M
12/03/2021 16:25

Huyện Mỹ Đức: Bám sát kế hoạch triển khai công tác bầu cử

(LĐTĐ) Bám sát Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cũng như tình hình thực tiễn tại địa phương, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã và đang bám sát kế hoạch, triển khai các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đúng quy định.

Nắm chắc tình hình tư tưởng và dư luận công nhân lao động liên quan đến công tác bầu cử Huyện Ứng Hòa phát động thi đua cao điểm tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Sơn Tây nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng năm 2021.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch số 07 về việc lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử và Quyết định số 101 thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời phân công rõ nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng lĩnh vực và các xã, thị trấn.

Huyện Mỹ Đức: Bám sát kế hoạch triển khai công tác bầu cử
Huyện Mỹ Đức triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Lê Quý)

Để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức đã quyết định thành lập các tiểu ban: Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự - an toàn xã hội; Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban Tài chính.

Ủy ban bầu cử huyện cũng đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị.

Theo đó, cấp huyện có 11 đơn vị bầu cử và tổng số đại biểu được bầu là 35 đại biểu. Số đơn vị bầu cử của cấp xã là 176 đơn vị bầu cử và tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu là 578 đại biểu.

Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn đã tiến hành bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thuộc cấp mình đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số dư theo Luật. Cụ thể, cấp huyện giới thiệu 70/35 người; cấp xã, thị trấn giới thiệu 1.163/578 người.

Về chia khu vực bỏ phiếu, toàn huyện dự kiến sẽ phê chuẩn 177 khu vực bỏ phiếu trên 22 xã, thị trấn; đảm bảo tốt về cơ sở vật chất như số con dấu, hòm phiếu.

Đến thời điểm này huyện Mỹ Đức đã tổ chức triển khai công tác bầu cử đảm bảo đúng tiến độ. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

K.Tiến

Nguồn :