Hà Nội siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cả hệ thống chính trị

(LĐTĐ) Yêu cầu các cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, từng đơn vị phải thể hiện sự sáng tạo, quyết liệt, sâu sát, kiên trì, đề cao thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; nói đi đôi với làm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cả hệ thống chính trị.
Quận Ba Đình có 671 F0 đang điều trị tại nhà Huyện Thanh Oai: Thu nhập bình quân đạt 60,18 triệu đồng/người/năm Quận Đống Đa cần ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết đơn thư của người dân

Sáng 28/12, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025" tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Nhật Nam)

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Hồng Nhật cho biết, sau khi Chương trình số 01-CTr/TU được ban hành, Ban Chỉ đạo chương trình đã giao cho 11 cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai thực hiện 34 chuyên đề, đề án, đề tài, kế hoạch. Đến nay, có 16 nội dung đã hoàn thành; 8 nội dung đã hoàn thành dự thảo, đang trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Còn lại 10 đề án, đề tài, chuyên đề, kế hoạch đang được các cơ quan chủ trì triển khai thực hiện.

Các nội dung trong Chương trình số 01-CTr/TU được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực.

Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy Đảng tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, coi trọng việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ người, rõ việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính chủ động của các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xử lý nghiêm trách nhiệm một số cán bộ còn lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19...

Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch. Thành phố đã sớm thành lập các tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021… Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp đã tập trung rà soát, đánh giá 5 nhóm thủ tục hành chính; công bố danh mục 557 thủ tục hành chính, thay thế 150 thủ tục hành chính và bãi bỏ 520 thủ tục hành chính…

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp, các ngành Thành phố đã tích cực triển khai tổ chức thực hiện chương trình có hiệu quả, đổi mới, sáng tạo, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh.

Theo đồng chí Đinh Tiến Dũng, nhiệm vụ đặt ra năm 2022 rất khó khăn, trong khi còn không ít hạn chế, tồn tại và đòi hỏi về thời gian, tiến độ ngày càng gấp rút, vì vậy, ngay từ tháng đầu, quý đầu năm mới, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chương trình bảo đảm tương xứng với chương trình "xương sống" trong các chương trình công tác toàn khoá XVII.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chuyên đề, đề án, đề tài, kế hoạch, quy định thực hiện Chương trình 01. Các cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, trước hết cần đổi mới xây dựng kế hoạch công tác năm, quý, tháng bảo đảm xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phương châm công tác của địa phương, đơn vị. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, từng đơn vị phải thể hiện sự sáng tạo, quyết liệt, sâu sát, kiên trì, đề cao thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; nói đi đôi với làm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cả hệ thống chính trị.

undefined
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nhật Nam)

Đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn trong Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh theo quy định của Đảng, đặc biệt là theo Kết luận số 21-KL/TƯ ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Đồng thời tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của Đảng, hệ thống chính trị thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai có hiệu quả Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới; Hướng dẫn về thí điểm sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố theo tổ đảng ở khu dân cư, khu chung cư, khu đô thị mới có đông đảng viên...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 04-NQ/TU về "Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo", trọng tâm là lãnh đạo công tác quy hoạch cán bộ các cấp và triển khai kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ Thành phố bảo đảm vừa đào tạo, phát huy năng lực, sở trường cán bộ, vừa phòng, chống tiêu cực.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Trong đó, khâu tổ chức thực hiện phải được đặc biệt coi trọng, nâng cao chất lượng, trước mắt, làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh - quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý, điều hành của Thành phố; triển khai có hiệu quả đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng công bố công khai các quy trình, quy chế liên thông; thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả việc phân cấp quản lý kinh tế - xã hội gắn với phân cấp nội dung, nhiệm vụ chi...

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công ty TNHH Sumitomo Nacco Forklift Việt Nam: Nỗ lực chăm lo cho người lao động

Công ty TNHH Sumitomo Nacco Forklift Việt Nam: Nỗ lực chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Thành lập từ năm 2009, Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Sumitomo Nacco Forklift Việt Nam luôn tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở hoạt động và phối ...
Hải Phòng: Tổng kiểm tra, rà soát hoạt động dịch vụ kinh doanh karaoke

Hải Phòng: Tổng kiểm tra, rà soát hoạt động dịch vụ kinh doanh karaoke

(LĐTĐ) UBND thành phố Hải Phòng vừa yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ...
Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2022 vinh danh đạo diễn Trần Văn Thủy

Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2022 vinh danh đạo diễn Trần Văn Thủy

(LĐTĐ) Ngày 6/10, Ban Tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội của báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) chính thức ...
Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi dưới hình thức "bốc bát họ"

Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi dưới hình thức "bốc bát họ"

(LĐTĐ) Theo Cơ quan điều tra, khi khách vay "bát họ" 10 triệu đồng, thực tế khách chỉ được cầm về 8 triệu đồng, 2 triệu đồng bị Ngọc Anh và ...
Trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2022

Trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2022

(LĐTĐ) Chiều ngày 6/10, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức khai mạc, trao giải thưởng "Cuộc thi và ...
Hà Nội: Trao 500 suất quà cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội: Trao 500 suất quà cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Chiều 6/10, Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân phối hợp cùng Công ty TNHH Lock&Lock Hà Nội đã trao 500 suất quà, trị giá hơn 370 triệu đồng cho ...
Từ ngày 6 -10/10: Diễn ra Lễ hội trái cây thành phố Hà Nội năm 2022

Từ ngày 6 -10/10: Diễn ra Lễ hội trái cây thành phố Hà Nội năm 2022

(LĐTĐ) Chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022); đồng thời, nhằm hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm trái cây, nông sản vùng ...

Tin khác

Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2022 vinh danh đạo diễn Trần Văn Thủy

Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2022 vinh danh đạo diễn Trần Văn Thủy

(LĐTĐ) Ngày 6/10, Ban Tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội của báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) chính thức công bố kết quả giải thưởng lần thứ 15 - năm 2022 và Triển lãm, trao giải Cuộc thi ảnh, video clip "Hà Nội mát xanh".
Hà Nội: Trao 500 suất quà cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội: Trao 500 suất quà cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Chiều 6/10, Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân phối hợp cùng Công ty TNHH Lock&Lock Hà Nội đã trao 500 suất quà, trị giá hơn 370 triệu đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.
Hà Nội: Thêm một kênh thông tin chuyên sâu về văn học nghệ thuật

Hà Nội: Thêm một kênh thông tin chuyên sâu về văn học nghệ thuật

(LĐTĐ) Ấn bản điện tử của Tạp chí Người Hà Nội ra đời hứa hẹn sẽ mang tới cho bạn đọc một kênh thông tin chuyên sâu về văn học nghệ thuật, đồng thời phản ánh kịp thời, chính xác nhịp sống, chuyển động trên mọi lĩnh vực của Thủ đô.
Hà Nội: Phấn đấu 100% tuyến đường bộ cao tốc lắp đặt hệ thống điều hành giao thông thông minh

Hà Nội: Phấn đấu 100% tuyến đường bộ cao tốc lắp đặt hệ thống điều hành giao thông thông minh

(LĐTĐ) Đến năm 2025, thành phố Hà Nội đặt kế hoạch hoàn thành 100% chuyển đổi số các nghiệp vụ trong công tác xây dựng và quản lý, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông… 100% các tuyến đường bộ cao tốc, quốc lộ trên địa bàn triển khai lắp đặt hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh…
Huyện Mê Linh triển khai hiệu quả, sáng tạo phong trào người tốt việc tốt

Huyện Mê Linh triển khai hiệu quả, sáng tạo phong trào người tốt việc tốt

(LĐTĐ) Sáng nay (6/10), Huyện ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”; Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt (ĐHTT, NTVT) năm 2022; phát động phong trào thi đua thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện.
Hà Nội: Biểu dương 30 gương điển hình tiêu biểu khối Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội

Hà Nội: Biểu dương 30 gương điển hình tiêu biểu khối Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội

(LĐTĐ) Ngày 6/10, tại Phủ Chủ tịch, Cụm thi đua số 4 Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Gặp mặt, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2022.
Dự báo xu hướng tăng dân số để bổ sung hạ tầng xã hội

Dự báo xu hướng tăng dân số để bổ sung hạ tầng xã hội

(LĐTĐ) Sáng 6/10, Đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của quận Thanh Xuân.
Sáng tạo trong triển khai phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”

Sáng tạo trong triển khai phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022 và giai đoạn 30 năm (1992-2022) tiếp tục được huyện Thanh Trì (Hà Nội) triển khai thực hiện một cách sáng tạo và hiệu quả. Trong đó, nổi bật là việc đổi mới trong công tác phát hiện, bồi dưỡng và khen thưởng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.
Tập trung triển khai công trình, dự án đúng tiến độ, không để chậm, muộn

Tập trung triển khai công trình, dự án đúng tiến độ, không để chậm, muộn

(LĐTĐ) Sáng 6/10, Đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Tham gia Đoàn giám sát có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, Phó Trưởng đoàn giám sát; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.
Ngày 11/10: Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày 11/10: Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 6/10, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin chương trình Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội Hà Nội năm 2022. Ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt.
Xem thêm
Phiên bản di động