M
17:28 | 07/11/2019

Huyện Thanh Oai đã hoàn thành 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết

(LĐTĐ) Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, mới đây, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai về kết quả phát triển kinh tế-xã hội, những khó khăn vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân tồn tại và công tác xây dựng nghị quyết cho nhiệm kỳ tới. 

huyen thanh oai da hoan thanh 1114 chi tieu nghi quyet Bộ mặt nông thôn ở Thanh Oai đổi thay nhờ nông thôn mới
huyen thanh oai da hoan thanh 1114 chi tieu nghi quyet Huyện Thanh Oai đã có 8/9 tiêu chí đạt nông thôn mới
huyen thanh oai da hoan thanh 1114 chi tieu nghi quyet Sôi nổi hội diễn văn nghệ ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai
huyen thanh oai da hoan thanh 1114 chi tieu nghi quyet

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu kết luận.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, kinh tế của huyện Thanh Oai tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt 11.993 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 359 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch thành phố và 55% kế hoạch huyện giao; thu ngân sách địa phương đạt 1.580 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch thành phố và 84% kế hoạch huyện giao.

Theo Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ, 11/14 chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành, còn 3 chỉ tiêu dự kiến hết nhiệm kỳ sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất dịch vụ chưa đạt theo kế hoạch đề ra; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng còn tồn tại; còn một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm khắc phục tồn tại hạn chế; việc thực hiện vụ việc theo tinh thần Nghị quyết 15 cũng còn chậm.

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Huyện ủy Đinh Trường Thọ cho biết, Huyện ủy đã rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ, đặc biệt chú trọng rà soát công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, huyện Thanh Oai đã vào cuộc hết sức nghiêm túc trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Vì vậy, huyện cần rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, tập trung vào chỉ tiêu thu ngân sách, thu nhập đầu người, chú trọng áp dụng tối đa chính sách của Đảng và Nhà nước chăm lo cho đời sống nhân dân.

Về công tác chuẩn bị đại hội, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội yêu cầu huyện Thanh Oai phải đánh giá lại 8 chương trình công tác Thành ủy và 6 chương trình công tác của Huyện ủy, rút ra bài học và căn cứ kết quả để xây dựng chỉ tiêu nhiệm kỳ mới cho sát thực tiễn. Văn kiện phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi của đảng viên, phát huy trí tuệ cơ sở, đặc biệt là chú trọng lấy ý kiến của đảng viên lão thành.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu, lãnh đạo huyện phải nắm bắt tình hình sát sao, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy nắm bắt kịp thời để không mất chủ động trước các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Hoàng Phúc

Nguồn :