M
11/03/2021 22:09

Huyện Ứng Hòa phát động thi đua cao điểm tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Ngày 11/3, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện Ứng Hòa đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác bầu cử và phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Ứng Hòa thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm tiến độ công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo nhấn mạnh, nội dung phong trào thi đua tập trung vào công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thi đua đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử, từ khi triển khai đến khi kết thúc bầu cử, nhất là những ngày trước, trong và sau ngày bầu cử. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi diễn biến phức tạp, mọi hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Huyện Ứng Hòa phát động thi đua cao điểm chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Huyện Ứng Hòa phát động thi đua cao điểm chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghiêm túc thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được bầu; tổ chức nơi bỏ phiếu trang trọng, tạo được không khí ngày hội của toàn dân.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, tích cực thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm; đăng ký và thực hiện các công trình chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối tượng thi đua là các tập thể, cá nhân thuộc các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thời gian thi đua từ ngày 25/02/2021 đến 25/5/2021.

Căn cứ nội dung thi đua, Ban chỉ đạo, Ban bầu cử huyện Ứng Hòa cũng đã xây dựng, quy định các tiêu chí và mức điểm cụ thể đối với các tập thể, cá nhân. Kết thúc đợt thi đua sẽ tổng hợp, đánh giá đề nghị các cấp xem xét biểu dương khen thưởng.

Minh Phương

Nguồn :