M
11/05/2021 16:02

Huyện Thanh Trì đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác bầu cử

(LĐTĐ) Sáng nay (11/5), Huyện ủy Thanh trì tổ chức triển khai, quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc với cử tri huyện Thanh Trì Huyện Thanh Trì: Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được tiến hành chu đáo, khẩn trương Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Cần phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 huyện cùng các Ban Bầu cử các xã, thị trấn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đã trao đổi về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; công tác niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; công tác thông tin tuyên truyền; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo đã triển khai thực hiện nhiệm vụ bầu cử đại biểu quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Huyện Thanh Trì đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác bầu cử
Toàn cảnh Hội nghị

Về việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, từ ngày 29/4/2021 đến ngày 5/5/2021, Ủy ban bầu cử huyện tiếp nhận các tài liệu bầu cử từ Sở Nội vụ thành phố. Cấp phát 351.956 tài liệu về công tác bầu cử gồm: Danh sách, tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội; người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, huyện; thẻ tổ bầu cử, thẻ hướng dẫn bầu cử, Quốc kỳ, băng niêm phong hòm phiếu, mũi tên hướng dẫn, sổ ghi ý kiến khiếu nại của cử tri, nội quy phòng bỏ phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, Giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác, Thẻ cử tri, Quốc huy to, Quốc huy nhỏ, Bao đựng thẻ…; cấp 190 hòm phiếu tới 16 xã, thị trấn đảm bảo đúng tiến độ. Số cử tri trên địa bàn huyện tạm tính đến ngày 9/5/2021 là 174.585 cử tri.

Cùng với đó, tiểu ban An ninh trật tự huyện đã tham mưu Ủy ban bầu cử huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và huyện về đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử.

Cũng tại hội nghị, Ban Chỉ đạo bầu cử đã triển khai thực hiện nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp. Theo đó, hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh tới Uỷ ban bầu cử các xã, thị trấn. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Uỷ ban bầu cử các xã, thị trấn chủ động xây dựng phương án đáp ứng các cấp độ dịch bệnh Covid- 19, đảm bảo an toàn cho các hoạt động bầu cử trên địa bàn huyện. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong chỉ đạo, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo theo đúng thời gian quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử huyện Thanh Trì đề nghị Ủy ban bầu cử từ huyện đến cơ sở, các phòng ban ngành đoàn thể, các xã, thị trấn tiếp tục tập trung chỉ đạo việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của huyện theo đúng Luật và đảm bảo tiến độ theo quy định, đảm bảo công tác phòng chống dịch; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong triển khai công tác trước và trong khi bầu cử.

Bảo Thoa

Nguồn :