M
29/04/2021 10:12

Hà Nội: Dự thảo Nghị quyết về công tác cán bộ có nhiều quan điểm, nội dung mới

(LĐTĐ) Sáng 29/4, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, hai nội dung trình Ban Chấp hành lần này rất quan trọng. Trong đó, dự thảo Nghị quyết về công tác cán bộ có nhiều quan điểm, chủ trương, nội dung mới có tác động trực tiếp tới đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp của Thành phố.

Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII Hà Nội: Đào tạo cán bộ gắn với thực tiễn công việc Văn hóa, con người quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Hiện nay, các cấp ủy đảng trên cả nước đang quyết liệt, tích cực triển khai các nhiệm vụ chính trị để sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn như tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu: "Đại hội chỉ là mở đầu… Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải, vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho Nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội".

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Thấm nhuần tinh thần đó, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã tổ chức 3 Hội nghị Thành ủy để kiện toàn nhân sự và thông qua các nội dung về Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII; quy chế, chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy; định hướng về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công; 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đã tổ chức nghiên cứu, phổ biến sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố tới cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, trong hai ngày 22, 23/4/2021, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn thành phố học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy với sự tham gia của hơn 3,5 vạn cán bộ, đảng viên tại 611 điểm cầu và được truyền hình trực tiếp để nhân dân Thủ đô cùng theo dõi.

Tiếp tục tinh thần đó, căn cứ Chương trình công tác toàn khóa, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tiến hành Hội nghị lần thứ tư để thảo luận, cho ý kiến vào 2 nội dung quan trọng: Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, các cơ quan chủ trì soạn thảo đã xây dựng dự thảo Chương trình hành động qua nhiều vòng thảo luận, xin ý kiến để tổng hợp, hoàn thiện.

Đối với dự thảo Nghị quyết về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ là "công việc then chốt của then chốt, quyết định thành bại của mọi công việc", với vai trò là Đảng bộ lớn nhất cả nước, với vị trí là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; trong những năm qua, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhất là đứng trước tình hình thực tiễn hiện nay với nhiều việc khó, việc mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải xứng tầm.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị lần thứ tư
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị lần thứ tư

Với quyết tâm xây dựng một Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, nhằm giải quyết cho được những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ thời gian qua và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với các nhiệm vụ trong tình hình mới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, dự thảo Nghị quyết có nhiều quan điểm, chủ trương, nội dung mới có tác động trực tiếp tới đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp của Thành phố.

Theo Người đứng đầu Đảng bộ Thủ đô, hai nội dung trình Ban Chấp hành lần này là rất quan trọng, sẽ là căn cứ để toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố thực hiện trong suốt nhiệm kỳ này và những năm tiếp theo.

"Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và các quy định của Bộ Chính trị, Nghị quyết lần thứ XVII Đại hội Đảng bộ Thành phố, 10 Chương trình công tác của Thành ủy, tình hình thực tiễn của Thành phố, của địa phương, đơn vị mình để tham gia ý kiến, đóng góp vào dự thảo, để Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu, hoàn thiện ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện", đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Hoàng Phúc

Nguồn :