Hà Nội đề xuất không cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, với vị trí là Thủ đô của cả nước, Hà Nội cần có các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công do Thành phố giữ 100% vốn điều lệ để phục vụ nhiệm vụ chính trị. Vì thế, trước mắt và lâu dài, Hà Nội đề xuất không thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp này.
Tăng cường kết nối, cung ứng nhân lực cho doanh nghiệp Bình Dương: "Giám đốc" sống ảo, hay nói đạo lý trên mạng xã hội bị bắt vì tội cướp giật tài sản

Chiều 24/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã tham luận tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của DNNN trong phát triển kinh tế - xã hội”.

Các DNNN đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật tình hình các DNNN hoạt động trên địa bàn, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, đến đầu năm 2022, Hà Nội còn 27 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và 29 doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư.

Tổng vốn chủ sở hữu tại 27 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là 22.175 tỷ đồng. Các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công, cung cấp các sản phẩm có tính đặc thù như cấp thoát nước, chiếu sáng đô thị, thủy lợi, công viên, cây xanh, vệ sinh môi trường.

Các doanh nghiệp tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, có vai trò quan trọng đối với việc bảo đảm an sinh xã hội, có đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

“Trong giai đoạn 2016-2020, về cơ bản, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 8.654 tỷ đồng, số phát sinh phải nộp ngân sách là 9.579 tỷ đồng”, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết.

Hà Nội đề xuất không cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công
Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với các DNNN tại điểm cầu Hà Nội.

Công tác sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN, thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp giai đoạn 2016-2021 của Thành phố mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã được Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện theo đề án và chỉ đạo của Trung ương.

Các doanh nghiệp trước khi triển khai được từng bước xử lý tồn tại về công nợ, tài chính, tài sản. Công tác xây dựng phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa được chú trọng, đã xây dựng và xác định rõ các mục tiêu, nguyên tắc làm cơ sở rà soát, thu hồi về thành phố các địa điểm nhà đất sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện còn chưa đạt mục tiêu đề ra do các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn còn nhiều tồn tại, vướng mắc về tài chính, tài sản, đất đai chưa được giải quyết dứt điểm. Cơ chế, chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn mặc dù đã được rà soát, bổ sung nhưng khi áp dụng trên thực tế còn gặp nhiều vướng mắc, bất cập. Tác động của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và một số lĩnh vực về cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công.

Xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc

Về phương hướng và giải pháp tập trung triển khai, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh nêu, sẽ tiếp tục nắm giữ quyền đại diện chủ sở hữu tại các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo tiêu chí phân loại doanh nghiệp do nhà nước đầu tư vốn của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế của Thành phố để xem xét chưa thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đầu tư đối với các doanh nghiệp có hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công hoặc sản phẩm đặc thù, doanh nghiệp có tính đặc thù.

Đối với các doanh nghiệp có khó khăn, vướng mắc, tồn tại kéo dài về tài chính, tài sản, đặc biệt là việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất thì xem xét, đề xuất chưa thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025; chuyển giao quyền đại diện phần vốn nhà nước về các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khác để thực hiện quản lý theo quy định; đồng thời, tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc.

Hà Nội đề xuất không cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công
Hà Nội cần có các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công do Thành phố giữ 100% vốn điều lệ để phục vụ nhiệm vụ chính trị. (Ảnh minh họa)

Thành phố chỉ thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện để triển khai, bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh cũng đề xuất, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Đổi mới phát triển doanh nghiệp thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 theo nội dung Báo cáo số 354/BC-UBND ngày 6/12/2021.

Trong đó, đề nghị thống nhất với đề xuất của Thành phố cho phép chưa thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn đối với 13 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và 6 doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư. Trong giai đoạn 2021-2025, khi các doanh nghiệp đủ điều kiện để triển khai, Thành phố tiếp tục đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung vào danh mục doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2021-2025.

Thành phố kiến nghị Chính phủ chỉ đạo tổng rà soát nguồn lực đất đai của các doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn Thành phố và xây dựng phương án sử dụng hợp lý, đúng pháp luật, tránh lãng phí, đặc biệt là việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; bóc tách làm rõ diện tích đất phục vụ sản xuất, kinh doanh và diện tích đất không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng không hiệu quả; đề xuất cho phép thí điểm cơ chế khoán lợi tức và thưởng khi có lợi tức vượt mức khoán cho DNNN.

Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh Hà Nội là Thủ đô trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; là nơi đặt trụ sở của các cơ quan trung ương của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và là nơi diễn ra các sự kiện lớn về chính trị, ngoại giao của cả nước.

“Với vị trí là Thủ đô của cả nước, Hà Nội cần có các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công do Thành phố giữ 100% vốn điều lệ để phục vụ nhiệm vụ chính trị; vì thế, trước mắt và lâu dài, đề xuất không thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp này”, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh nêu kiến nghị.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên huyện Phú Xuyên có hoàn cảnh khó khăn

Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên huyện Phú Xuyên có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) LĐLĐ huyện Phú Xuyên phối hợp với Công đoàn Trường Mầm non Tri Trung tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Vũ Thị Hồng Mỵ.
Cách làm hay trong cải cách hành chính

Cách làm hay trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) đã triển khai 3 mô hình giúp rút ngắn thời gian, tạo sự thuận lợi cho người dân, qua đó được người dân ghi nhận, đánh giá cao.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Hỗ trợ 77 đoàn viên vay hơn 3 tỷ đồng phát triển kinh tế

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Hỗ trợ 77 đoàn viên vay hơn 3 tỷ đồng phát triển kinh tế

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức, tổ chức giải ngân vay vốn cho 77 đoàn viên thuộc 6 Công đoàn cơ sở với tổng số tiền 3,08 tỷ đồng.
TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, BHXH và An toàn, vệ sinh lao động"

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, BHXH và An toàn, vệ sinh lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (14/6), tại Hội trường Quận ủy Cầu Giấy, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động”.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Truyền thông chính sách về tiền lương và bảo hiểm xã hội

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Truyền thông chính sách về tiền lương và bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Sáng nay (14/6), gần 300 đoàn viên Công đoàn và người lao động (NLĐ) quận Cầu Giấy đã tham gia buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động”. Chương trình do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức.
Thành phố Hồ Chí Minh: Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 tăng 5,5%

Thành phố Hồ Chí Minh: Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 tăng 5,5%

(LĐTĐ) Lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã có bước tăng trưởng trở lại, đặc biệt hoạt động xuất nhập khẩu có những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Điều này cho thấy, nhu cầu thị trường thế giới có dấu hiệu phục hồi.
Hà Nội: Dập tắt nhanh đám cháy trong phòng ngủ lúc rạng sáng ở ngõ Trại Cá

Hà Nội: Dập tắt nhanh đám cháy trong phòng ngủ lúc rạng sáng ở ngõ Trại Cá

(LĐTĐ) Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã nhanh chóng phối hợp cùng người dân, tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng xử lý dập tắt đám cháy, an toàn.

Tin khác

Hà Nội xem xét kế hoạch phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030

Hà Nội xem xét kế hoạch phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030

(LĐTĐ) Chiều 13/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp trực tuyến UBND Thành phố thường kỳ tháng 6/2024 để xem xét một số nội dung trình kỳ họp thứ mười bảy Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và theo Chương trình công tác năm 2024 của UBND Thành phố.
Hà Nội quán triệt một số Nghị quyết, Quy định quan trọng của Trung ương

Hà Nội quán triệt một số Nghị quyết, Quy định quan trọng của Trung ương

(LĐTĐ) Ngày 13/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt một số Nghị quyết, Quy định quan trọng của Trung ương.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và các đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ trước kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội phấn đấu thu hút khách du lịch 27 triệu lượt trong năm 2024

Hà Nội phấn đấu thu hút khách du lịch 27 triệu lượt trong năm 2024

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế với các chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của logistics trong GRDP đạt từ 9% trở lên; kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 20,5 tỷ USD; phấn đấu thu hút khách du lịch 27 triệu lượt trong năm 2024 và 30 triệu lượt trong năm 2025…
Hà Nội: Cụ thể bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở

Hà Nội: Cụ thể bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có quyết định về việc ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn Thành phố. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2024.
Thi đua xây dựng Hà Nội là trung tâm hội tụ, lan tỏa giá trị văn hóa

Thi đua xây dựng Hà Nội là trung tâm hội tụ, lan tỏa giá trị văn hóa

(LĐTĐ) Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TƯ về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và trao giải “Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt”, báo Lao động Thủ đô có tác phẩm “Người thầm lặng vá những con đường” của nhóm tác giả Phạm Thảo - Phạm Thắng đạt giải Ba.
Các phong trào thi đua hình thành khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng Thủ đô

Các phong trào thi đua hình thành khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TƯ, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tạo nên sức mạnh tổng hợp, là nguồn động lực quan trọng để Thành phố đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại.
Hà Nội đã thu được gần 10. 000 tỷ đồng tiền thuế từ thương mại điện tử

Hà Nội đã thu được gần 10. 000 tỷ đồng tiền thuế từ thương mại điện tử

(LĐTĐ) Từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội thu 2.547 tỷ đồng từ 418 sàn thương mại điện tử; 7.362 tỷ đồng từ các hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (doanh nghiệp 6.668 tỷ đồng, hộ kinh doanh 608 tỷ đồng, cá nhân 86 tỷ đồng).
Ngành thoát nước Hà Nội phải sẵn sàng phương án khẩn cấp trong tình huống thời tiết cực đoan

Ngành thoát nước Hà Nội phải sẵn sàng phương án khẩn cấp trong tình huống thời tiết cực đoan

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu rõ, trong mùa mưa năm 2024, Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Thoát nước Hà Nội cần chủ động phương án ứng phó, sẵn sàng các kịch bản, phương án khẩn cấp trong tình huống thời tiết diễn biến cực đoan; bảo đảm phương án thoát nước, phục vụ kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) và Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học.
Đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính

Đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2926/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động tạm thời Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động