M
06/05/2021 11:45

Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội:

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(LĐTĐ) Sáng 5/5, gần 100 cán bộ, đoàn viên Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã tham gia Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII - Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII - Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Triển khai kế hoạch tuyên dương nhân viên tiêu biểu nhân Tháng Công nhân 2021 Phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử các cấp

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Chung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty yêu cầu Cấp ủy cơ sở tập trung nghiên cứu, áp dụng hiệu quả vào các nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị mình, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng Tổng công ty và Thủ đô ngày càng phát triển.

Hội nghị đã lắng nghe ông Đào Xuân Dũng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII – Đảng Cộng sản Việt Nam cùng 8 điểm cầu.

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Ông Đào Xuân Dũng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII – Đảng Cộng sản Việt Nam

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội với 10 chương trình hành động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong Tổng công ty đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Qua buổi học tập, các cán bộ Công đoàn Tổng Công ty đã được nâng cao nhận thức, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chung sức cùng các cấp, ngành và toàn thể nhân dân góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, qua đó, vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 10 Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội vào việc xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, hiện tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; góp phần vì sự phát triển của Thủ và đất nước.

Bảo Thoa

Nguồn :