M
16/07/2020 16:39

Hà Nội thí điểm thanh toán điện tử không dùng tiền mặt với hệ thống dịch vụ công trực tuyến

(LĐTĐ) UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác đào tạo cán bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin để dễ dàng tiếp cận với các phương thức thanh toán điện tử hiện đại. Tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tăng cường thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

Cơ hội "vàng" đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Thanh toán không dùng tiền mặt và cuộc chạy nước rút

Để thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) và thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công, thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử và kinh tế số trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị quản lý tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể:

Sở Công Thương: Chủ trì xây dựng Hệ thống thông tin quản lý thanh toán tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội và tổ chức triển khai thực hiện. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị triển khai các sự kiện về hoạt động thương mại điện tử và TTKDTM. Phối hợp với Bộ Công Thương, Amazon Global Selling, Google... tổ chức hội thảo hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận với các sàn giao dịch thương mại điện tử, cập nhật kiến thức số, tăng hiệu quả kinh doanh trên môi trường trực tuyến. Khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa qua các kênh thương mại điện tử góp phần đạt chỉ tiêu xuất khẩu hàng hóa được giao.

3530 ha no i day manh tuyen truyen ve thanh toan khong dung tien mat
Hà Nội đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Sở Thông tin và Truyền thông phải phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội và các sở, ngành, đơn vị thực hiện thí điểm thanh toán điện tử không dùng tiền mặt đối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân có thể thanh toán trực tuyến dịch vụ công;

Phối hợp các sở, ngành tích hợp giải pháp thanh toán trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thanh toán trực tuyến dịch vụ công. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội…

Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ phát triển thương mại điện tử, xây dựng Chính quyền điện tử và Thành phố thông minh.

UBND Thành phố yêu cầu Sở Du lịch có các giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý nhà nước về thương mại điện tử, trong đó chú trọng tạo môi trường thuận lợi và khuyến khích các doanh nghiệp du lịch ứng dụng thương mại điện tử; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử vào công tác xúc tiến du lịch, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, sản phẩm du lịch.

Cùng với đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các ứng dụng tham gia truy suất nguồn gốc, thương mại điện tử trong nông sản, khuyến khích các cơ sở sản xuất tiêu biểu, hệ thống phân phối uy tín tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử, sử dụng các công cụ trong thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị khuyến khích doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trực tuyến, sử dụng các dịch vụ tiện ích trong công tác đăng ký doanh nghiệp, sử dụng Website/ứng dụng cung cấp thông tin doanh nghiệp, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh; cung cấp thông tin doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố. Hỗ trợ các nhà đầu tư/chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng thương mại điện tử, công trình phục vụ hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng và triển khai Quy tắc ứng xử văn minh, hiện đại trong giao dịch điện tử, mua bán hàng hóa, dịch vụ trên môi trường mạng.

Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế, bệnh viện phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện chi tiêu công, thu viện phí,...bằng phương thức TTKDTM.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo, trường học phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn đẩy mạnh phát triển các hình thức thẻ học đường để thu học phí, các dịch vụ và các khoản chi tiêu công bằng phương thức TTKDTM.

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị thuộc đối tượng quản lý phối hợp với các ngân hàng thương mại phát triển các loại thẻ phi vật lý, thẻ không tiếp xúc để thu phí cầu đường, mua xăng dầu, mua vé xe buýt, đi taxi,...

Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị thu giá dịch vụ nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường phối hợp với các ngân hàng thương mại thu bằng phương thức TTKDTM.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế thông qua các phương tiện thanh toán điện tử; đẩy mạnh kết nối với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại thực hiện thu/chi trả bảo hiểm xã hội đạt cấp độ 4; chi trả trợ cấp xã hội, lương hưu vào tài khoản cho các đối tượng thụ hưởng.

Cục Thuế thành phố Hà Nội: phối hợp Sở Công Thương xây dựng Hệ thống thông tin quản lý thanh toán tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Xây dựng phương án báo cáo cấp thẩm quyền để triển khai trên toàn địa bàn phương thức nộp thuế điện tử đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện thí điểm thanh toán điện tử không dùng tiền mặt đối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp với Sở Công Thương xây dựng Hệ thống thông tin quản lý thanh toán tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Khuyến khích các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán phát triển các giải pháp thanh toán điện tử trong thương mại điện tử.

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, ngân hàng nước ngoài trên địa bàn đẩy mạnh phát triển, ứng dụng các phương tiện và mô hình thanh toán/chuyển tiền điện tử hiện đại, dễ sử dụng, tạo thuận lợi cho khách hàng trong thanh toán mua bán hàng hóa dịch vụ cũng như thu, nộp thuế, thanh toán hóa đơn, viện phí, cước điện thoại, viễn thông, truyền hình cáp, chi trả lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các phương tiện TTKDTM cho người sử dụng thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ và lợi ích của TTKDTM trong phát triển thương mại điện tử nhằm tăng cường sử dụng thẻ thanh toán, ví điện tử trong thanh toán hàng hóa, dịch vụ;

Tiếp cận và phát triển dịch vụ thẻ đối với khách hàng ở khu vực nông thôn. Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong giao dịch TTKDTM; có biện pháp khuyến cáo, hướng dẫn khách hàng phòng tránh rủi ro, thủ đoạn gian lận; xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, rà soát hệ thống máy ATM, POS, tăng cường hệ thống an toàn, bảo mật. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển mạnh các phương thức thanh toán điện tử như ngân hàng trực tuyến, thanh toán qua Internet, điện thoại di động, thẻ thanh toán không tiếp xúc và chấp nhận thanh toán không tiếp xúc, thanh toán không tiếp xúc trên di động, thanh toán trường gần (NFC) trên di động, thanh toán dựa trên nền tảng công nghệ đám mây, thanh toán số và thương mại dựa trên thiết bị điện tử.

UBND quận, huyện, thị xã: Tăng cường công tác đào tạo cán bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin để dễ dàng tiếp cận với các phương thức thanh toán điện tử hiện đại. Tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại - dịch vụ, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tăng cường sử dụng các phương tiện TTKDTM trong mua sắm, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng thương mại và các trung gian thanh toán trên địa bàn được tiếp cận và triển khai các phương thức TTKDTM.

Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan khác như Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT Hà Nội;

Tổng công ty Điện lực Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội tiếp tục mở rộng triển khai các hình thức, công cụ thanh toán hóa đơn không dùng tiền mặt.

T.Vũ

Nguồn :