Hà Nội: Thực hiện tốt các mục tiêu về an sinh xã hội

(LĐTĐ) Năm 2021, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề, toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Hà Nội vẫn nỗ lực, đồng lòng, khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, thiết thực góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Hà Nội đã dành trên 6.795 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội Quận Hoàn Kiếm: Chú trọng và đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội Nhanh chóng phục hồi kinh tế gắn với an sinh xã hội

Ngày 19/1, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2022, ra mắt Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Đến dự có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng...

Năm 2021, trong bối cảnh cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, toàn ngành LĐ-TB&XH Hà Nội đã nỗ lực, đồng lòng khắc phục khó khăn triển khai toàn diện và tích cực các nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Thực hiện tốt các mục tiêu về an sinh xã hội
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng trao Cờ thi đua của UBND Thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Nổi bật, ngành luôn chủ động và tích cực trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố trình Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố ban hành cơ chế, chính sách đặc thù theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Với việc tham mưu ban hành Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy khóa XVII “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025", Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ giúp Thành phố hoàn thiện dần hệ thống an sinh xã hội với nhiều chính sách đặc thù đã, đang và sẽ được ban hành, triển khai thực hiện; thể hiện sự quan tâm của Thành phố đối với công tác chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tác động đến mọi mặt kinh tế xã hội và đời sống người dân, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Lao động TB&XH đã tham mưu UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 và Quyết định số 5073/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Thực hiện tốt các mục tiêu về an sinh xã hội
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Cùng đó, Sở cũng đề xuất thành phố Hà Nội xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để hỗ trợ người dân, ổn định cuộc sống trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ngày 13/8/2021, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (với 8 nhóm đối tượng ngoài quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg).

Kết quả, từ tháng 7/2021 đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã triển khai các chính sách hỗ trợ an sinh cho tổng số hơn 5,5 triệu lượt người bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19, với tổng kinh phí gần 6.796 tỷ đồng theo các chính sách của Trung ương và đặc thù của Thành phố.

Bên cạnh đảm bảo an sinh xã hội, công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động cũng được được toàn ngành chú trọng, qua đó giải quyết việc làm cho hơn 179.000 lượt người, đạt hơn 112% kế hoạch năm; tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 220.000 người. Đặc biệt, việc tri ân, chăm sóc người có công được các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng cùng thực hiện, bảo đảm 100% hộ gia đình người có công đạt mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú...

Trong công tác giảm nghèo, với nhiều chính sách, hoạt động được triển khai, đến cuối năm 2021, Hà Nội chỉ còn 0,04% hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2021. Nếu tính theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022-2025, Hà Nội còn 0,17% hộ nghèo, còn 1,4% hộ cận nghèo. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,1%, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi khu vực thành thị duy trì ở mức dưới 4%...

Hà Nội: Thực hiện tốt các mục tiêu về an sinh xã hội
Ra mắt Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của ngành LĐ-TB&XH Hà Nội trong năm 2021; đồng thời, chỉ rõ một số hạn chế của ngành, đó là chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng còn cao; một bộ phận trẻ em chưa thực sự được sống trong môi trường an toàn...

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2022, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, toàn ngành tiếp tục đưa Chương trình số 08-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân” vào đời sống bằng nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp.

Cùng với đó, toàn ngành cần thực hiện tốt các chính sách tri ân, chăm sóc người có công, hỗ trợ giảm nghèo, trợ giúp kịp thời các trường hợp cần trợ giúp... Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng gắn với thị trường lao động, chú trọng đào tạo lao động có kỹ năng nghề...

Trước mắt, ngành LĐ-TB&XH phối hợp với các sở, ngành, địa phương chăm lo đời sống cho người dân, người lao động, bảo đảm mọi người, mọi nhà được đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần...

Với những kết quả nổi bật trong năm 2021, ngành LĐ-TB&XH Thủ đô có nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng; trong đó, có 2 tập thể, 4 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 9 tập thể được UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua. Cá nhân Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Nhàn được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” của UBND thành phố Hà Nội...

Cũng tại sự kiện này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội ra mắt Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội thuộc Sở. Trung tâm này được thành lập trên cơ sở hợp nhất của 3 đơn vị là Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, có trụ sở chính tại số 45 Bà Triệu, quận Hà Đông, do bà Kiều Thị Hương làm giám đốc. Các hoạt động của Trung tâm cơ bản giữ nguyên như các hoạt động của 3 đơn vị trước đây.

Năm 2022, ngành LĐ-TB&XH Thủ đô tiếp tục thực hiện tốt các chính sách tri ân, chăm sóc người có công, nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Phấn đấu đến cuối năm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giảm 20% so với đầu năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,2%. Số lao động được giải quyết việc làm đạt tối thiểu 160.000 người; tuyển sinh, đào tạo nghề cho 224.500 người...

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Phú Xuyên cần tập trung phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất

Huyện Phú Xuyên cần tập trung phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất

(LĐTĐ) Ngày 27/2, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong - Trưởng đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên về thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô, giai đoạn 2021-2025”.
Quận Hoàng Mai: Chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng nâng cao

Quận Hoàng Mai: Chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng nâng cao

(LĐTĐ) Sáng 27/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng Đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai về thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô, giai đoạn 2021-2025”.
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng sắp hầu tòa

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng sắp hầu tòa

(LĐTĐ) Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) vào ngày 19/3 tới.
Sôi nổi Ngày hội Văn hóa - Thể thao ngành Giáo dục huyện Phúc Thọ

Sôi nổi Ngày hội Văn hóa - Thể thao ngành Giáo dục huyện Phúc Thọ

(LĐTĐ) Ngày 27/2, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa - Thể thao cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ năm học 2023 - 2024.
Sửa đổi Luật Thi hành án dân sự với 5 nhóm chính sách

Sửa đổi Luật Thi hành án dân sự với 5 nhóm chính sách

(LĐTĐ) Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Nguyễn Quang Thái vừa chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành để tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật THADS (sửa đổi).
Hoàn chỉnh và mở rộng nhiều tuyến cao tốc, đường bộ qua địa bàn TP.HCM

Hoàn chỉnh và mở rộng nhiều tuyến cao tốc, đường bộ qua địa bàn TP.HCM

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ đầu tư hoàn chỉnh và mở rộng nhiều tuyến cao tốc, đường bộ huyết mạch qua địa bàn nhằm giải quyết bài toán về giao thông kết nối liên vùng theo quy hoạch được duyệt.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

LĐLĐ huyện Thanh Trì chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, nhằm bày tỏ sự trân trọng, tôn vinh và cảm ơn những người thầy thuốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đến thăm và chúc mừng một số đơn vị y tế trên địa bàn huyện.

Tin khác

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách giảm nghèo

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách giảm nghèo

(LĐTĐ) Để thực hiện giảm nghèo bền vững, trong năm nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách giảm nghèo theo hướng hỗ trợ có điều kiện, từng bước xóa bỏ chính sách "cho không", phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.
Đen Vâu lọt top 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023

Đen Vâu lọt top 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023

(LĐTĐ) Chiều 20/2, Trung ương Đoàn, Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 tổ chức họp báo công bố 20 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến. Theo đó, Nguyễn Đức Cường (ca sĩ Đen Vâu) thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nằm trong top 20.
10 câu thoại đáng suy ngẫm trong phim "Mai" của Trấn Thành

10 câu thoại đáng suy ngẫm trong phim "Mai" của Trấn Thành

(LĐTĐ) Trong bóng tối của rạp chiếu phim, ánh sáng từ màn hình lấp lánh, những câu thoại từ phim "Mai" của Trấn Thành vang lên, đã chạm đến trái tim của khán giả.
Ngày vía Thần Tài năm 2024 và những điều cần biết để giữ tài lộc

Ngày vía Thần Tài năm 2024 và những điều cần biết để giữ tài lộc

(LĐTĐ) Thần Tài là một trong những vị thần nổi tiếng của tín ngưỡng phương Đông, chuyên quản Tài, Phúc, Phú Quý mang lại tài lộc, sung túc và may mắn. Do đó, ngày vía Thần Tài được xem là một ngày quan trọng trong năm đối với những người kinh doanh, buôn bán.
5 bí mật của Tết

5 bí mật của Tết

(LĐTĐ) Tết chỉ diễn ra trong mấy ngày nhưng lại chứa đựng những giá trị tinh thần bền vững của văn hóa Việt.
Nhiều hoạt động vui Xuân đón Tết ở Trường Sa

Nhiều hoạt động vui Xuân đón Tết ở Trường Sa

(LĐTĐ) Đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 ngoài đảo xa dù không được sum vầy bên gia đình, nhưng cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết sôi nổi, vui tươi. Vui xuân mới, cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa vẫn chắc tay súng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống.
Lưu ý khi hóa vàng để rước may mắn năm Rồng

Lưu ý khi hóa vàng để rước may mắn năm Rồng

(LĐTĐ) Trong văn hóa tâm linh của người Việt, việc hóa vàng - hay còn gọi là đốt vàng mã - được xem là một nghi lễ quan trọng, thể hiện lòng thành kính và mong muốn gửi những điều tốt lành đến với tổ tiên và các vong linh.
Tết đong đầy tình người tại viện dưỡng lão

Tết đong đầy tình người tại viện dưỡng lão

(LĐTĐ) Tết ở viện dưỡng lão - một bức tranh đầy màu sắc về tình thân, nơi cảm xúc và kỷ niệm được chia sẻ, làm ấm lòng những cụ già trong không khí đoàn viên.
Tết cổ truyền là dịp để "trở về" với cội nguồn

Tết cổ truyền là dịp để "trở về" với cội nguồn

(LĐTĐ) Với nhịp sống ngày càng hối hả, bận rộn hiện nay, những ngày Tết cổ truyền vẫn là dịp để mọi người có thể thảnh thơi cùng nhau quây quần, gìn giữ những nét đẹp văn hóa trong ngày Tết thông qua các hoạt động như gói bánh chưng, đi chợ Tết, xin chữ đầu Xuân, du Xuân...
Startup Việt khát vọng vươn tầm thế giới

Startup Việt khát vọng vươn tầm thế giới

(LĐTĐ) Kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Nhưng đối với các startup trẻ, đây cũng là cơ hội để họ vượt lên, đưa những sản phẩm của mình ra thế giới.
Xem thêm
Phiên bản di động