M
30/09/2020 16:14

Hà Nội: GRDP 5 năm (2016-2020 ) tăng bình quân 7,39%

(LĐTĐ) Báo cáo Thành ủy tổng kết Chương trình số 03-CTr/TU ngày 28/6/2016 về “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020”, Ban Chỉ đạo Chương trình cho biết, sau 5 năm thực hiện tổng sản phẩm GRDP của Hà Nội tăng bình quân 7,39%/năm.

Hà Nội thống nhất chủ trương thực hiện công trình Km0 Hà Nội: Trao hai giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa lần thứ III-2020 Tạo chuyển biến căn bản trong giải quyết các vấn đề dân sinh

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, được tổ chức, triển khai đồng bộ, toàn diện tại các cơ quan, đơn vị, tạo được chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bản Thủ đô. Năm 2019, chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của Thành phố giữ vững vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố, tăng 07 bậc so với năm 2015; Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền (SIPAS) tăng 16 bậc so với năm 2017.

2607-ynh-minh-hya
Hà Nội tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh (Ảnh minh hoạ)

Thành phố cũng đạt nhiều kết quả trong cải cách thủ tục hành chính. Giai đoạn 2016 - 2019, Thành phố đã ban hành 76 quyết định công bố thủ tục hành chính với nhiều thủ tục được cắt giảm chi phí, điều kiện, thời gian giải quyết. Thành phố đơn giản hóa 315 thủ tục hành chính, chuẩn hóa 658 thủ tục hành chính và công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 97,33%...

Đặc biệt Thành phố cải cách bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ năm 2016 đến nay, Thành phố đã tinh giản được 1.492 biên chế; giảm 6.635 biên chế do chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang tự chủ chi thường xuyên; đã giải quyết 716 trường hợp nghỉ tinh giản theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Đã nghiên cứu, hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, báo cáo Bộ Chính trị chỉ đạo, được Chính phủ trình Quốc hội và đã được thông qua “Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại các quận, thị xã của Hà Nội”.

Hà Nội xếp thứ 2 cả nước về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông; 100% sở ban ngành, quận huyện, xã phường được kết nối mạng WAN; tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đã đạt 100%; tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 98%; tỷ lệ dịch vụ công thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 đạt gần 100%.

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Trong 05 năm 2016-2020, Hà Nội thu hút được 25,5 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), gấp 4,08 lần giai đoạn 2011-2015; đứng đầu cả nước trong 02 năm liên tiếp 2018 và 2019; lũy kế số dự án FDI còn hiện lực là 6.278 dự án, với tổng số vốn đạt trên 47,7 tỷ USD, vốn giải ngân đạt trên 28,5 tỷ USD.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ nét. Với mục tiêu "đến năm 2020, Chỉ số PCI của Hà Nội thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước", Kết quả chỉ số PCI năm 2019 đã đạt mục tiêu của Thành phố đã đề ra. Năm 2019 là năm đầu tiên Chỉ số PCI của Hà Nội có tới 9/10 chỉ số thành phần tăng hạng và giữ nguyên mức xếp hạng (trong đó có 8/10 chỉ số thành phần tăng hạng và 01 chỉ số thành phần giữ nguyên mức xếp hạng). Có 4/10 chỉ số thành phần tăng trên 10 bậc (từ 12 bậc đến 19 bậc).

0719-can-bo-cong-chuc-1565320724468673219653
Đơn giản các thủ tục hành chính (Ảnh minh hoạ )

Tỷ lệ đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng đạt 100%; kê khai thuế điện tử 98,2%; hải quan điện tử 100%; bảo hiểm xã hội 98,3% đối với các doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên; thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được rút ngắn từ 30 ngày xuống còn 14 ngày…

Đặc biệt kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá, có đóng góp tích cực trong tăng trưởng cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, cách tính mới): bình quân 4 năm 2016-2019 tăng 7,36%, cao hơn trung bình giai đoạn 2011-2015 (6,93%) và cùng kỳ cả nước (6,72%); quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng; GRDP bình quân đầu người 119,65 triệu đồng, tương đương 5.160 USD. Tính chung 5 năm 2016-2020, GRDP ước tăng 7,39% (đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI theo quy đổi cách tính mới là 7,3-7,8%); GRDP/người đạt 127,6 triệu đồng, tương đương 5.420 USD, tăng 1,5 lần so với năm 2015, gấp 1,8 lần bình quân cả nước.

Thành phố Hà Nội chú trọng khuyến khích ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ: đã đưa vào vận hành Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội; tiếp nhận 28 hồ sơ dự án/ý tưởng, trong đó 14 dự án được tiếp nhận vào giai đoạn ươm tạo chính thức. Khai trương Cổng thông tin hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố Hà Nội tại địa chỉ StartupCity.vn, tạo môi trường kết nối khởi nghiệp. Trên địa bàn Thành phố hiện có khoảng 9.700 doanh nghiệp công nghệ thông tin, tăng trưởng bình quân 31,6%/năm. Doanh thu công nghệ thông đạt khoảng 10 tỷ USD, trong đó giá trị xuất khẩu đạt hơn 3 tỷ USD (cả phần cứng và mềm), chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu; lao động trong lĩnh vực công nghệ thông đạt hơn 160 nghìn người, tăng 12,8%.

T.Vũ

Nguồn :