M
11/03/2021 23:30

Nắm chắc tình hình tư tưởng và dư luận công nhân lao động liên quan đến công tác bầu cử

(LĐTĐ) Ngày 11/3, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội có công văn số 115/LĐLĐ về việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong công nhân lao động; thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sơn Tây nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp Chuẩn bị thật tốt công tác bầu cử Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Công văn nêu: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày 23/5/2021 (Chủ nhật) là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng luật, an toàn, đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Trong đó, Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Công đoàn các cấp chủ động nắm chắc tình hình dư luận, diễn biến tư tưởng trong công nhân lao động tại công đoàn cơ sở, đặc biệt là trong các khu công nghiệp, khu nhà trọ, tổ tự quản và tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử để kịp thời phản ánh về Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng thời làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho đoàn viên và người lao động.

Nắm chắc tình hình tư tưởng và dư luận công nhân lao động liên quan đến công tác bầu cử
Ảnh minh họa

Riêng đối với Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có đông công nhân lao động là người ngoại tỉnh có đăng ký tạm trú và sinh hoạt tập trung tại các doanh nghiệp, các khu nhà trọ, tổ tự quản trên địa bàn các quận, huyện, thị xã cần đặc biệt quan tâm rà soát, nắm chắc số lượng, danh sách cử tri đăng ký tham gia bầu cử tại địa phương, đơn vị để phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, đôn đốc người lao động (nhất là công nhân lao động nhập cư) đăng ký danh sách cử tri đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của công dân.

Công đoàn cần vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động, nhất là công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân bằng việc tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, đảm bảo đúng luật vào ngày 23/5/2021, tạo không khí bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nghiêm túc thực hiện báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố vào thứ 2 hàng tuần hoặc báo cáo đột xuất nếu có vấn đề phát sinh.

Phạm Diệp

Nguồn :