Hà Nội: Thực hiện tốt các mục tiêu về an sinh xã hội

(LĐTĐ) Năm 2021, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề, toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Hà Nội vẫn nỗ lực, đồng lòng, khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, thiết thực góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Hà Nội đã dành trên 6.795 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội Quận Hoàn Kiếm: Chú trọng và đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội Nhanh chóng phục hồi kinh tế gắn với an sinh xã hội

Ngày 19/1, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2022, ra mắt Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Đến dự có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng...

Năm 2021, trong bối cảnh cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, toàn ngành LĐ-TB&XH Hà Nội đã nỗ lực, đồng lòng khắc phục khó khăn triển khai toàn diện và tích cực các nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Thực hiện tốt các mục tiêu về an sinh xã hội
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng trao Cờ thi đua của UBND Thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Nổi bật, ngành luôn chủ động và tích cực trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố trình Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố ban hành cơ chế, chính sách đặc thù theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Với việc tham mưu ban hành Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy khóa XVII “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025", Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ giúp Thành phố hoàn thiện dần hệ thống an sinh xã hội với nhiều chính sách đặc thù đã, đang và sẽ được ban hành, triển khai thực hiện; thể hiện sự quan tâm của Thành phố đối với công tác chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tác động đến mọi mặt kinh tế xã hội và đời sống người dân, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Lao động TB&XH đã tham mưu UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 và Quyết định số 5073/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Thực hiện tốt các mục tiêu về an sinh xã hội
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Cùng đó, Sở cũng đề xuất thành phố Hà Nội xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để hỗ trợ người dân, ổn định cuộc sống trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ngày 13/8/2021, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (với 8 nhóm đối tượng ngoài quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg).

Kết quả, từ tháng 7/2021 đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã triển khai các chính sách hỗ trợ an sinh cho tổng số hơn 5,5 triệu lượt người bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19, với tổng kinh phí gần 6.796 tỷ đồng theo các chính sách của Trung ương và đặc thù của Thành phố.

Bên cạnh đảm bảo an sinh xã hội, công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động cũng được được toàn ngành chú trọng, qua đó giải quyết việc làm cho hơn 179.000 lượt người, đạt hơn 112% kế hoạch năm; tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 220.000 người. Đặc biệt, việc tri ân, chăm sóc người có công được các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng cùng thực hiện, bảo đảm 100% hộ gia đình người có công đạt mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú...

Trong công tác giảm nghèo, với nhiều chính sách, hoạt động được triển khai, đến cuối năm 2021, Hà Nội chỉ còn 0,04% hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2021. Nếu tính theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022-2025, Hà Nội còn 0,17% hộ nghèo, còn 1,4% hộ cận nghèo. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,1%, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi khu vực thành thị duy trì ở mức dưới 4%...

Hà Nội: Thực hiện tốt các mục tiêu về an sinh xã hội
Ra mắt Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của ngành LĐ-TB&XH Hà Nội trong năm 2021; đồng thời, chỉ rõ một số hạn chế của ngành, đó là chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng còn cao; một bộ phận trẻ em chưa thực sự được sống trong môi trường an toàn...

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2022, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, toàn ngành tiếp tục đưa Chương trình số 08-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân” vào đời sống bằng nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp.

Cùng với đó, toàn ngành cần thực hiện tốt các chính sách tri ân, chăm sóc người có công, hỗ trợ giảm nghèo, trợ giúp kịp thời các trường hợp cần trợ giúp... Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng gắn với thị trường lao động, chú trọng đào tạo lao động có kỹ năng nghề...

Trước mắt, ngành LĐ-TB&XH phối hợp với các sở, ngành, địa phương chăm lo đời sống cho người dân, người lao động, bảo đảm mọi người, mọi nhà được đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần...

Với những kết quả nổi bật trong năm 2021, ngành LĐ-TB&XH Thủ đô có nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng; trong đó, có 2 tập thể, 4 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 9 tập thể được UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua. Cá nhân Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Nhàn được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” của UBND thành phố Hà Nội...

Cũng tại sự kiện này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội ra mắt Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội thuộc Sở. Trung tâm này được thành lập trên cơ sở hợp nhất của 3 đơn vị là Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, có trụ sở chính tại số 45 Bà Triệu, quận Hà Đông, do bà Kiều Thị Hương làm giám đốc. Các hoạt động của Trung tâm cơ bản giữ nguyên như các hoạt động của 3 đơn vị trước đây.

Năm 2022, ngành LĐ-TB&XH Thủ đô tiếp tục thực hiện tốt các chính sách tri ân, chăm sóc người có công, nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Phấn đấu đến cuối năm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giảm 20% so với đầu năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,2%. Số lao động được giải quyết việc làm đạt tối thiểu 160.000 người; tuyển sinh, đào tạo nghề cho 224.500 người...

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sôi động Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội 2022

Sôi động Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội 2022

(LĐTĐ) Tối 20/5, tại phố Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) ...
Các trường THPT xây dựng tổ hợp môn học theo nhu cầu của học sinh

Các trường THPT xây dựng tổ hợp môn học theo nhu cầu của học sinh

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có văn bản gửi các Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông (THPT) về việc triển khai ...
Vận động viên nước ngoài hào hứng khám phá Hà Nội qua những tour du lịch đặc sắc

Vận động viên nước ngoài hào hứng khám phá Hà Nội qua những tour du lịch đặc sắc

(LĐTĐ) Trải nghiệm xe buýt 2 tầng “Hanoi City Tour” miễn phí qua các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, nhiều vận động viên của Thái Lan đã bày tỏ ...
Khởi tố đối tượng trộm hàng chục nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2

Khởi tố đối tượng trộm hàng chục nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2

(LĐTĐ) Trong lúc đi trên cầu Thủ Thiêm 2, Nguyễn Văn Thái nhìn thấy các nắp cống chắn rác của đường ống thoát nước trên cầu dễ dàng gỡ ra và ...
Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh ...
Liên ngành Công an - BHXH thành phố Hà Nội: Hợp tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

Liên ngành Công an - BHXH thành phố Hà Nội: Hợp tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

(LĐTĐ) Ngày 19/5, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã ký Kế hoạch liên ngành số 1911/KHLN-CA-BHXH về ...
Huyện Thường Tín tổ chức giải bóng chuyền da chào mừng SEA Games 31

Huyện Thường Tín tổ chức giải bóng chuyền da chào mừng SEA Games 31

(LĐTĐ) Mới đây, tại Nhà thi đấu Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín đã tổ chức Giải bóng chuyền da ...

Tin khác

Người Hà Nội hào hứng cổ vũ SEA Games 31

Người Hà Nội hào hứng cổ vũ SEA Games 31

(LĐTĐ) Trong nhiều ngày nay, không khí náo nhiệt và đầy ắp tiếng hò reo là những gì đang diễn ra ở tất cả các địa điểm thi đấu của SEA Games 31 tại Hà Nội. Cũng tại nơi đây đã đón hàng vạn cổ động viên tham gia và tạo nên không khí cuồng nhiệt, bùng nổ trên khắp các khán đài.
Đảng viên tại Hà Tĩnh noi gương Bác Hồ, áp dụng thực tiễn "tự soi, tự sửa"

Đảng viên tại Hà Tĩnh noi gương Bác Hồ, áp dụng thực tiễn "tự soi, tự sửa"

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đảng viên tại Hà Tĩnh áp dụng thực tiễn "mở cánh cửa" cho lòng can đảm để nói lên hạn chế, khuyết điểm của mình trước tập thể.
“Tình yêu sông Hồng” và hành trình dạy bơi, cứu hộ miễn phí cho trẻ

“Tình yêu sông Hồng” và hành trình dạy bơi, cứu hộ miễn phí cho trẻ

(LĐTĐ) “Tình yêu sông Hồng” là một hoạt động thiện nguyện do anh Nguyễn Ngọc Khánh - Trưởng nhóm Câu lạc bộ “Bơi khám phá” cùng đồng đội của mình khởi xướng và thực hiện nhằm tổ chức các lớp dạy bơi cứu hộ miễn phí và cung cấp kiến thức đúng nghĩa về bơi lội cho các em nhỏ tại các tỉnh dọc sông Hồng.
Nơi lưu giữ kỷ vật một thời khói lửa

Nơi lưu giữ kỷ vật một thời khói lửa

(LĐTĐ) Với mục đích tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh vì nền độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc cũng như lên án chiến tranh, ông Lâm Văn Bảng (Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày) cùng đồng đội đã dành thời gian, công sức, tiền bạc để đi khắp đất nước sưu tầm những kỷ vật của đồng đội mình. Với sự tận tâm, tận lực của ông, Bảo tàng đã trở thành một trong những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Hà Tĩnh: Trọng thể an táng 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào về với đất mẹ

Hà Tĩnh: Trọng thể an táng 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào về với đất mẹ

(LĐTĐ) Ngày 17/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh trọng thể tổ chức lễ truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về an nghỉ trong lòng đất mẹ.
Trao trả tài sản cho du khách nước ngoài bị rơi trong Lễ khai mạc SEA Games 31

Trao trả tài sản cho du khách nước ngoài bị rơi trong Lễ khai mạc SEA Games 31

(LĐTĐ) Tổ công tác của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an Thành phố Hà Nội đã đã tìm được và trao trả tài sản bị rơi cho chị Jaboneta Sheena Lombo (sinh ngày 10/2/1991, quốc tịch Philippines), khi tham dự Lễ khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động Mỹ Đình.
Nâng cao chất lượng điều dưỡng

Nâng cao chất lượng điều dưỡng

(LĐTĐ) Trong những năm qua, ngành Y tế luôn nỗ lực phát triển không ngừng, cùng với các hoạt động nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển các kỹ thuật mới. Trong đó, công tác điều dưỡng có vai trò quan trọng góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
Nõn chuối rừng muối chua

Nõn chuối rừng muối chua

(LĐTĐ) Một chiều cuối xuân se se lạnh... mưa phùn rắc lay phay se sắt trong cái rét nàng Bân, mời bạn ghé đất Vua Hùng tôi mời bạn món nõn chuối rừng muối chua giòn giòn, thơm thơm ăn kèm với gà đồi nướng. Sơn hào hải vị ở đâu không biết, nhưng tôi tin chắc rằng bạn sẽ lưu luyến món ăn đặc biệt này.
Nestlé MILO tiếp lửa SEA Games 31 với hơn 477.000 sản phẩm dinh dưỡng

Nestlé MILO tiếp lửa SEA Games 31 với hơn 477.000 sản phẩm dinh dưỡng

(LĐTĐ) Trong không khí chuẩn bị cho SEA Games 31 đang đến gần, nhãn hàng Nestlé MILO thuộc công ty Nestlé Việt Nam thể hiện vai trò của nhà tài trợ bạch kim với nhiều đóng góp tích cực cho ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam năm nay.
Nói không với ống hút nhựa dùng một lần

Nói không với ống hút nhựa dùng một lần

(LĐTĐ) Sáng 10/5, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đồng hành cùng nhãn hàng Nestlé MILO và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức trao giải cuộc thi "Tháng nói không với ống hút nhựa dùng một lần" 2021 và phát động "Ngày hội Môi trường năm 2022".
Xem thêm
Phiên bản di động