M
31/08/2020 15:45

Hà Nội: Giải ngân vốn đầu tư công được 14.639 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong giai đoạn 2016-2020, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô ước đạt 1,74 triệu tỷ đồng, gấp 1,65 lần giai đoạn 2011-2015, bằng 43,9% GRDP, tạo ra thu nhập và việc làm ổn định cho doanh nghiệp và người lao động Thủ đô. Đáng chú ý, đến hết tháng 7/2020, Hà Nội thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, được 14.639 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ then chốt
Tạo nguồn lực phát triển kinh tế
Hà Nội: Họp trực tuyến toàn thành phố về phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 31/8, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công của Thành phố năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. Đây là phiên giải trình được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lần thứ 2 trong năm 2020.

0801 le hong son
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn báo cáo tại phiên họp

Báo cáo tại phiên họp, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô ước đạt 1,74 triệu tỷ đồng, gấp 1,65 lần giai đoạn 2011-2015, bằng 43,9% GRDP, tạo ra thu nhập và việc làm ổn định cho doanh nghiệp và người lao động Thủ đô.

Giai đoạn 2016-2020 là giai đoạn đầu tiên thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm trong điều kiện hệ thống văn bản quy phạm điều chỉnh còn chưa kịp thời, đầy đủ. Tuy nhiên kết quả triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhiều dự án công trình xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội của Thành phố được tập trung bố trí vốn, hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đã góp phần hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, các chương trình của Thành ủy, kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế-xã hội, các khâu đột phá trong giai đoạn 2016-2020 của Thành phố.

Các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI dành nguồn lực đầu tư công để hoàn thành cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch như: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 ước đạt 1,74 triệu tỷ đồng, gấp 1,65 lần giai đoạn 2011-2015, bằng 43,9% GRDP, đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI (Nghị quyết Đại hội) là 1,70-1,75 triệu tỷ đồng (quy đổi theo cách tính mới).

Về tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến cuối năm 2020 ước có 10 huyện và 371 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 96,1%, vượt Nghị quyết Đại hội đề ra là 70%-75% tổng số xã, tăng thêm 110-130 xã so với năm 2015. Tỷ lệ trường công lập (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) đạt chuẩn quốc gia đạt 70%, đạt Nghị quyết Đại hội đề ra là 65%-70%; số giường bệnh/vạn dân là 27,1, vượt chỉ tiêu Nghị quyết là 23; số bác sĩ/vạn dân là 13,5, đạt chỉ tiêu tại Nghị quyết; tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế (theo chuẩn mới của Bộ Y tế) là 100%, đạt chỉ tiêu tại Nghị quyết. Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động và xây dựng mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn quốc gia tương ứng (Nghị quyết Đại hội là 100%).

Đáng chú ý, ông Sơn cho biết, Hà Nội đã tạo chuyển biến căn bản về xây dựng Chính phủ điện tử để giảm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 100%. Nhiều thủ tục hành chính đã thực hiện trên môi trường mạng một cách phổ biến như: đăng ký thành lập doanh nghiệp đạt 100%, kê khai và nộp thuế (trên 95%), hải quan (100%), bảo hiểm xã hội (trên 98%), thanh toán tiền điện…

0755 hdnd
Quang cảnh phiên họp

Về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố năm 2020, ông Lê Hồng Sơn cho biết đến ngày 31/7/2020, toàn thành phố giải ngân được 14.639 tỷ đồng, đạt 32,59% kế hoạch giao thành phố đầu năm và đạt 36% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản cấp thành phố giải ngân là trên 4.100 tỷ đồng, đạt 27,9% kế hoạch giao đầu năm, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 (15,6%); chi đầu tư phát triển khác (giải ngân qua Quỹ và Sở Tài chính) giải ngân là trên 2.400 tỷ đồng, đạt 38,9% kế hoạch giao đầu năm.

Theo ông Lê Hồng Sơn, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song công tác lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 còn chậm và phải điều chỉnh nhiều lần. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đầu tiên về đầu tư công trung hạn được phê duyệt tại kỳ họp tháng 12/2016. Từ đầu kỳ trung hạn đến nay, thành phố phải thực hiện 4 lần cập nhật, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Bên cạnh đó công tác chuẩn bị các thủ tục đầu tư còn chậm dẫn đến kế hoạch đầu tư công trung hạn chậm được hoàn thiện. Một số dự án chậm phê duyệt; danh mục dự án có sự thay đổi; có một số dự án điều chỉnh nhiều lần (có 12 dự án điều chỉnh từ 3 lần trở lên); một số dự án chậm tiến độ hoàn thành nên kế hoạch hoạch Đầu tư công trung hạn có nhiều lần phải cập nhật, điều chỉnh. Sau Nghị quyết số 26/NQ-HĐND vẫn còn 05 dự án, nhóm dự án tiếp tục phải hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.

Việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư hàng năm còn chậm, nhất là trong 6 tháng đầu năm. Nhiều dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn phải kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau. Một số dự án gặp vướng mắc phải điều chỉnh kế hoạch vốn hoặc không thực hiện hết số vốn kế hoạch phải hủy bỏ, chuyển kết dư ngân sách…

Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn cho biết, giải pháp chỉ đạo, điều hành để hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nay đến hết năm 2020 được Hà Nội xác định là tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung triển khai quyết liệt thực hiện các dự án trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết nghị; Chủ động triển khai công tác chuẩn bị thực hiện dự án (lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự án công trình, tổ chức giải phóng mặt bằng), trong đó tập trung vào các dự án, công trình trọng điểm, các công trình cấp bách, cấp thiết cần đẩy nhanh tiến độ ngay sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư.

Hoàng My

Nguồn :