M
28/04/2021 20:21

Huyện Ba Vì có thêm một địa phương miền núi “cán đích” nông thôn mới

(LĐTĐ) Ngày 28/4, Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới Thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Qua đánh giá, địa phương này đã đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ trình thành phố Hà Nội xem xét, phê duyệt đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Ba Vì công bố danh sách ứng cử viên Hội đồng nhân dân huyện Đưa Ba Vì phát triển xứng đáng là địa bàn trọng điểm du lịch của Thủ đô Phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021

Trước khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của xã Vân Hòa rất hạn chế; đời sống của đồng bào nơi đây còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao…

Huyện Ba Vì có thêm một địa phương miền núi “cán đích” nông thôn mới
Đời sống kinh tế của người dân trên địa bàn xã Vân Hòa ngày càng được nâng cao nhờ chuyển đổi sản xuất, chú trọng phát triển chăn nuôi bò sữa. Ảnh: Hồng Đạt

Từ năm 2012, xã Vân Hoà bắt tay vào triển khai xây dựng nông thôn mới. Xã đã bám sát sự chỉ đạo của Thành phố và huyện Ba Vì, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc hiến đất làm đường, xây dựng các công trình trên địa bàn, chú trọng công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế.

Tính đến tháng 4/2021, toàn xã đã huy động được tổng mức gần 305 tỷ đồng để nâng cấp, hoàn thiện các tiêu chí. Dù đời sống kinh tế còn khó khăn, nhưng toàn xã đã huy động được gần 4 tỷ đồng từ nguồn xã hội hoá trong nhân dân.

Sau thời gian dài tích cực triển khai, đến nay xã Vân Hoà đã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Trong đó, các tiêu chí hiện cơ bản đạt là: Trường học, y tế, môi trường, cơ sở vật chất văn hoá, hệ thống chính trị và pháp luật. Đặc biệt, địa phương không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Huyện Ba Vì có thêm một địa phương miền núi “cán đích” nông thôn mới
Hệ thống đường giao thông qua địa bàn xã Vân Hòa được đầu tư đồng bộ, khang trang. Ảnh: Hồng Đạt

Cùng với xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình phát triển kinh tế tại xã Vân Hòa phát huy hiệu quả. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người dân đã đạt hơn 51 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, hiện còn 39 hộ (bằng 1,4%). Trên địa bàn đã không còn nhà tạm, nhà ở dột nát…

Đến cuối năm 2020, xã Vân Hòa có 4 chủ thể với 27 sản phẩm đạt công nhận OCOP. Xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản. Tại buổi thẩm định, xã Vân Hòa đạt 96,9 điểm. Với điểm số này, xã Vân Hoà đã đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ trình thành phố Hà Nội xem xét, phê duyệt đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Như vậy, với xã Vân Hòa được công nhận năm 2021, huyện Ba Vì có 4 xã miền núi “cán đích” nông thôn mới.

Hồng Đạt

Nguồn :