Hội nhập quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng

(LĐTĐ) Ngày 2/10, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 5 Thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VI năm 2023 với chủ đề “Hội nhập quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng xuất, nhập khẩu, công nghiệp, thương mại và dịch vụ giai đoạn 2023 - 2025”.
Phát triển hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới Hà Nội: Đối ngoại thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện TP.HCM: Phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững và hội nhập quốc tế

Ưu tiên nguồn lực cho xúc tiến thương mại

Chia sẻ về những khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ ngành Công Thương 9 tháng năm 2023, tại hội nghị, bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, trước những khó khăn mà ngành Công Thương gặp phải trong 9 tháng năm 2023, ngành Công Thương đã tập trung triển khai, kịp thời, quyết liệt các nhiệm vụ được giao, triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đơn giản hoá thủ tục hành chính, kết nối thương mại, kích cầu tiêu dùng.

Nhờ đó, góp phần quan trọng để kinh tế các địa phương tiếp tục duy trì tăng trưởng, an sinh xã hội được bảo đảm, đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai nhiệm vụ của ngành Công Thương vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là tình hình thế giới vẫn tiếp tục khó khăn, biến động, rất khó đoán định, kinh tế dù có dấu hiệu phục hồi nhưng chậm và không đồng đều ở các quốc gia.

Hội nhập quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng
Quang cảnh Hội nghị ngành Công Thương 5 Thành phố lần thứ VI

Thị trường xăng dầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới; chi phí đầu vào nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, logistics, lãi vay mặc dù đang giảm dần nhưng vẫn còn ở mức cao, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Khả năng tự chủ nguồn nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp trong nước nói chung còn hạn chế; tính liên kết giữa các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước với các nhà sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh còn yếu.

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích trao đổi, thảo luận những vấn đề mới phát sinh từ nhu cầu phát triển và thực tiễn quản lý nhà nước, cùng đồng thuận quan điểm để đề xuất kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành, Trung ương tháo gỡ khó khăn, có cơ chế hỗ trợ tạo điều kiện cho 5 Thành phố phát huy lợi thế; đồng thời xây dựng, định hình các mối liên kết, hợp tác phát triển ngành công thương giữa các địa phương trong tương lai.

Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác phát triển thị trường, cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, năm 2024 là năm bứt phá trong thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của các địa phương đề ra.

Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương của 5 Thành phố trực thuộc Trung ương nói riêng, các địa phương trên cả nước nói chung tập trung tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tập trung phát triển hạ tầng của ngành công thương, bao gồm: công nghiệp, thương mại, năng lượng và liên kết với các địa phương trong khu vực để khi triển khai các dự án hạ tầng thương mại, logistics, năng lượng thì phải hình thành được chuỗi giá trị sản phẩm.

Từng bước chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp năng lượng, cơ khí, điện tử, hoá chất, xây dựng và công nghiệp hỗ trợ… Chú trọng các ngành có lợi thế cạnh tranh gắn với bảo vệ môi trường; duy trì chuyển dịch nhanh những ngành công nghiệp sử dụng nhiều tài nguyên, ít hàm lượng gia tăng sang các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường và có hàm lượng giá trị gia tăng cao.

Tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường trong nước cũng như đa dạng hoá thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh các phương thức xúc tiến thương mại thông qua nền tảng số trên môi trường thương mại điện tử.

Tăng cường hợp tác giữa 5 Thành phố trực thuộc Trung ương với các địa phương trong vùng nói riêng, trên cả nước nói chung. Song song với việc tiếp tục duy trì thị phần xuất khẩu tại các thị trường lớn, 5 thành phố cũng cần đẩy mạnh khai thác các thị trường ngách còn nhiều dư địa tiềm năng như châu Phi, Nam Á…

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện cam kết trong các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), nhất là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hay Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) để khai thác tốt cơ hội từ các hiệp định này. Tổ chức kết nối doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI), nhất là các doanh nghiệp lớn toàn cầu.

Đồng thời, nâng cao khả năng cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác và phát triển thị trường trong nước; thực hiện các biện pháp cân đối cung cầu ổn định thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, làm tiền đề triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thương mại trong nước và các mục tiêu kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Quan tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Trao đổi về tầm quan trọng trong hội nhập phát triển kinh tế, tại Hội nghị ngành Công Thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VI, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, việc thúc đẩy, phát triển thương mại, xuất khẩu là lĩnh vực khó, mang tính chất liên ngành. Các FTA đã có nhiều, nhưng cần quán triệt sâu rộng, thông suốt, từ lãnh đạo, quản lý cho tới những người làm trực tiếp trong lĩnh vực Công Thương. Vì vậy, Bộ Công Thương cần tăng cường tập huấn, giúp các địa phương hiểu kỹ, đầy đủ về các FTA và cách thức xử lý các tình huống gặp phải. Hiện còn nhiều quy định pháp luật trong lĩnh vực công thương chưa đầy đủ, thống nhất, mỗi địa phương đang hiểu và làm theo cách thức khác nhau, như trong trình tự thủ tục triển khai các khu, cụm công nghiệp.

Hội nhập quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng
Sở Công Thương 5 Thành phố trực thuộc Trung ương ký biên bản hợp tác trong giai đoạn mới

Đề cập vấn đề này, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh Bùi Tá Hoàng Vũ cho rằng, ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam phát triển còn chậm, doanh nghiệp trong nước đang bị yếu thế so với các nhà đầu tư nước ngoài trong việc cạnh tranh tham gia chuỗi cung ứng. Do vậy, việc quy hoạch và triển khai quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn từng địa phương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là hết sức cần thiết.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng Lê Thị Kim Phương nêu quan điểm và cho biết, phạm vi cam kết trong các FTA thế hệ mới ngày càng sâu rộng và bao trùm, đòi hỏi sự tham gia tích cực và phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương và doanh nghiệp. Vì vậy, với vai trò là cơ quan đầu mối triển khai các hiệp định, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị hỗ trợ, tư vấn hiệu quả cho các doanh nghiệp, nhất là cách thức xử lý đối với các vấn đề tồn tại, giảm nguy cơ xảy ra tranh chấp thương mại...

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị ngành Công Thương 5 Thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VI, Sở Công Thương 5 thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ đã ký kết biên bản hợp tác trong giai đoạn tới; thống nhất đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; hợp tác toàn diện trong tất cả lĩnh vực; thông tin, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển; cùng tham gia đề xuất xây dựng chính sách, chiến lược phát triển chung. Hội nghị ngành Công Thương 5 Thành phố trực thuộc Trung ương năm 2024 sẽ do Sở Công Thương thành phố Cần Thơ sẽ đăng cai tổ chức.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của 5 Thành phố trực thuộc Trung ương chiếm tỷ trọng 38,3% của cả nước.

Các thị trường tiêu dùng như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội tiếp tục phục hồi, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của cả nước. Lũy kế trong 8 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của 5 thành phố chiếm tỷ trọng 24,8% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Xanh hóa” xe buýt: Cần sự đồng lòng, đồng bộ để phá vỡ các rào cản

“Xanh hóa” xe buýt: Cần sự đồng lòng, đồng bộ để phá vỡ các rào cản

(LĐTĐ) Tại Hà Nội, cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, công tác đầu tư, đổi mới đoàn phương tiện xe buýt là hết sức cần thiết, góp phần vì một Thủ đô xanh, thân thiện môi trường. Tuy nhiên, để đưa xe buýt sử dụng năng lượng sạch đi vào sử dụng là không hề dễ, đòi hỏi quyết tâm cao cùng cơ chế, chính sách hỗ trợ và một lộ trình cụ thể.
Yên Phong, Bắc Ninh - miền đất hứa cho các nhà đầu tư

Yên Phong, Bắc Ninh - miền đất hứa cho các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Với lợi thế quỹ đất lớn và được quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, huyện Yên Phong - Bắc Ninh đang nổi lên như một “địa điểm vàng” thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư bất động sản.
Để Thủ đô có "nguyên khí" mạnh, phải "mở khóa" chính sách thu hút nhân tài

Để Thủ đô có "nguyên khí" mạnh, phải "mở khóa" chính sách thu hút nhân tài

(LĐTĐ) "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", nên trong chiến lược phát triển Thủ đô không thể thiếu chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao như một khâu đột phá bảo đảm cho sự thành công. Vì vậy, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần xây dựng các cơ chế đặc thù tương xứng, cụ thể và khả thi về thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên

Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên

(LĐTĐ) Chiều nay (28/11), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức lễ bàn giao và trao hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa Mái ấm Công đoàn tới 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Lan tỏa lòng nhân ái

Lan tỏa lòng nhân ái

(LĐTĐ) Với cương vị là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Tựu A (quận Bắc Từ Liêm), Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, yêu thương học trò và lan tỏa cách sống nhân ái bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.
Gắn kết trách nhiệm vì học sinh

Gắn kết trách nhiệm vì học sinh

(LĐTĐ) Thông qua phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm” do ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phát động, sự gắn kết, trách nhiệm giữa những trường ở nơi thuận lợi với trường ở địa bàn khó khăn sẽ dài hơi hơn, từ đó rút ngắn dần khoảng cách về chất lượng giáo dục, đem lại những điều tốt nhất cho học sinh.
Cẩn thận hơn với tội phạm trên nền tảng số

Cẩn thận hơn với tội phạm trên nền tảng số

(LĐTĐ) Theo cơ quan chức năng, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dịp cuối năm diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi. Việc đăng ký thông tin cá nhân trên các tài khoản mạng xã hội, các hình thức giao dịch online, thương mại điện tử, hay “bẫy quảng cáo” trên các website… cũng là cơ hội cho tội phạm công nghệ cao lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tin khác

Giá vàng đồng loạt giảm ngay sau khi tăng sốc

Giá vàng đồng loạt giảm ngay sau khi tăng sốc

(LĐTĐ) Sáng 24/11, sau khi cán mốc 72 triệu đồng/lượng với vàng miếng SJC và 61 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn tròn trơn, giá vàng trong nước chao đảo.
Xăng dầu đồng loạt giảm mạnh trong kỳ điều hành giá mới theo Nghị định 80

Xăng dầu đồng loạt giảm mạnh trong kỳ điều hành giá mới theo Nghị định 80

(LĐTĐ) Ngày 23/11, lần đầu tiên liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo Nghị định 80/2023/NĐ-CP. Theo đó, trong kỳ điều hành theo Nghị định mới, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã quyết định điều chỉnh giám giá bán lẻ xăng dầu đồng loạt. Trong đó, xăng RON 95 giảm 506 đồng/lít,, xăng E5 RON 92 giảm 584 đồng/lít.
Bình Dương: Sẵn sàng bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán

Bình Dương: Sẵn sàng bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Sở Công thương tỉnh Bình Dương vừa có buổi làm việc với lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thị, thành phố và doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn tỉnh nhằm thống nhất kế hoạch bình ổn thị trường, dự trữ hàng hóa thiết yếu năm 2024, dịp Tết Giáp Thìn 2024.
Bình Dương đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh

Bình Dương đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh

(LĐTĐ) 2023 lại là năm tiếp tục khó khăn đối với nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, tỉnh Bình Dương cũng không nằm ngoại lệ. Tuy nhiên với những nỗ lực về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kết quả thu hút vốn đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh này vẫn khá tích cực.
Giá vàng miếng liên tục tăng, vàng nhẫn lập đỉnh mới

Giá vàng miếng liên tục tăng, vàng nhẫn lập đỉnh mới

(LĐTĐ) Giá vàng trong nước hôm nay (22/11) tăng liên tục ngay sau khi mở cửa theo đà tăng mạnh của giá vàng thế giới.
Canada là cửa ngõ để hàng Việt Nam tiếp cận thị trường Bắc Mỹ

Canada là cửa ngõ để hàng Việt Nam tiếp cận thị trường Bắc Mỹ

(LĐTĐ) Ngày 22/11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Canada (VCBA) tổ chức Hội thảo “Canada – Cửa ngõ cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Bắc Mỹ”.
Tăng cường kết nối chuỗi giá trị để cùng phát triển

Tăng cường kết nối chuỗi giá trị để cùng phát triển

(LĐTĐ) Mặc dù tiềm năng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và TP.HCM là rất lớn nhưng việc liên kết chuỗi giá trị, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn vẫn còn mới mẻ, đòi hỏi sự kiên trì nỗ lực giữa 14 địa phương với các Bộ, ngành Trung ương.
Thỏa thuận xanh EU tác động thế nào đến nông sản, thực phẩm và dệt may xuất khẩu?

Thỏa thuận xanh EU tác động thế nào đến nông sản, thực phẩm và dệt may xuất khẩu?

(LĐTĐ) Nông sản, thực phẩm và dệt may là các nhóm sản phẩm của Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu mang lại giá trị cao ở thị trường Liên minh châu Âu (EU). Các chính sách xanh của EU đối với nông sản, thực phẩm và dệt may được đánh giá là phức tạp và thách thức hơn so với các mặt hàng khác trên thị trường này.
Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch giữa Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc

Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch giữa Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc

(LĐTĐ) Theo Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA), từ ngày 23-26/11, tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, sẽ diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch kết hợp không gian triển lãm sản phẩm hàng hóa tiêu biểu giữa Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc: “Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, Hà Nội, các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Kết nối cùng phát triển, Link to Grow, HPA”.
Thận trọng, đánh giá kỹ lưỡng phương án tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Thận trọng, đánh giá kỹ lưỡng phương án tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Mọi sự điều chỉnh chính sách (đặc biệt là việc thay đổi phương pháp tính thuế) cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động một cách chi tiết, khoa học và rõ ràng đến các bên liên quan...
Xem thêm
Phiên bản di động