M
14/10/2020 20:16

Huyện Ba Vì kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Ngày 14/10, các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy Ba Vì tổ chức Hội nghị họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng; ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy và 72 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng.

Chủ tịch huyện Ba Vì: Có thể mua nước sạch từ Vĩnh Phúc để phục vụ nhân dân Ấn tượng chương trình văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên dân tộc thiểu số Huyện Ba Vì: Phấn đấu ủng hộ 1,3 tỷ đồng quỹ “Vì người nghèo”
Huyện Ba Vì kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng

Thường trực Huyện ủy Ba Vì tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống các Ban Đảng, Văn phòng cấp ủy. Ảnh: Hồng Đạt

Tại Hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền ngành Tổ chức xây dựng Đảng, công tác Dân vận của Đảng, Văn phòng cấp ủy và ngành kiểm tra của Đảng.

Trong những năm qua, các ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận, Văn phòng cấp ủy và ngành Kiểm tra của huyện Ba Vì đã chủ động khắc phục khó khăn, tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy về các chủ trương, chính sách, tổ chức, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Thành ủy, Huyện ủy trong các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân.

Công tác tham mưu giúp Huyện ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ nguồn theo phân cấp quản lý; thường xuyên củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng và nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Với sự cố gắng đó, huyện Ba Vì đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII, xây dựng huyện Ba Vì ngày càng phát triển về mọi mặt.

Hồng Đạt

Nguồn :