M
25/12/2020 17:07

Hà Nội: Vi phạm trật tự xây dựng giảm so với cùng kỳ

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, trong năm 2020, qua kiểm tra 18.878 công trình, Thanh tra Sở phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý đối với 402 trường hợp có vi phạm, giảm 0,94% so với cùng kỳ.

Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Sở Xây dựng Tọa đàm trực tuyến nâng cao văn hóa cơ sở, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh Sở Xây dựng Hà Nội phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025

Trong năm 2020, Thanh tra Sở đã tiến hành 8 cuộc thanh tra (bao gồm các cuộc chuyển tiếp từ năm 2019 được thực hiện sau ngày 15/10/2019), 45 cuộc kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; công tác quản lý chất lượng công trình của Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia thực hiện dự án theo quy định…

Qua đó, Thanh tra Sở đã ban hành 73 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 2.482,5 triệu đồng, số tiền thu hồi khi áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 6.247,877 triệu đồng. Thanh tra sở cũng đã tham mưu Xây dựng ban hành 1 Quyết định thu hồi với số tiền 121,553 triệu đồng, kiến nghị giảm trừ quyết toán với số tiền 1.437,93 triệu đồng.

Hà Nội: Vi phạm trật tự xây dựng giảm so với cùng kỳ

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng

Cũng trong năm 2020, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra 18.878 công trình (đạt 100% công trình), qua đó phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý đối với 402 trường hợp có vi phạm, chiếm tỷ lệ 2,13%; đã xử lý dứt điểm 300/402 trường hợp vi phạm, chiếm tỷ lệ 74,6% và đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 102/402 trường hợp chiếm tỷ lệ 25,4%.

Qua công tác rà soát, tổng hợp báo cáo của các đơn vị quận, huyện, số liệu các nhà đất không đủ điều kiện xây dựng sau giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố đến nay là 130 trường hợp đều phát sinh trước năm 2019 thuộc địa bàn các quận, huyện như: Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Tây Hồ…

Đến nay các cơ sở pháp lý để giải quyết các trường hợp nhà, đất không đủ mặt bằng để xây dựng cơ bản đã đầy đủ, Sở Xây dựng đã đề nghị Uỷ ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương triển khai xử lý đối với các trường hợp tồn đọng có diện tích nhà đất còn lại sau khi thu hồi giải phóng mặt bằng không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng công trình và có báo cáo cụ thể phương án giải quyết, tiến độ, kết quả giải quyết và các khó khăn vướng mắc về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thành phố.

Thanh tra Sở Xây dựng cũng thường xuyên đôn đốc Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm các vi phạm còn tồn đọng, nổi cộm trên địa bàn quản lý, không để phát sinh các trường hợp vi phạm nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận và kiến nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn để xảy ra tình trạng thiếu kiên quyết khi xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Luyện Văn Phương, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng xây dựng không phép, sai phép, cần được chấn chỉnh, khắc phục, nhất là những trường hợp vi phạm xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp.

“Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Sở Xây dựng, Thanh tra Sở sẽ thực hiện tái kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại các quận, huyện, thị xã, nhằm tiếp tục kiểm soát, giảm thiểu tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trong thời gian tới” - ông Luyện Văn Phương cho biết.

Tuấn Dũng

Nguồn :