Hà Nội: Thực hiện tốt các mục tiêu về an sinh xã hội

(LĐTĐ) Năm 2021, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề, toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Hà Nội vẫn nỗ lực, đồng lòng, khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, thiết thực góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Hà Nội đã dành trên 6.795 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội Quận Hoàn Kiếm: Chú trọng và đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội Nhanh chóng phục hồi kinh tế gắn với an sinh xã hội

Ngày 19/1, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2022, ra mắt Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Đến dự có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng...

Năm 2021, trong bối cảnh cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, toàn ngành LĐ-TB&XH Hà Nội đã nỗ lực, đồng lòng khắc phục khó khăn triển khai toàn diện và tích cực các nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Thực hiện tốt các mục tiêu về an sinh xã hội
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng trao Cờ thi đua của UBND Thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Nổi bật, ngành luôn chủ động và tích cực trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố trình Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố ban hành cơ chế, chính sách đặc thù theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Với việc tham mưu ban hành Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy khóa XVII “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025", Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ giúp Thành phố hoàn thiện dần hệ thống an sinh xã hội với nhiều chính sách đặc thù đã, đang và sẽ được ban hành, triển khai thực hiện; thể hiện sự quan tâm của Thành phố đối với công tác chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tác động đến mọi mặt kinh tế xã hội và đời sống người dân, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Lao động TB&XH đã tham mưu UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 và Quyết định số 5073/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Thực hiện tốt các mục tiêu về an sinh xã hội
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Cùng đó, Sở cũng đề xuất thành phố Hà Nội xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để hỗ trợ người dân, ổn định cuộc sống trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ngày 13/8/2021, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (với 8 nhóm đối tượng ngoài quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg).

Kết quả, từ tháng 7/2021 đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã triển khai các chính sách hỗ trợ an sinh cho tổng số hơn 5,5 triệu lượt người bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19, với tổng kinh phí gần 6.796 tỷ đồng theo các chính sách của Trung ương và đặc thù của Thành phố.

Bên cạnh đảm bảo an sinh xã hội, công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động cũng được được toàn ngành chú trọng, qua đó giải quyết việc làm cho hơn 179.000 lượt người, đạt hơn 112% kế hoạch năm; tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 220.000 người. Đặc biệt, việc tri ân, chăm sóc người có công được các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng cùng thực hiện, bảo đảm 100% hộ gia đình người có công đạt mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú...

Trong công tác giảm nghèo, với nhiều chính sách, hoạt động được triển khai, đến cuối năm 2021, Hà Nội chỉ còn 0,04% hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2021. Nếu tính theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022-2025, Hà Nội còn 0,17% hộ nghèo, còn 1,4% hộ cận nghèo. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,1%, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi khu vực thành thị duy trì ở mức dưới 4%...

Hà Nội: Thực hiện tốt các mục tiêu về an sinh xã hội
Ra mắt Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của ngành LĐ-TB&XH Hà Nội trong năm 2021; đồng thời, chỉ rõ một số hạn chế của ngành, đó là chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng còn cao; một bộ phận trẻ em chưa thực sự được sống trong môi trường an toàn...

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2022, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, toàn ngành tiếp tục đưa Chương trình số 08-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân” vào đời sống bằng nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp.

Cùng với đó, toàn ngành cần thực hiện tốt các chính sách tri ân, chăm sóc người có công, hỗ trợ giảm nghèo, trợ giúp kịp thời các trường hợp cần trợ giúp... Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng gắn với thị trường lao động, chú trọng đào tạo lao động có kỹ năng nghề...

Trước mắt, ngành LĐ-TB&XH phối hợp với các sở, ngành, địa phương chăm lo đời sống cho người dân, người lao động, bảo đảm mọi người, mọi nhà được đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần...

Với những kết quả nổi bật trong năm 2021, ngành LĐ-TB&XH Thủ đô có nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng; trong đó, có 2 tập thể, 4 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 9 tập thể được UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua. Cá nhân Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Nhàn được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” của UBND thành phố Hà Nội...

Cũng tại sự kiện này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội ra mắt Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội thuộc Sở. Trung tâm này được thành lập trên cơ sở hợp nhất của 3 đơn vị là Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, có trụ sở chính tại số 45 Bà Triệu, quận Hà Đông, do bà Kiều Thị Hương làm giám đốc. Các hoạt động của Trung tâm cơ bản giữ nguyên như các hoạt động của 3 đơn vị trước đây.

Năm 2022, ngành LĐ-TB&XH Thủ đô tiếp tục thực hiện tốt các chính sách tri ân, chăm sóc người có công, nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Phấn đấu đến cuối năm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giảm 20% so với đầu năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,2%. Số lao động được giải quyết việc làm đạt tối thiểu 160.000 người; tuyển sinh, đào tạo nghề cho 224.500 người...

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Viettel Post tiếp tục đạt mức tăng trưởng 2 con số

Viettel Post tiếp tục đạt mức tăng trưởng 2 con số

(LĐTĐ) Theo kết quả kinh doanh quý IV/2022, khối lượng hàng hóa vận chuyển qua Viettel Post tăng 29%, đưa tổng doanh thu hợp nhất của Viettel Post đạt mức tăng ...
Hà Nội: Nhiều người mua vàng lấy may trước ngày vía Thần Tài

Hà Nội: Nhiều người mua vàng lấy may trước ngày vía Thần Tài

(LĐTĐ) Mua vàng đón lộc Thần Tài ngày mùng 10 tháng Giêng đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân từ nhiều năm nay. Mùa Thần Tài 2023, nhiều ...
Những vấn đề cần quan tâm trong điều hành thị trường giá cả năm 2023

Những vấn đề cần quan tâm trong điều hành thị trường giá cả năm 2023

(LĐTĐ) Chúng ta vừa đi qua một cái Tết bình yên về mọi mặt, cả về dịch bệnh và cả giá cả tiêu dùng ở thị trường nội địa. Thành công ...
Công đoàn Thủ đô đã chi trên 144 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn Thủ đô đã chi trên 144 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người lao động

(LĐTĐ) Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thông qua các hoạt động, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã chi trên 144 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ đoàn ...
Điều hành giá xăng dầu sớm 2 ngày: Giá xăng ngày 30/1 tăng gần 1.000 đồng/lít

Điều hành giá xăng dầu sớm 2 ngày: Giá xăng ngày 30/1 tăng gần 1.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày hôm nay (30/1), Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã quyết định điều chỉnh giá bán lẻ với một số mặt ...
Thanh Trì trao Huy hiệu Đảng cho 191 đảng viên nhân dịp 3/2

Thanh Trì trao Huy hiệu Đảng cho 191 đảng viên nhân dịp 3/2

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), Đảng bộ huyện Thanh Trì có 191 đảng viên vinh dự được truy tặng, ...
Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh

Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh

(LĐTĐ) Với mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã chú trọng đẩy mạnh phát triển đoàn viên, ...

Tin khác

Sa Pa hút khách du lịch sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Sa Pa hút khách du lịch sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

(LĐTĐ) Bất chấp thời tiết lạnh, mưa phùn nhẹ và sương mù, các điểm du lịch tại Sapa (tỉnh Lào Cai) vẫn thu hút lớn lượng khách tới tham quan, nghỉ dưỡng sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.
Tết nhảy - nghi lễ đặc biệt quan trọng của người Dao

Tết nhảy - nghi lễ đặc biệt quan trọng của người Dao

(LĐTĐ) Mỗi dân tộc ít người đều có những phong tục, tập quán riêng. Người Dao ở Ba Vì, Hà Nội cũng vậy, ngoài ăn Tết cổ truyền, họ còn tổ chức Tết nhảy với nhiều nét độc đáo.
Mùa cưới

Mùa cưới

(LĐTĐ) Gió Đông Bắc tràn về trong không khí se se lạnh, báo hiệu sự chớm nở của một mùa xuân dịu dàng. Tết này, tôi cưới vợ và các bạn tôi cũng lấy vợ!
Đi tới bình minh

Đi tới bình minh

(LĐTĐ) Anh ngồi trên chiếc ghế cao với tư thế một chân đặt trên thanh kim loại cách điểm cuối chân ghế một khoảng, chân còn lại thì buông thõng. Trong bộ comple màu nâu đất với những ô kẻ đậm màu nhưng không đeo cà vạt mở hai cúc trên, anh trông thật gợi cảm.
Để xứng đáng vai trò đầu tàu

Để xứng đáng vai trò đầu tàu

(LĐTĐ) Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, năm 2022, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) đã gặt gái nhiều kết quả quan trọng. Phát huy thành quả đã đạt được, năm 2023, Thành phố sẽ “nhấn ga” tăng tốc phát triển kinh tế để xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế cả nước.
Tản mạn về loài mèo

Tản mạn về loài mèo

(LĐTĐ) Năm Nhâm Dần của những chú Hổ mạnh mẽ đã qua, nhường chỗ cho năm Quý Mão của những chị Mèo thong thả, ung dung bước đến. Với sự nhanh nhẹn, uyển chuyển, thông minh và đáng yêu của mình, hy vọng loài vật này sẽ đem đến nhiều điều tốt lành, báo hiệu một năm mới tràn đầy khởi sắc, đẹp đẽ và tươi vui.
Đi đón mùa Xuân

Đi đón mùa Xuân

(LĐTĐ) Khi những vạt mưa phùn rắc hạt đầu ngõ, những cánh én đưa nhau về bậu trên ô cửa nhỏ, cũng là lúc mùa xuân theo về. Xuân về mang theo những mong ngóng đầy vơi, làm cho con người ta tưởng chừng như bé lại. Đâu đó, lẫn trong xô bồ, vội vã của cuộc sống là tiếng cười lanh lảnh, trong veo của trẻ nhỏ. Để thấy mùa xuân vẫn tròn đầy, tươi sáng và mỗi chúng ta xuân càng thêm xuân.
Xuân qua miền nhớ

Xuân qua miền nhớ

(LĐTĐ) Khi ngồi máy tính để viết về chủ đề Tết năm tháng rất xa trong cái ồn ào của Thủ đô những ngày cuối năm, tôi phải bật và đắm chìm trong từng lời bài hát “Quê hương tuổi thơ tôi” để gợi nhớ về tuổi thơ, về những ngày Tết ấy…
“Bắt mạch trời” nơi đảo xa

“Bắt mạch trời” nơi đảo xa

(LĐTĐ) Với những “người lính” khí tượng, Tết cũng như bao ngày khác trong năm. Ở Bạch Long Vĩ - hòn đảo xinh đẹp giữa trùng khơi của Tổ quốc, thời khắc chuyển giao năm mới, những quan trắc viên khí tượng thủy văn vẫn thay nhau làm việc, vẫn trực ca, lặng lẽ với công việc để người dân có thông tin thời tiết nhanh nhất, chính xác nhất.
Ngọt thơm vị bánh gio mật

Ngọt thơm vị bánh gio mật

(LĐTĐ) Có lẽ, hồi tưởng đến những món ăn bình dị ở làng quê khi Tết đến cận kề mà không nhớ món bánh gio mật thì quả thật là thiếu sót. Trong tôi, thức quà xuân này là hồi ức đẹp, phảng phất vị thơm ngọt của những ngày thơ ấu.
Xem thêm
Phiên bản di động