M
11/07/2020 09:32

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2018 -2023

(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, Khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 -2023 tại Hà Nội.

Tiên phong hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc
Chung tay hỗ trợ nữ cán bộ y tế tham gia chống dịch Covid-19
Công đoàn Y tế Việt Nam: Tiếp nhận hỗ trợ cho cán bộ y tế phòng chống dịch Covid-19

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá sơ kết kết quả thực hiện công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đặc biệt, trong bối cảnh 6 tháng vừa qua, trước tình hình dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, tại Việt Nam, Chính phủ và Ngành Y tế đã có những biện pháp quyết liệt, thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch hiệu quả.

hoi nghi ban chap hanh cong doan y te viet nam lan thu 6 nhiem ky 2018 2023
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam.

Ngành Y tế đã tập trung toàn bộ tinh thần, nhân lực, vật lực cho công tác phòng chống dịch. Công đoàn Y tế Việt Nam đã tập trung chỉ đạo Công đoàn Y tế các cấp bám sát, tham mưu và đồng hành cùng chuyên môn triển khai các hoạt động, chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Đồng thời, điều chỉnh thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2020 cho phù hợp với tình hình dịch bệnh, tăng cường các giải pháp, kịp thời hỗ trợ, động viên công chức, viên chức, người lao động y tế tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid -19. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn ngành Y tế chủ động phối hợp với chuyên môn cùng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, xây dựng cơ quan, đơn vị, Ngành vững mạnh và phát triển.

Hội nghị cũng được nghe các báo cáo về kết quả triển khai: Công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ về công tác đào tạo tập huấn công đoàn; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về tăng cường công tác kiểm tra công đoàn; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-TLĐ về việc tiết giảm chi hành chính và hoạt động phong trào dành cho xây dựng thiết chế công đoàn.

Hội nghị đã thảo luận các nội dung như Bảng đánh giá sự hài lòng của cán bộ y tế, dự kiến một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 01/KH-BCSĐ ngày 3/6/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế triển khai Chỉ thị 37-CT/TƯ của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, Quy chế 800/TLĐ-BYT ngày 31/5/2019; đầu mối xây dựng Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn triển khai thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cáo sức khỏe công nhân, viên chức, lao động, thời giờ làm thêm của cán bộ y tê cho phù hợp với đặc thù và thực tiễn công việc của ngành Y tế…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận những thành tích, nỗ lực và cố gắng của ngành Y tế Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh Covid, trong đó đánh giá cao vai trò của Công đoàn Y tế Việt Nam trong việc đồng hành cùng Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, Công đoàn Y tế Việt Nam cần tập trung phối hợp tốt với chuyên môn, phát huy những thế mạnh sẵn có của tổ chức mình, hỗ trợ hoạt động chuyên môn, thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, nhất là trong bối cảnh ngành Y tế đang thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp theo hướng quản lý doamh nghiệp, tự chủ tiến tới tự chủ toàn phần, tiết kiệm biên chế, lao động y tế theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn trong ngành Y tế có đủ tâm, đức và năng lực để ngày càng đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng tại Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Công Thị Thanh Hằng – Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công, Công đoàn Y tế Việt Nam là Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Minh Khuê

Nguồn :