M
15/02/2021 19:43

Hà Nội: Học sinh tạm dừng đến trường, học trực tuyến từ ngày 17/2

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 460/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế cùng Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc cho học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Mùng 3 Tết, toàn bộ giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2025 Du học sinh Việt Nam kể chuyện đón Tết trong mùa dịch Covid-19

Công văn nêu rõ: Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 456/TTrLN: GDĐT-YT ngày 15/2/2021 của liên Sở: Giáo dục và Đào tạo và Y tế; Tờ trình số 765/TTr-SLĐTBXH ngày 15/2/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hà Nội: Học sinh tạm dừng đến trường, học trực tuyến từ ngày 17/2
Các nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để đảm bảo chương trình học tập. (Ảnh minh họa)

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố đồng ý đề xuất của liên Sở: Giáo dục và Đào tạo và Y tế tại Tờ trình số 456/TTrLN: GDĐT-YT ngày 15/2/2021, của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 765/TTr-SLĐTBXH ngày 15/2/2021 về việc cho học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 17/2/2021 đến hết ngày 28/2/2021. Trong thời gian này, các trường, các đơn vị tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet để đảm bảo chương trình học tập.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã cùng các đơn vị liên quan thông báo đến các đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố cũng giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các trường, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Trung ương và Thành phố.

T.P

Nguồn :