Huy động tối đa trí tuệ, trách nhiệm của nhân dân, doanh nghiệp góp ý sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phải huy động tối đa trí tuệ, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, của nhân dân và doanh nghiệp trong việc tham gia đóng góp ý kiến đối với dự án Luật. Quá trình chuẩn bị không được chủ quan, phải hết sức kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, đúng quy định pháp luật.
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ dành 10,5 ngày cho công tác lập pháp, trong đó có sửa Luật Đất đai Kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) Hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ được mở rộng

Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc của Lãnh đạo Quốc hội với Bộ Tài nguyên và Môi trường về tiến độ và nội dung chủ yếu của dự án Luật Đất đai (sửa đổi) chiều 8/8.

Rà soát hơn 100 luật, bộ luật có liên quan

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến việc xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Năm 2022, cùng với quá trình tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức xây dựng và hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); lấy ý kiến của các Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành; tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, các buổi làm việc với cơ quan, tổ chức có liên quan, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế...

Huy động tối đa trí tuệ, trách nhiệm của nhân dân, doanh nghiệp góp ý sửa Luật Đất đai
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. (ảnh: Quốc hội)

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương huy động sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới vào dự thảo Luật; tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) về nội dung cơ bản, định hướng, chính sách lớn thể chế trong dự thảo Luật.

Bộ cũng đã lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về dự thảo Luật; chủ động, trực tiếp làm việc với các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị có liên quan của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ… để hoàn thiện nội dung dự thảo Luật trước khi gửi đăng lên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến tổ chức, cá nhân.

Quá trình xây dựng Dự án Luật, Bộ đã rà soát hơn 100 luật, bộ luật có liên quan đến lĩnh vực đất đai để đề xuất sửa đổi ngay trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) hoặc đề xuất sửa đổi các Luật có liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Huy động tối đa trí tuệ, trách nhiệm của nhân dân, doanh nghiệp góp ý sửa Luật Đất đai
Bộ trưởng Trần Hồng Hà trình bày báo cáo. (ảnh: Quốc hội)

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các ý kiến tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ lập pháp trọng tâm của Quốc hội trong nhiệm kỳ Khóa XV. Đây cũng là dự luật vô cùng khó, phức tạp, phạm vi điều chỉnh rất rộng, tác động đến mọi lĩnh vực, mọi người dân và doanh nghiệp.

Với tinh thần chủ động, từ sớm, từ xa, ngay từ tháng 8/2021, Lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai và việc chuẩn bị cho dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Cuộc làm việc hôm nay cũng tiếp nối tinh thần đó, Quốc hội và Chính phủ cùng vào cuộc để việc sửa đổi luật, đáp ứng được các yêu cầu tại Nghị quyết của Trung ương và yêu cầu của thực tiễn cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động triển khai các nhiệm vụ xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với sự công phu, kỹ lưỡng và trách nhiệm. Để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2022.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ dự án Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất trước ngày 1/9/2022. Đồng thời, phải tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng hơn nữa những tác động của dự luật về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh, quốc phòng, môi trường kinh doanh...

Cùng với đó, cần rà soát chi tiết hệ thống pháp luật liên quan và dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai nhằm thực hiện yêu cầu tại Nghị quyết số 18 của Trung ương về hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai và pháp luật liên quan trong năm 2023.

Đẩy mạnh công tác truyền thông

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khoa học với tinh thần cầu thị, khách quan trong việc rà soát, đánh giá kỹ lưỡng cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, phân tích các xu hướng đặt ra, các kinh nghiệm quốc tế... để xác định đúng, trúng các nội dung cần sửa đổi. Cùng với trách nhiệm của Ủy ban Kinh tế là cơ quan chủ trì thẩm tra dự án Luật, từng cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần chọn lọc từng vấn đề thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách để bàn sâu, bàn kỹ. Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân các thành phố lớn, các địa phương có nhiều vấn đề phức tạp về đất đai cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, từ thực tiễn cuộc sống, nghiên cứu, đóng góp ý kiến sửa đổi Luật.

Huy động tối đa trí tuệ, trách nhiệm của nhân dân, doanh nghiệp góp ý sửa Luật Đất đai
Toàn cảnh buổi làm việc. (ảnh: Quốc hội)

"Đồng thời, phải huy động tối đa trí tuệ, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, của nhân dân và doanh nghiệp trong việc tham gia đóng góp ý kiến đối với dự án Luật. Quá trình chuẩn bị không được chủ quan, phải hết sức kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, đúng quy định pháp luật", Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Đối với việc lấy ý kiến nhân dân, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải đặt ra các nội dung cụ thể, được thuyết minh rõ ràng, gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến góp ý của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng giao Ủy ban Kinh tế phối hợp với Văn phòng Quốc hội xây dựng Đề án về công tác truyền thông đối với Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương và quá trình xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Cơ quan soạn thảo cần đẩy mạnh công tác truyền thông và tăng cường tiếp nhận thông tin phản biện từ người dân, doanh nghiệp nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội với tinh thần hết sức cầu thị, lắng nghe.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, Dự án Luật ngay từ lần trình đầu tiên phải hết sức kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, hướng tới mục tiêu cuối cùng khi xây dựng, hoàn thiện dự án Luật này là bảo đảm tính thông suốt, công khai, minh bạch trong hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao và để Nhà nước, tư nhân đều không thể làm sai, không còn “sợ sai”.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

6.500 vận động viên tham dự Đại hội thể thao cấp Thành phố

6.500 vận động viên tham dự Đại hội thể thao cấp Thành phố

(LĐTĐ) Sáng 4/10, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X đã tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Đại hội. Lễ Khai ...
Thu hút hơn 3,5 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm, du lịch Bình Định vào top đầu cả nước

Thu hút hơn 3,5 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm, du lịch Bình Định vào top đầu cả nước

(LĐTĐ) Trong 9 tháng đầu năm 2022, lượng khách đến Bình Định tăng trưởng mạnh. Theo thống kê sơ bộ các chỉ số cho thấy, du khách có xu hướng lưu ...
Hà Tĩnh: Thông tuyến đoạn đường Quốc lộ 1A bị ngập do mưa lũ

Hà Tĩnh: Thông tuyến đoạn đường Quốc lộ 1A bị ngập do mưa lũ

(LĐTĐ) Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, sau nhiều ngày dựng chốt cấm các phương tiện qua lại trên tuyến đường Quốc lộ 1A, ...
Không xét nghiệm tràn lan vi rút adeno ở trẻ em

Không xét nghiệm tràn lan vi rút adeno ở trẻ em

(LĐTĐ) Liên quan đến vấn đề xét nghiệm vi rút adeno, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho rằng cần thống ...
Đại tướng Tô Lâm động viên lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa

Đại tướng Tô Lâm động viên lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa

(LĐTĐ) Mới đây, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, động viên Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu ...
LĐLĐ quận Long Biên: Tập huấn nghiệp vụ về công tác tài chính và kiểm tra Công đoàn năm 2022

LĐLĐ quận Long Biên: Tập huấn nghiệp vụ về công tác tài chính và kiểm tra Công đoàn năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 4/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phối hợp với Trung tâm Chính trị quận Long Biên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác ...
[Infographic] Những triệu chứng và 6 biện pháp phòng bệnh đậu mùa khỉ

[Infographic] Những triệu chứng và 6 biện pháp phòng bệnh đậu mùa khỉ

(LĐTĐ) Việt Nam đã ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ chủng Monkeypox vi rút thuộc clade IIb đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh thông qua giám sát dịch tễ. ...

Tin khác

Thủ tướng tiếp Đoàn đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế làm việc tại Việt Nam

Thủ tướng tiếp Đoàn đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế làm việc tại Việt Nam

Thủ tướng đề nghị IMF ưu tiên hỗ trợ Việt Nam là một nước đang phát triển, trải qua nhiều năm chiến tranh, nền kinh tế đang chuyển đổi và còn nhiều khó khăn.
Quảng Bình hỗ trợ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do mưa lũ

Quảng Bình hỗ trợ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do mưa lũ

(LĐTĐ) Sau khi nắm thông tin về diễn biến và hậu quả mưa lũ tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Bình đã quyết định trích kinh phí 800 triệu đồng hỗ trợ hai tỉnh, góp phần khắc phục hậu quả, từng bước ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.
Chủ động biện pháp ứng phó dịch bệnh đậu mùa khỉ

Chủ động biện pháp ứng phó dịch bệnh đậu mùa khỉ

(LĐTĐ) Ngày 3/10, Bộ Y tế thông tin, tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận một bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ chủng Monkeypox vi rút thuộc clade IIb. Đây là bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận đầu tiên tại Việt Nam.
Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, lần thứ V - năm 2022

Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, lần thứ V - năm 2022

(LĐTĐ) Tối nay (2/10), tại Hoàng thành Thăng Long, đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, lần thứ V - năm 2022.
Nghệ An: Lũ quét khiến 1 người chết, một số nơi đang bị cô lập

Nghệ An: Lũ quét khiến 1 người chết, một số nơi đang bị cô lập

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4, trên địa bàn thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), xảy ra đợt mưa dông rất lớn, lượng mưa đo được hơn 200mm, gây lũ ống, lũ quét và ngập cục bộ nhiều nhà dân, cơ quan đóng trên địa bàn.
​​​​​​​Đề xuất mới về xác nhận tình trạng án tích khi không có thông tin

​​​​​​​Đề xuất mới về xác nhận tình trạng án tích khi không có thông tin

(LĐTĐ) Theo Dự thảo, Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) điện tử có giá trị sử dụng như Phiếu LLTP bằng giấy và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định, hướng dẫn về mẫu Phiếu LLTP điện tử.
Nghệ An: Xảy ra lũ quét tại huyện biên giới Kỳ Sơn nhiều bản làng bị cô lập, nhà dân bị cuốn trôi

Nghệ An: Xảy ra lũ quét tại huyện biên giới Kỳ Sơn nhiều bản làng bị cô lập, nhà dân bị cuốn trôi

(LĐTĐ) Ông Vi Văn Mằn - Chủ tịch UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận lũ quét, khiến nhiều nhà dân bị cuốn trôi, 11/11 bản bị cô lập hoàn toàn.
Đẩy mạnh xuất khẩu, giải ngân đầu tư công trong giai đoạn “nước rút” cuối năm

Đẩy mạnh xuất khẩu, giải ngân đầu tư công trong giai đoạn “nước rút” cuối năm

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý IV có ý nghĩa quan trọng, là thời gian “nước rút” để “về đích” các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2022, trong đó có nhiệm vụ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy xuất khẩu, tăng tổng cung và tổng cầu trong nước…
Nhân dân ủng hộ là yếu tố quyết định trong công tác giải phóng mặt bằng

Nhân dân ủng hộ là yếu tố quyết định trong công tác giải phóng mặt bằng

(LĐTĐ) Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai một dự án bởi nó tác động trực tiếp đến lợi ích của người dân. Sự đồng thuận, ủng hộ của người dân là yếu tố quyết định để có thành công trong công tác GPMB. Do đó, cần tăng cường đối thoại để tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ.
TP.HCM đối mặt nguy cơ thiếu hụt điều dưỡng tại các bệnh viện công lập

TP.HCM đối mặt nguy cơ thiếu hụt điều dưỡng tại các bệnh viện công lập

(LĐTĐ) Ngày 30/9, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực điều dưỡng tại các bệnh viện có nguy cơ trầm trọng hơn khi số nhân lực được tuyển dụng mới không đủ về số lượng lẫn chất lượng để bù đắp lại số đã nghỉ việc.
Xem thêm
Phiên bản di động