Huyện Mê Linh: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2023

(LĐTĐ) Với quyết tâm, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, 6 tháng đầu năm 2023, công tác thu ngân sách của huyện Mê Linh đạt kết quả bước đầu, song, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường bất động sản trầm lắng, nhiệm vụ thu ngân sách của huyện Mê Linh cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.
Giải phóng mặt bằng: Kinh nghiệm nhìn từ huyện Mê Linh Xây dựng Mê Linh trở thành vùng đô thị công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái kết hợp công nghệ cao

Công tác thu ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Mê Linh, nửa đầu năm 2023 tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế - xã hội, nền kinh tế trong nước có những khó khăn, thách thức khi lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; giá đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh tiếp tục xu hướng tăng.

Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, quyết liệt, kịp thời của Thành phố, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, huyện Mê Linh đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của huyện tiếp đà phục hồi, thu - chi ngân sách được đảm bảo.

Huyện Mê Linh: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2023
Chi cục Thuế khu vực Mê Linh - Sóc Sơn hướng dẫn người dân kê khai nộp thuế.

Công tác tuyên truyền, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai kịp thời, hiệu quả với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú. Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh Trịnh Thị Bích Hiền, trong 6 tháng đầu năm 2023, Chi cục đã giảm 27 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê mặt đất, mặt nước, lệ phí trước bạ; gia hạn thời gian nộp thuế khoảng 50 tỷ đồng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người nộp thuế phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu, quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách và xử lý thu hồi nợ đọng. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng đối tượng và đúng quy định pháp luật.

Đơn vị cũng rà soát việc sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp nhằm hạn chế rủi ro và tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân để phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế.

Bên cạnh đó, Huyện ủy, UBND huyện Mê Linh cũng tích cực vào cuộc tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai nhằm tăng nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá;..

Kết quả, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Mê Linh 6 tháng đầu năm đạt 2.957 tỷ đồng, đạt 62% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa đạt gần 432 tỷ đồng, bằng 38,2% dự toán Thành phố, bằng 30,8% dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện giao. Qua đó, đã góp phần quan trọng cân đối thu - chi của huyện và đóng góp vào thành công chung của Thành phố.

Mặc dù đạt kết quả bước đầu, tuy nhiên, theo Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mê Linh Hoàng Quốc Thịnh, công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện những tháng đầu năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn. Số thu nội địa giảm 42,2% so cùng kỳ; trong đó, nguồn thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 7,5% dự toán Thành phố và 5,0% dự toán HĐND huyện giao, đạt 10,3% so cùng kỳ. Nguyên nhân là do thị trường bất động sản trầm lắng và do quy định việc điều chỉnh giá đất từ 30 tỷ đồng trở lên thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Thành phố nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất của huyện.

Triển khai nhiều giải pháp tăng thu

Để nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước cả năm 2023 đạt và vượt dự toán Thành phố và HĐND huyện giao, huyện Mê Linh đã triển khai nhiều giải pháp. Theo đó, Thường trực Huyện ủy ra Thông báo chỉ đạo công tác thu ngân sách Nhà nước và đôn đốc thu các khoản nợ đọng từ đất; UBND huyện ban hành văn bản yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu, chủ động khai thác tăng nguồn thu. Trong đó nhấn mạnh, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm, tiêu cực, thất thoát trong công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước tại cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, UBND huyện Mê Linh yêu cầu Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, trong đó tập trung vào các lĩnh vực thu từ đất đai, khoáng sản; thu từ các dự án hết thời gian ưu đãi, thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số,... Tiếp tục duy trì có hiệu quả thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường đôn đốc thu nợ thuế, phí, nghĩa vụ tài chính về đất đai của các tổ chức, cá nhân.

Đối với các dự án đô thị, chủ động rà soát đôn đốc các trường hợp tới kỳ hạn nộp thuế nhưng chây ỳ, chậm nộp thuế, nộp thiếu; chủ động báo cáo UBND huyện để giao các cơ quan chức năng hoặc báo cáo đề xuất với Thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra làm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án và yêu cầu thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật.

Huyện Mê Linh: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2023
Đấu giá quyền sử dụng đất giúp Mê Linh tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung tích cực triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế, tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong công tác thu ngân sách nhà nước. Phối hợp, hỗ trợ cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế nói chung và quản lý các khoản thu từ đất nói riêng, đẩy nhanh tiến độ xác định giá thu tiền sử dụng đất, thu tiền đất trả một lần của các dự án đã có Quyết định giao đất - cho thuê đất cũng như các dự án phải thu nghĩa vụ tài chính bổ sung theo kiến nghị của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước làm cơ sở để cơ quan thuế tổ chức thu nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các nguồn thu trên địa bàn, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc phát sinh; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và cơ quan thuế trong việc rà soát, đánh giá các nguồn thu có khả năng phát sinh trong năm 2023 để thu nộp vào ngân sách Nhà nước.

Văn phòng Đăng ký đất và nhà chi nhánh Mê Linh, Văn phòng Công chứng số 9, UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin cho Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh để quản lý chặt chẽ thuế đối với các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của người dân, doanh nghiệp. Công an huyện hợp với Chi Cục thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh tiến hành điều tra làm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án chây ỳ, chậm nộp thuế.

UBND huyện Mê Linh cũng giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; xây dựng kế hoạch, giải pháp lộ trình cụ thể (từng tuần, tháng, quý) để tổ chức thực hiện.

Lương Hằng - Nguyễn Tuyền

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi số giúp tăng 30% năng suất lao động của thẩm phán

Chuyển đổi số giúp tăng 30% năng suất lao động của thẩm phán

(LĐTĐ) Các giải pháp chuyển đổi số do Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) - thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội triển khai đã góp phần giúp Tòa án nhân dân tối cao tiết kiệm được 20% chi phí hoạt động và chi phí xã hội; tăng 30% năng suất lao động của thẩm phán, công chức Tòa án.
Tạm giữ hình sự 25 đối tượng trong vụ tai nạn ở đường Láng

Tạm giữ hình sự 25 đối tượng trong vụ tai nạn ở đường Láng

(LĐTĐ) Hai nhóm đối tượng "Trẻ Giải Phóng" và "Toàn Bi Xôi" đã xảy ra mâu thuẫn, đuổi đánh nhau khiến 3 người tử vong ở trước cửa số 790 đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) vào rạng sáng ngày 12/6. Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 25 đối tượng về hành vi Giết người, Gây rối trật tự công cộng để điều tra, làm rõ...
TP.HCM: Quy định mới mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề khi thu hồi đất nông nghiệp

TP.HCM: Quy định mới mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề khi thu hồi đất nông nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 17/6, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ban hành Quyết định số 35 quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp trên địa bàn.
Thi tuyển quốc tế quy hoạch kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa

Thi tuyển quốc tế quy hoạch kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa

(LĐTĐ) Kết quả thi tuyển ý tưởng sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chọn đưa vào các đồ án quy hoạch làm cơ sở phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, các khu vực kế cận như Khu đô thị Trường Thọ và các khu vực dọc sông Sài Gòn.
Cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I làm giả hồ sơ bệnh nhân

Cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I làm giả hồ sơ bệnh nhân

(LĐTĐ) Ngày 17/6, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Hà Huy Dũng (sinh năm 1970), Trưởng khoa Điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I về tội nhận hối lộ, theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Ngắm hồ Trị An, nơi vừa được Chính phủ quy hoạch điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia

Ngắm hồ Trị An, nơi vừa được Chính phủ quy hoạch điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 509/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai được quy hoạch là điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia.
Độ tuổi hành nghề của công chứng viên đến 70 tuổi

Độ tuổi hành nghề của công chứng viên đến 70 tuổi

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) quy định độ tuổi hành nghề của công chứng viên là đến 70 tuổi, với công chứng viên trên 70 tuổi đang hành nghề tại thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục hành nghề trong thời hạn tối đa là 2 năm.

Tin khác

Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp xúc cử tri chuyên đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp xúc cử tri chuyên đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm

(LĐTĐ) Ngày 19/6, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội đã luôn quan tâm tới công tác báo chí

Hà Nội đã luôn quan tâm tới công tác báo chí

(LĐTĐ) Ngày 17/6, Đoàn lãnh đạo thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo Trung ương nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp đoàn.
Sơn Tây: Tổ chức hàng loạt sự kiện chào mừng 100 năm thành lập

Sơn Tây: Tổ chức hàng loạt sự kiện chào mừng 100 năm thành lập

(LĐTĐ) Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý về việc tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Thành lập thị xã Sơn Tây, 70 năm Ngày Giải phóng thị xã và 555 năm danh xưng "Sơn Tây". Đáng chú ý, theo kế hoạch, dịp này, thị xã Sơn Tây sẽ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Sắp ra mắt ứng dụng Công dân Thủ đô số iHaNoi với nhiều tiện ích

Sắp ra mắt ứng dụng Công dân Thủ đô số iHaNoi với nhiều tiện ích

(LĐTĐ) Theo kế hoạch vận hành một số ứng dụng nền tảng của Đề án 06 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ ra mắt ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi) vào ngày 28/6.
Thời hạn thực hiện thử nghiệm có kiểm soát tối đa là 3 năm

Thời hạn thực hiện thử nghiệm có kiểm soát tối đa là 3 năm

(LĐTĐ) Thời hạn thực hiện thử nghiệm có kiểm soát tối đa là 3 năm và có thể được gia hạn 1 lần không quá 3 năm. Phạm vi giới hạn thử nghiệm được đề xuất phù hợp với năng lực kiểm soát của chính quyền Thành phố.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết kiến nghị của cử tri kịp thời, đúng quy định

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết kiến nghị của cử tri kịp thời, đúng quy định

(LĐTĐ) Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm; tăng cường công tác phối hợp trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri để các kiến nghị chính đáng của cử tri được xem xét, trả lời đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.
Hà Nội: Sẽ hoàn thành cấp nước sạch cho 54 xã trong năm 2024

Hà Nội: Sẽ hoàn thành cấp nước sạch cho 54 xã trong năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 14/6, tại phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ tới nay, đại diện các sở, ngành, địa phương đã trả lời làm rõ thêm các nội dung về thu gom rác thải ở một số quận nội đô; công tác cấp nước sạch ở các xã…
Hà Nội mới đầu tư, khai thác được 72/1.620 bãi đỗ xe

Hà Nội mới đầu tư, khai thác được 72/1.620 bãi đỗ xe

(LĐTĐ) Tại phiên họp giải trình về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn Thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 tới nay, đại diện các Sở, ngành đã làm rõ về tình trạng thiếu bãi đỗ xe của Hà Nội.
Hà Nội còn 206 dự án vẫn đang vướng mắc do sai phạm về quy hoạch

Hà Nội còn 206 dự án vẫn đang vướng mắc do sai phạm về quy hoạch

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, hiện toàn Thành phố còn 206 dự án còn vướng mắc do sai phạm về quy hoạch, tự ý chuyển đổi công năng, nghĩa vụ tài chính… Thành phố đã có chỉ đạo, sẽ thực hiện song song việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân cùng với xử lý vi phạm của chủ đầu tư.
Còn tình trạng trông chờ ý kiến chỉ đạo dẫn đến xử lý kiến nghị của cử tri còn chậm

Còn tình trạng trông chờ ý kiến chỉ đạo dẫn đến xử lý kiến nghị của cử tri còn chậm

(LĐTĐ) Nêu nguyên nhân dẫn đến xử lý kiến nghị của cử tri còn chậm, chưa dứt điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết do cơ quan chức năng đôi khi còn trông chờ ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố mới tổ chức thực hiện.
Xem thêm
Phiên bản di động