M
10/09/2020 16:10

Hiệu quả từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

(LĐTĐ) Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Đông Anh, toàn huyện đã tập trung đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp
Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa cho đoàn viên Công đoàn
Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân

Báo cáo của Huyện ủy Đông Anh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, toàn huyện đã tập trung đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Theo đó, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn huyện đã có sự phát triển sâu rộng, có trên 42% người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, vượt chỉ tiêu Đại hội XXVIII đề ra là 37,3%. Thể thao truyền thống, thể thao thành tích cao tiếp tục được huyện quan tâm đầu tư, duy trì và phát triển mạnh. Đông Anh đã cung cấp nhiều vận động viên tiêu biểu cho đội tuyển Thành phố và quốc gia; nhiều vận động viên tham gia thi đấu trong nước và quốc tế đạt thành tích cao.

soi noi vong chung ket giai bong chuyen hoi khoi cac truong hoc nam 2018
Phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn huyện Đông Anh đã và đang có sự phát triển sâu rộng (Ảnh Mai Quý)

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được huyện chú trọng và quan tâm, nhiều công trình văn hóa được đầu tư tu bổ, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Hệ thống di sản văn hóa phi vật thể được khôi phục, bảo tồn, phát huy và khai thác có hiệu quả. Trên địa bàn huyện hiện có 25 câu lạc bộ nghệ thuật trình diễn dân gian và môn thể thao truyền thống hoạt động đúng quy chế; huyện cũng đã đầu tư hỗ trợ các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống như ca trù, múa rối nước, chèo, tuồng và việc tuyển chọn năng khiếu cho 5 bộ môn: Vật, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông và bóng đá.

Trong 5 năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa từ huyện đến thôn, tổ dân phố được quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng đạt chuẩn, quản lý, khai thác ngày càng hiệu quả. Toàn huyện có 8/24 (33,3%) xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã; 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng, trong đó có 148/155 (95,5%) nhà văn hóa thôn, 22/30 (73,3%) nhà văn hóa tổ dân phố đạt tiêu chuẩn.

Công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt kết quả đáng ghi nhận: Chất lượng công tác xây dựng, bình xét các mô hình văn hóa ở cơ sở được nâng cao. Dự kiến ​​đến hết năm 2020: Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 90%; 149/155 thôn, làng đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, đạt 96%; 38/40 đạt 95% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được duy trì và đi vào nền nếp; công tác tuyên truyền, vận động, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt được triển khai kịp thời; việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy chế nếp sống văn hóa, thực hiện việc cưới, việc tang văn minh và lễ hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc thực hiện tang lễ văn minh, bãi bỏ hoàn toàn các hủ tục, tỷ lệ người chết được đưa đi hỏa táng đạt kết quả cao với 93,63%, tăng 41% so với năm 2015.

Việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước từng bước đi vào cuộc sống, có những tác động tích cực, được cán bộ và nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường chặt chẽ. Các hoạt động tôn giáo được thực hiện theo quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Đông Anh sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng người Đông Anh thanh lịch văn minh.

Cụ thể, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển Văn hóa - Thể thao huyện Đông Anh giai đoạn 2020 - 2025; trong đó thừa kế thành quả và tiếp tục huy động mọi nguồn lực tập trung thúc đẩy thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy các bộ môn văn hóa, thể thao truyền thống trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2018-2020 và các năm tiếp theo" và Đề án "Xây dựng, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa - khu thể thao thôn, tổ dân phố huyện Đông Anh giai đoạn 2017-2020".

Huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện toàn bộ về cả thể chất và tinh thần; Đầu tư đồng bộ và nâng cao, phát huy hiệu quả công tác quản lý, đầu tư và khai thác các thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy các di sản văn hóa và bản sắc văn hóa, các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của huyện.

Mai Quý

Nguồn :