai thông qua hình thức niêm yết công khai bằng bản giấy tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã, thị trấn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện, các xã, thị trấn.

Kết quả rà soát Thủ tục hành chính đến thời điểm hiện nay, có 239 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện của 12 lĩnh vực và 165 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã của 15 lĩnh vực. Trong đó có 131 thủ tục hành chính cấp huyện và 1 thủ tục hành chính cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 54 thủ tục hành chính cấp huyện, 110 thủ tục hành chính cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại huyện và các xã đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Năm 2021, UBND huyện tiếp nhận 4.963 hồ sơ, trong đó có 3.636 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, đã giải quyết 4.903 hồ sơ, 60 hồ sơ đang giải quyết. UBND cấp xã tiếp nhận và giải quyế 70.815 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 18.908 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công mức độ 3 cấp huyện đạt 73,26%, cấp xã đạt 26.7%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công mức độ 4 cấp huyện đạt 1,05%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 99,997%.

Hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được duy trì thông suốt, liên tục và thường xuyên được bổ sung, nâng cấp. Huyện cung cấp hòm thư công vụ cho 100% cán bộ, công chức , đến nay trên 90% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hòm thư công vụ dể trao đổi công việc chuyên môn; 100% văn bản được xử lý trên môi trường mạng, giảm 40% giấy tờ hành chính.

Phấn đấu nâng cao chỉ số hài lòng của người dân

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công bố chỉ số cải cách, ông Nguyễn Tiến Cường – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022 của Thành phố và của huyện đảm bảo chất lượng, thời gian. Triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật, quy chế, quy định về đạo đức văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính theo chương trình, kế hoạch năm 2022, kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm.

Huyện Thanh Trì phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính
Công tác CCHC của huyện Thanh Trì từng bước hoàn thiện, minh bạch, mang lại hiệu quả tích cực và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành, quản lý, giải quyết thủ tục hành chính và chấm điểm xác định chỉ số CCHC các phòng ban thuộc huyện và xã, thị trấn. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, 2 bộ quy tắc ứng xử, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu công việc và vị trí việc làm, đảm bảo công chức có đủ năng lực, kiến thức, kỹ năng để làm tốt công việc. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính, tạo lòng tin cho bà con nhân dân khi đến liên hệ xử lý công việc hành chính.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, tác động tiêu cực, toàn diện đến các mặt đời sống xã hội của cả nước, thành phố và huyện. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, thường xuyên của Huyện ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, sự vào cuộc tích cực, chủ động của UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn với mục tiêu: Công tác cải cách hành chính là khâu đột phá, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Do vậy, công tác CCHC của huyện Thanh Trì từng bước hoàn thiện, minh bạch, mang lại hiệu quả tích cực và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm

Đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Để bảo đảm tôn trọng quyền công dân đối với thông tin cá nhân theo quy định của Hiến pháp và Bộ luật Dân sự, đại biểu Hoàng Minh Hiếu ...
5 thí sinh thi tuyển chức danh hiệu trưởng khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

5 thí sinh thi tuyển chức danh hiệu trưởng khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 28/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở năm ...
TP.HCM: Nhiều cơ hội việc làm tại doanh nghiệp Pháp

TP.HCM: Nhiều cơ hội việc làm tại doanh nghiệp Pháp

(LĐTĐ) Ngày 28/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) và Mạng lưới cựu Du học sinh thuộc Đại sứ ...
Gặp gỡ vận động viên Hà Nội đoạt Huy chương Vàng SEA Games 31

Gặp gỡ vận động viên Hà Nội đoạt Huy chương Vàng SEA Games 31

(LĐTĐ) Tại SEA Games 31, các vận động viên của Đoàn Thể thao Hà Nội đã giành tổng cộng 62 HCV, 35 HCB, 54 HCĐ, góp phần đáng kể giúp Đoàn ...
Công đoàn Công ty TNHH SPi Việt Nam: Tạo động lực để cán bộ, nhân viên phát huy sáng kiến, sáng tạo

Công đoàn Công ty TNHH SPi Việt Nam: Tạo động lực để cán bộ, nhân viên phát huy sáng kiến, sáng tạo

(LĐTĐ) Những năm qua, việc triển khai các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo tại Công ty TNHH SPi Việt Nam (trực ...
Đại biểu Quốc hội kiến nghị ưu tiên giảm thuế đối với xăng, dầu

Đại biểu Quốc hội kiến nghị ưu tiên giảm thuế đối với xăng, dầu

(LĐTĐ) Bên lề phiên họp Quốc hội chiều 27/5, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP Hồ Chí Minh) đã trao đổi với báo chí quan điểm của ông về chính ...
Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh đối thoại với cán bộ, đoàn viên và người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh đối thoại với cán bộ, đoàn viên và người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”, gần 100 cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đến từ 17 Công đoàn cơ sở ...

Tin khác

Phong trào thi đua trong ngành Giáo dục quận Bắc Từ Liêm ngày càng thiết thực, hiệu quả

Phong trào thi đua trong ngành Giáo dục quận Bắc Từ Liêm ngày càng thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Mới đây, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng 12 tập thể và 146 cá nhân là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh giỏi tiêu biểu của quận năm học 2021 - 2022.
Phụ nữ quận Tây Hồ kiện toàn Phó Chủ tịch khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Phụ nữ quận Tây Hồ kiện toàn Phó Chủ tịch khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Ngày 27/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa VI, bầu kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Sẵn sàng các điều kiện để triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Sẵn sàng các điều kiện để triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

(LĐTĐ) Với mục tiêu xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối nội thành với ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các tỉnh, thành phố, nhằm tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, thành phố Hà Nội đã nghiên cứu nhiều dự án giao thông quan trọng. Trong đó, đặc biệt là Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết để sau khi Quốc hội đồng ý chủ trương có thể triển khai ngay.
Thường Tín: Trang bị kiến thức phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ

Thường Tín: Trang bị kiến thức phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ

(LĐTĐ) Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên và Công an xã Văn Tự (huyện Thường Tín, Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về kiến thức phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho gần 300 em học sinh xã Văn Tự.
Ấn tượng nhà nông huyện Thanh Trì đua tài

Ấn tượng nhà nông huyện Thanh Trì đua tài

(LĐTĐ) Những ngày qua, nông dân trên khắp các xã, thị trấn của huyện Thanh Trì náo nức “đua tài”. Từ vòng thi cấp xã, thị trấn đến vòng thi “Nhà nông đua tài” toàn huyện, những gương mặt nhà nông tài năng, nắm vững kiến thức nông nghiệp đã dần xuất hiện. Họ là những nhà nông đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam hiện đại.
Phát động “Tháng hành động vì trẻ em” và triển khai các hoạt động hè năm 2022

Phát động “Tháng hành động vì trẻ em” và triển khai các hoạt động hè năm 2022

(LĐTĐ) Sáng 27/5, tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, phường Điện Biên (quận Ba Đình) tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em”, triển khai các hoạt động hè năm 2022, tặng quà cho trẻ em nhân dịp 1/6, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, chung tay xây dựng phường Điện Biên kỷ cương - văn minh đô thị.
Tiếp tục truyền niềm tin, cảm hứng cho thể thao Hà Nội thành công hơn nữa

Tiếp tục truyền niềm tin, cảm hứng cho thể thao Hà Nội thành công hơn nữa

(LĐTĐ) Ngày 27/5, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.
Phụ nữ quận Tây Hồ tập huấn nữ công cho cán bộ, hội viên

Phụ nữ quận Tây Hồ tập huấn nữ công cho cán bộ, hội viên

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2022, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ tổ chức khai mạc lớp tập huấn nữ công cho cán bộ, hội viên phụ nữ phường Nhật Tân và phường Quảng An.
Quận Đống Đa khen thưởng 24 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quận Đống Đa khen thưởng 24 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sáng nay (27/5), Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổng kết trao giải cuộc thi viết về "Những tấm gương điển hình tiêu biểu làm theo Bác”. Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội dự hội nghị.
Thống nhất đề xuất Thành phố giao quận Tây Hồ quản lý và khai thác Hồ Tây

Thống nhất đề xuất Thành phố giao quận Tây Hồ quản lý và khai thác Hồ Tây

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ vừa có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố giao quận Tây Hồ quản lý và khai thác Hồ Tây.
Xem thêm
Phiên bản di động