Hoạt động chất vấn “đúng và trúng” tạo chuyển biến trong công tác quản lý

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, năm 2023, hoạt động của HĐND Thành phố đã bám sát quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả, hoàn thành theo kế hoạch với chất lượng, hiệu quả cao.
HĐND Thành phố chất vấn nhóm vấn đề giao thông đô thị tại kỳ họp 14 HĐND Thành phố nắm bắt đúng, trúng vấn đề quan trọng, cấp thiết để giám sát, chất vấn

Triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ

Sáng 5/12, báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND Thành phố năm 2023, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, HĐND Thành phố đã bám sát vào chủ đề năm, triển khai nghiêm túc, kịp thời, xuyên suốt chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, với phương châm “sâu sát, quyết liệt, thực chất, hiệu quả” theo Đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ngay từ những ngày đầu của năm 2023, Thường trực HĐND Thành phố đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác gồm 124 nội dung trọng tâm, trọng điểm, được rà soát kỹ lưỡng đảm bảo phù hợp thực tiễn, đồng thời, thường xuyên rà soát, đôn đốc triển khai thực hiện. Qua tổng hợp, đến nay, cơ bản toàn bộ các nội dung theo chương trình đề ra và hơn 75 nội dung công việc phát sinh quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn được triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Hoạt động chất vấn “đúng và trúng” tạo chuyển biến trong công tác quản lý
Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI

Thường trực HĐND Thành phố tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế làm việc; tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố năm 2023, định hướng xây dựng nghị quyết HĐND Thành phố giai đoạn 2022 - 2026 để chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, nâng cao chất lượng công tác ban hành nghị quyết.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, từ đầu năm đến nay, HĐND Thành phố đã tổ chức 3 kỳ họp, gồm kỳ họp thường lệ giữa năm và 2 kỳ họp chuyên đề. Đã ban hành 40 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết rất quan trọng về các cơ chế, chính sách, có tác động sâu rộng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của thành phố và hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp.

Các nội dung được chuẩn bị, thẩm tra kỹ lưỡng; chương trình kỳ họp được sắp xếp khoa học, linh hoạt, dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tại tổ và tại hội trường, nhằm phát huy tối đa kinh nghiệm, trí tuệ của các đại biểu trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, lan tỏa không khí mới, thực chất và hiệu quả hơn trong hoạt động nghị trường.

Về hoạt động chất vấn, tại kỳ họp thường kỳ, HĐND Thành phố đã chất vấn và tái chất vấn về: Việc thực hiện các cam kết, lời hứa và những vấn đề đã được HĐND, Thường trực HĐND Thành phố quyết nghị, kết luận tại các phiên chất vấn, giải trình; về công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc Thành phố.

Tại phiên chất vấn, 40 đại biểu có 35 lượt chất vấn, 5 lượt tranh luận để làm rõ các vấn đề; 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, 13 đồng chí Giám đốc Sở, ban, ngành và 5 đồng chí Chủ tịch UBND quận, huyện đã tham gia trả lời, báo cáo, giải trình những nội dung liên quan, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, cam kết thời gian, tiến độ để hoàn thành công việc. Kết quả phiên chất vấn cho thấy vấn đề được HĐND Thành phố lựa chọn chất vấn, tái chất vấn là trúng và đúng, quản trọng, thiết thực và phù hợp với thực tiễn Thành phố. HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết phiên chất vấn, trong đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình để tập trung khắc phục, các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước đối với nội dung chất vấn, tái chất vấn.

Ngày 12/5/2023, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức phiên chất vấn về việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn. Kết quả phiên chất vấn cho thấy, các vấn đề được Thường trực HĐND Thành phố lựa chọn chất vấn là một trong những vấn đề cần được giải quyết sớm, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, đi cùng với đó, phải ban hành, sửa đổi ngay cơ chế chính sách nông nghiệp cho phù hợp với thực tiễn.

Hoạt động chất vấn “đúng và trúng” tạo chuyển biến trong công tác quản lý
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND Thành phố năm 2023.

Về hoạt động giải trình, ngày 17/10/2023, Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức Phiên hợp giải trình về công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố Hà Nội. Đây là phiên giải trình đầu tiên được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên giải trình được tổ chức, thực hiện với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và đảm bảo nội dung, chương trình theo kế hoạch.

Phối hợp hoàn thiện quy hoạch Thủ đô

Trong năm 2023, HĐND Thành phố đã tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề; Thường trực HĐND thành phố tổ chức 3 cuộc giám sát, 2 cuộc khảo sát; các Ban HĐND Thành phố tổ chức 24 cuộc giám sát, khảo sát với nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề dân sinh, bức xúc, bất cập, tồn tại trong quản lý, điều hành.

Cùng với đó, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri cũng được thực hiện đúng quy định. Tính chung từ đầu nhiệm kỳ, đã tiếp công dân đối với 29 vụ việc có nội dung phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm trên địa bàn Thành phố. Đến nay, đã có 13 vụ việc giải quyết xong và 16 vụ việc đang được các cơ quan có thầm quyền xem xét, giải quyết theo đúng kết luận. Thường trực HĐND Thành phố nhận và xử lý 1.036 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đã ban hành 218 văn bản xử lý…

Hoạt động chất vấn “đúng và trúng” tạo chuyển biến trong công tác quản lý
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp công dân theo vụ việc, tháng 4/2023.

Phát huy kết quả đạt được, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cho biết năm 2024, HĐND Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước và tình hình thực tiễn của Thủ đô.

Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”; Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính đặc thù đối với thành phố Hà Nội”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và 10 Chương trình công tác của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND thành phố.

Chủ động tham gia cùng các cơ quan Thành phố phối hợp Bộ Tư pháp, các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy (tháng 5/2024); tập trung phối hợp và hoàn thiện Điều chỉnh Quy hoạch chung, lập Quy hoạch Thủ đô; Nghị quyết số 02 của HĐND Thành phố đầu tư 3 lĩnh vực giáo dục, y tế và tu bổ, tôn tạo di tích; Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”. Chủ động trong công tác chuẩn bị kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố đảm bảo đúng thẩm quyền, kịp thời, hiệu quả, đúng luật.

Cùng với đó là tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND Thành phố theo Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tập trung rà soát, đánh giá, đôn đốc, giám sát và tái giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát, chất vấn của HĐND, Thường trực HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Ngoài ra, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND Thành phố, tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề. Triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri.

Thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; duy trì nề nếp việc tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết theo quy định…

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công ty may mặc lớn nhất Nghệ An dùng cơ chế  thưởng để thu hút lao động

Công ty may mặc lớn nhất Nghệ An dùng cơ chế thưởng để thu hút lao động

(LĐTĐ) Tổng Công ty May Minh Anh Nghệ An đang cần tuyển dụng gần 3.000 công nhân lao động trên địa bàn cho 3 nhà máy may trực thuộc.
Báo Người Lao Động trao giải Cuộc thi “Xuân sum vầy - Tết sẻ chia”

Báo Người Lao Động trao giải Cuộc thi “Xuân sum vầy - Tết sẻ chia”

(LĐTĐ) Ngày 29/2, báo Người Lao Động trao giải cuộc thi “Xuân sum vầy - Tết sẻ chia” cho 9 tác phẩm xuất sắc nhất.
Ngày nhuận năm 2024, đặc biệt đằng sau hiện tượng lịch này là gì?

Ngày nhuận năm 2024, đặc biệt đằng sau hiện tượng lịch này là gì?

(LĐTĐ) Năm 2024 sẽ chứng kiến tháng 2 đặc biệt với 29 ngày, nâng tổng số ngày trong năm lên thành 366 ngày. Vậy, ngày 29 tháng 2 có phải là một ngày đặc biệt?
Tứ kết FA Cup: Man Utd sẽ gặp Liverpool hứa hẹn trận cầu nảy lửa

Tứ kết FA Cup: Man Utd sẽ gặp Liverpool hứa hẹn trận cầu nảy lửa

(LĐTĐ) Man Utd và Liverpool gặp nhau ở tứ kết FA Cup 2023/2024 sau khi vượt qua các đối thủ ở vòng 5 diễn ra rạng sáng nay 29/2 (theo giờ Hà Nội).
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đề xuất ghi nhận Thủ đô “là đô thị loại đặc biệt”

Đề xuất ghi nhận Thủ đô “là đô thị loại đặc biệt”

(LĐTĐ) Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, nhóm nghiên cứu và đại diện các cơ quan đã thống nhất tiếp thu, chỉnh lý quy định về vị trí, vai trò của Thủ đô theo hướng bổ sung quy định Thủ đô Hà Nội “là thành phố trực thuộc Trung ương, là đô thị loại đặc biệt”.
Xử lý vi phạm về trông giữ phương tiện tại các điểm vui chơi, lễ hội

Xử lý vi phạm về trông giữ phương tiện tại các điểm vui chơi, lễ hội

(LĐTĐ) Những ngày đầu năm, lực lượng chức năng tích cực ra quân xử lý vi phạm tại các điểm trông giữ phương tiện, nơi đang diễn ra các hoạt động lễ hội đầu năm.

Tin khác

Báo Người Lao Động trao giải Cuộc thi “Xuân sum vầy - Tết sẻ chia”

Báo Người Lao Động trao giải Cuộc thi “Xuân sum vầy - Tết sẻ chia”

(LĐTĐ) Ngày 29/2, báo Người Lao Động trao giải cuộc thi “Xuân sum vầy - Tết sẻ chia” cho 9 tác phẩm xuất sắc nhất.
Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ

Các bộ, ngành, địa phương và thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong từng bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau.
Điều kiện về thu nhập để được mua nhà ở xã hội

Điều kiện về thu nhập để được mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đề xuất, điều kiện về thu nhập để hưởng chế độ nhà ở xã hội là có mức thu nhập bình quân hàng tháng của người đứng đơn và vợ hoặc chồng của người đó không quá 15 triệu đồng/tháng.
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 3

Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 3

(LĐTĐ) Trong tháng 3/2024, nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực như: Quy định kiểm tra chất lượng phương tiện đường sắt; lệ phí cấp phép khai thác khoáng sản quý hiếm; tăng giá trần vé máy bay nội địa; chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN…
Loại bỏ cơ chế xin cho, chống lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

Loại bỏ cơ chế xin cho, chống lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

(LĐTĐ) Trong công tác xây dựng pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa sai phạm. Phải cắt giảm tối đa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
Sửa đổi Luật Thi hành án dân sự với 5 nhóm chính sách

Sửa đổi Luật Thi hành án dân sự với 5 nhóm chính sách

(LĐTĐ) Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Nguyễn Quang Thái vừa chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành để tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật THADS (sửa đổi).
Báo Nhân Dân cuối tuần đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Báo Nhân Dân cuối tuần đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(LĐTĐ) Ngày 27/2, Báo Nhân Dân cuối tuần kỷ niệm 35 năm ngày ra số đầu tiên (12/2/1989 - 12/2/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã tham dự và phát biểu tại sự kiện.
Chính phủ cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Đường sắt (sửa đổi)

Chính phủ cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Đường sắt (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2024 có 11 nội dung quan trọng. Trong đó, Chính phủ thảo luận về đề nghị xây dựng Luật Hàm, Luật Hàng không (sửa đổi), Luật Đường sắt (sửa đổi), Luật Công nghiệp công nghệ số.
Thành phố Hồ Chí Minh: Gần 5.000 tân binh tự hào lên đường nhập ngũ

Thành phố Hồ Chí Minh: Gần 5.000 tân binh tự hào lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Sáng 27/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tại 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đồng loạt làm lễ giao, nhận quân năm 2024 với gần 5.000 thanh niên lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị quân đội và công an nhân dân.
Phát động thi đua xây dựng đường dây 500 kV mạch 3: Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ

Phát động thi đua xây dựng đường dây 500 kV mạch 3: Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ

(LĐTĐ) Sáng nay (27/2/2024), tại Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức Lễ phát động thi đua Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đến Phố Nối (tỉnh Hưng Yên).
Xem thêm
Phiên bản di động