M
23/02/2021 17:34

Hà Nội: Tập trung phát triển các dự án nhà ở xã hội cho thuê, thuê mua

(LĐTĐ) Giai đoạn 2021-2025, thành phố Hà Nội sẽ sử dụng từ 20 - 25% nguồn tiền thu được từ giá trị quỹ đất trong các khu đô thị, khu nhà ở để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho thuê, thuê mua. Trong đó ưu tiên phát triển nhà ở phục vụ công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao có đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực dự án.

Những “đô thị xanh” trong lòng Hà Nội Hà Nội có thêm gần 7,3 triệu m2 sàn nhà ở Trưng dụng Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp làm khu cách ly tập trung

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong, tính đến hết năm 2020, thành phố Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2011 - 2020. Ngoài ra, trong năm 2020, thành phố đã hoàn thành 5 dự án nhà ở xã hội với 550.28m2 sàn tương ứng với 5.348 căn hộ; 89 dự án nhà ở thương mại, tương ứng 6.571.944m2 sàn, 53.644 căn hộ; 5 dự án nhà ở tái định cư, tương ứng 154.270m2 sàn, 1.724 căn hộ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Xây dựng đã tham mưu thành phố xây dựng và hoàn thành Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2025 và định hướng đến năm 2045; Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở để tập trung nguồn lực, dành quỹ đất phát triển nhà ở đạt chỉ tiêu phát triển nhà ở đề ra, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội.

Hà Nội: Tập trung phát triển các dự án nhà ở xã hội cho thuê, thuê mua
Giai đoạn 2021-2025 thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển nhà ở và khu đô thị theo dự án.

Theo đó, bước sang năm 2021, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tập trung hoàn thành triển khai thí điểm 5 khu chung cư. Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu cho thành phố bố trí và gia hạn quỹ nhà tái định cư 2.876 căn hộ, thu hồi 2.474 căn hộ; tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định chủ trương đầu tư đối với 7 dự án nhà ở xã hội đã được trao giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị hợp tác đầu tư năm 2020 của Thành phố. Sở đã xác nhận đủ điều kiện để bán nhà ở hình thành trong tương lai của 36 dự án nhà ở, với tổng số 19.451 căn nhà, tương ứng khoảng 1.603.007m2 sàn kinh doanh.

Giai đoạn tiếp theo, thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển nhà ở và khu đô thị theo dự án. Sử dụng nguồn tiền thu được từ giá trị quỹ đất 20 - 25% trong các khu đô thị, khu nhà ở để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho thuê, thuê mua, trong đó ưu tiên phát triển nhà ở phục vụ công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực dự án.

Đặc biệt, ngoài việc chú trọng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương về cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm, hết niên hạn sử dụng thành các khu đô thị văn minh, hiện đại. Di dời các cơ sở sản xuất, nhà máy gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực nội thành theo kế hoạch; Chủ trì xây dựng dự thảo Đề án “Cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội”, lấy ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng.

T.D

Nguồn :