M
08/10/2020 20:22

Hà Nội quyết liệt giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Chủ tịch uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, ưu tiên giải quyết các dự án đầu tư công.

Tự hào Thăng Long - Hà Nội qua triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" Hà Nội: Rà soát thêm khách sạn bình dân để làm khu cách ly Covid-19 Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội

Cụ thể xét báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố, tại văn bản số 4728/UBND-GPMB ngày 28/9/2020, uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

Giao Chủ tịch uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, ưu tiên giải quyết các dự án đầu tư công; chủ động liên hệ với các sở, ngành để được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết đối với những nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền.

Uỷ ban nhân dân Thành phố cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý đất đai; chống lấn chiếm, xây dựng trái phép; kịp thời giải tỏa các vi phạm về đất đai. Tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ; tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng đô thị.

Uỷ ban nhân dân Thành phố giao các sở, ngành Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật, chủ động phối hợp với uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên địa bàn các quận, huyện.

Đồng thời Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện; tiếp tục chủ trì Tổ công tác Liên ngành để rà soát, tháo gõ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công; báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

T.V

Nguồn :