M
21/09/2020 10:28

Huyện Mỹ Đức: Xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã chú trọng triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ 2012 – 2019.

Mỹ Đức đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động
Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong từng loại hình doanh nghiệp

Trong những năm qua, tình hình kinh tế xã hội của huyện Mỹ Đức đã có những chuyển biến tích cực và phát triển tương đối toàn diện. Cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội, số lượng, chất lượng công nhân lao động cũng tăng lên. Hiện Mỹ Đức có 365 doanh nghiệp với 7.000 lao động. Lao động chủ yếu chuyển dịch từ nông nghiệp nông thôn sang lao động công nghiệp, dịch vụ nên trình độ chuyên môn, tay nghề còn hạn chế...

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện uỷ về việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 09- NQ/TU. Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức tuyên truyền nghiên cứu, học tập Nghị quyết cho 475 đồng chí là uỷ viên Ban chấp hành công đoàn các cấp, cán bộ công đoàn các cấp trong toàn huyện tham gia học tập đạt trên 90%.

Tiếp thu tinh thần các nghị quyết của Đảng, các cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã nhận thức sâu sắc và nhất trí cao với quan điểm chỉ đạo về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

Huyện Mỹ Đức: Xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh
Đội ngũ công nhân lao động huyện Mỹ Đức ngày càng giỏi tay nghề (Ảnh minh hoaj: T.T)

Trên cơ sở đó làm chuyển biến và nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ Đảng viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong huyện về sứ mệnh lịch sử, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế… Nêu cao tinh thần yêu nước, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị.

Các cơ quan đơn vị của huyện bám sát vào hướng dẫn của Trung ương của Thành phố và của huyện tuyên truyền mạnh mẽ, kịp thời, hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước tới công nhân viên chức lao động của huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Liên đoàn Lao động huyện xây dựng chương trình phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện trong công tác vận động cán bộ công nhân viên chức lao động xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, giám sát các quyền và chế độ chính sách đối với công nhân viên chức lao động. Tham mưu với Uỷ ban nhân dân huyện đã thành lập ban chỉ đạo thành lập và phát triển công đoàn ngoài nhà nước. Ban chỉ đạo xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp, câu lạc bộ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức hướng dẫn các cơ quan đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, đại hội công nhân viên chức; Hội nghị người lao động và thực hiện quy chế dân chủ thiết thực, hiệu quả, hướng dẫn giúp đỡ công nhân giao kết hợp đồng lao động, ký kết thoả ước lao động tập thể.

Liên đoàn Lao động huyện luôn xác định nhiệm vụ xây dựng đội ngũ công nhân lao động trong huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, có trình độ học vấn, tay nghề cao, có năng lực sáng tạo và tiếp thu công nghệ mới, lao động với năng xuất, chất lượng, hiệu quả cao xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

Xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong từng loại hình doanh nghiệp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU giai đoạn 2012-2019 là tiền đề rất quan trọng để xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

Các chương trình giải quyết việc làm, khuyến công, đào tạo, nhân cấy nghề và phát triển nghề và phát triển doanh nghiệp tư nhân, Công ty Trách nhiệm hữu hạn, làng nghề được quan tâm, việc làm, thu nhập ổn định thu nhập bình quân đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng đã tổ chức phiên giao dịch việc làm tại Huyện và đã giới thiệu được 268 công nhân cho các đơn vị doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng nhanh; đội ngũ công nhân lao động đã có sự biến động cả về số lượng và chất lượng. Số lượng công nhân lao động hiện nay là 8.000 người, trình độ học vấn tay nghề từng bước được nâng cao. Đã có nhiều công nhân viên chức có trình độ chuyên môn, tay nghề là 51,2%.

Công đoàn đã tích cực chủ động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng giai cấp công nhân, củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, phát triển đoàn viên, động viên công nhân viên chức lao động hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội của huyện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương, đơn vị.

Thu Trang

Nguồn :