Hà Nội đề xuất 16 nhóm chính sách trong xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, chiều 24/2, Thường trực Thành ủy đã giải trình, tiếp thu các ý kiến thảo luận tại 4 tổ và tiến hành phiên bế mạc.
Hội nghị lần thứ 7 BCH Đảng bộ Thành phố: Thảo luận các vấn đề quan trọng phát triển Thủ đô Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị và Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội: Phát triển công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn

Giải trình, tiếp thu những ý kiến góp ý đối với Báo cáo tổng kết thi hành Luật Thủ đô và Báo cáo tổng hợp đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, sau 2 buổi thảo luận, các đại biểu đã có có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, với những quan điểm, định hướng, cơ sở lý luận, thực tiễn rất sâu sắc, chất lượng cho việc hoàn thiện các Báo cáo, đặc biệt là các chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

undefined
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Lương Toàn)

Giải trình về những tồn tại, hạn chế trong thi hành Luật Thủ đô, Chủ tịch Chu Ngọc Anh cho biết, có cả nguyên nhân chủ quan do trách nhiệm tổ chức thi hành Luật của Thành phố còn hạn chế, có những nội dung chưa quyết liệt đề xuất Trung ương, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để thực hiện. Đồng thời, cũng có những nguyên nhân khách quan liên quan đến thể chế, đến trách nhiệm của các cơ quan khác, đến nguồn lực tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND Thành phố dẫn chứng, trong trường hợp di dời trụ sở các cơ quan, đơn vị Trung ương, di dời cơ sở công nghiệp, các cơ sở đại học, bệnh viện gặp nhiều vướng mắc về việc bố trí quỹ đất, nguồn lực tài chính để thực hiện việc di dời, có những trường hợp cơ quan Trung ương đã xây dựng trụ sở mới nhưng xin Trung ương giữ lại trụ sở có, không bàn giao lại cho Thành phố. Một số bệnh viện đã đầu tư xây dựng cơ sở mới nhưng không giảm mà còn tăng quy mô giường bệnh tại cơ sở cũ trong nội thành. Đây là các cơ sở, đơn vị do Trung ương quản lý, vì vậy, việc Thành phố có thể quyết định các biện pháp thực hiện trong vấn đề này rất khó khăn, gặp rất nhiều rào cản.

Hay như trong trường hợp quy định về quy hoạch mở rộng và việc thu hồi diện tích đất mở rộng 2 bên tuyến đường khi thực hiện quy hoạch cũng gặp nhiều khó khăn. Đối với các quy hoạch mở rộng hoặc làm mới các tuyến đường trong nội đô cơ bản đã được quy hoạch, xác định mốc giới thu hồi đất trước khi Luật Thủ đô có hiệu lực, việc điều chỉnh quy hoạch để mở rộng diện tích thu hồi đất gặp nhiều khó khăn.

undefined
Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Lương Toàn)

Mặt khác, nguồn lực tài chính để đền bù, giải phóng mặt bằng đối với diện tích này là rất lớn, vượt ra ngoài khả năng cân đối của Thành phố, trong khi các quy định về hợp tác đối tác công tư trước đây chưa đủ căn cứ để tổ chức thực hiện nên không huy động được các doanh nghiệp tham gia vào các dự án mở rộng đường giao thông nội đô.

Liên quan đến những góp ý về Báo cáo tổng hợp đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, nhìn chung, 16 vấn đề chính sách được nêu là những vấn đề hoàn toàn mới, là sự sửa đổi, bổ sung toàn diện cho Luật Thủ đô. Sau hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan, tổ soạn thảo tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện một cách cơ bản, toàn diện.

Đối với Báo cáo rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được duyệt và định hướng nghiên cứu Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội, Chủ tịch Chu Ngọc Anh cho biết, qua 02 buổi thảo luận 04 tổ, đã có 34 ý kiến với 60 vấn đề góp ý vào nội dung này. Các ý kiến góp ý cơ bản thống nhất với Báo cáo; lý do, sự cần thiết, căn cứ xây dựng Báo cáo, các tồn tại hạn chế, các mục tiêu, quan điểm và định hướng, cùng các nội dung kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Lương Toàn)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã giải trình và tiếp thu ý kiến thảo luận tại tổ về 2 nội dung: Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn 2011 – 2020 và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa XVII.

Theo đó, đối với Đề án tổng kết Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, trong 2 phiên thảo luận của 04 tổ, tất cả các ý kiến đều đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy đã chuẩn bị nghiêm túc, công phu, kỹ lưỡng đối với Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 06/01/2012 của Bộ Chính trị. Việc xây dựng các văn bản đã đảm bảo khoa học, chất lượng, lấy ý kiến qua nhiều vòng, nhiều bước, với sự tham gia của các bộ, ban, ngành Trung ương, các ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ; các chuyên gia, nhà khoa học.

Đa số các ý kiến nhất trí với các dự thảo văn bản trong Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 06/01/2012 của Bộ Chính trị, gồm: Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 06/01/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn 2011-2020 và các phụ lục kèm theo; Dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 06/01/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn 2011-2020…

Đa số các ý kiến đều đánh giá các Báo cáo đã đánh giá nghiêm túc, nhìn thẳng sự thật, đánh giá khách quan những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Đồng thời góp ý bổ sung, nhấn mạnh và đề nghị làm rõ một số nội dung. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến phát biểu tại 04 tổ thảo luận, Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý.

undefined
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội biểu quyết, thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy. (Ảnh: Lương Toàn)

Đối với dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa XVII, đã có 27 đại biểu tham gia phát biểu ý kiến, trong đó có 4 đại biểu gửi ý kiến góp ý trực tiếp vào văn bản. Các ý kiến cơ bản thống nhất việc sửa đổi quy chế làm việc của Thành ủy; việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong dự thảo Quy chế mới theo hướng đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho Thường trực Thành ủy, Đảng đoàn HĐND Thành phố, Ban cán sự đảng UBND Thành phố.

Việc phân công các cơ quan được giao chủ trì theo từng lĩnh vực thực hiện việc sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và đóng góp ý kiến đối với các chương trình, kế hoạch, đề án, báo cáo… của các bộ, ban, ngành Trung ương, các ý kiến cũng cũng cho rằng, việc Thành ủy tham gia ý kiến là phù hợp với các chỉ đạo mới của Trung ương, bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay để giảm bớt thời gian, rút ngắn quy trình xin ý kiến…

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Bắc Từ Liêm: Tổ chức thành công môn thi đấu Pencak Silat với nhiều dấu ấn

Quận Bắc Từ Liêm: Tổ chức thành công môn thi đấu Pencak Silat với nhiều dấu ấn

(LĐTĐ) Những ngày qua, quận Bắc Từ Liêm đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện để môn thi đấu Pencak Silat diễn ra an toàn, thuận lợi, thu hút được đông ...
Hiện thực hoá mục tiêu 100% rác thải sinh hoạt được phân loại tại quận Hoàn Kiếm

Hiện thực hoá mục tiêu 100% rác thải sinh hoạt được phân loại tại quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Thông qua việc góp phần thực hiện mục tiêu 100% rác thải sinh hoạt được phân loại đã đề ra trong kế hoạch chiến lược của quận Hoàn Kiếm, “Mô ...
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 23/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. ...
Quy trình giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Quy trình giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

(LĐTĐ) Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội) mới đây đã có hướng dẫn người lao động ...
Chương trình “Sinh con, sinh cha” đến với hàng trăm gia đình tại Bình Định

Chương trình “Sinh con, sinh cha” đến với hàng trăm gia đình tại Bình Định

(LĐTĐ) Ngày 23/5, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân ...
TRỰC TIẾP: Lễ bế mạc SEA Games 31

TRỰC TIẾP: Lễ bế mạc SEA Games 31

(LĐTĐ) Vào 20h tối nay (23/5), tại Cung Điền kinh Hà Nội, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã chính thức khép lại với ...
Đại biểu Quốc hội băn khoăn liệu có những “vụ Việt Á” trong lựa chọn sách giáo khoa?

Đại biểu Quốc hội băn khoăn liệu có những “vụ Việt Á” trong lựa chọn sách giáo khoa?

(LĐTĐ) Có câu hỏi đặt ra là liệu có những vụ Việt Á trong lựa chọn sách giáo khoa hay không? Những vấn đề này nên được thảo luận rộng rãi ...

Tin khác

Quận Bắc Từ Liêm: Tổ chức thành công môn thi đấu Pencak Silat với nhiều dấu ấn

Quận Bắc Từ Liêm: Tổ chức thành công môn thi đấu Pencak Silat với nhiều dấu ấn

(LĐTĐ) Những ngày qua, quận Bắc Từ Liêm đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện để môn thi đấu Pencak Silat diễn ra an toàn, thuận lợi, thu hút được đông đảo khán giả đến cổ vũ. Qua đó, góp phần vào thành công chung của SEA Games 31 và tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách trong, ngoài nước.
Hiện thực hoá mục tiêu 100% rác thải sinh hoạt được phân loại tại quận Hoàn Kiếm

Hiện thực hoá mục tiêu 100% rác thải sinh hoạt được phân loại tại quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Thông qua việc góp phần thực hiện mục tiêu 100% rác thải sinh hoạt được phân loại đã đề ra trong kế hoạch chiến lược của quận Hoàn Kiếm, “Mô hình kinh tế tuần hoàn rác thải dựa vào cộng đồng” tại quận Hoàn Kiếm là bước tiến quan trọng trong quyết tâm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, quản lý rác thải, tập trung vào rác thải nhựa có giá trị thấp tại Việt Nam.
Hà Nội đẩy mạnh thanh tra, xử lý nghiêm vi phạm đấu giá tài sản

Hà Nội đẩy mạnh thanh tra, xử lý nghiêm vi phạm đấu giá tài sản

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc đưa quyền sử dụng đất ra đấu giá; xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm, tiếp tay, bao che đối với vi phạm về thẩm định giá, đấu giá.
Người dân Hà Nội đổ ra đường mừng U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31

Người dân Hà Nội đổ ra đường mừng U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31

(LĐTĐ) Ngay sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, hàng ngàn cổ động viên Hà Nội đã đổ ra đường "đi bão" để ăn mừng chiến thắng của những chiến binh "sao vàng".
Góp sức cho kỳ SEA Games 31 thành công

Góp sức cho kỳ SEA Games 31 thành công

(LĐTĐ) SEA Games 31 là sự kiện thể thao lớn, là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước và Thủ đô. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn thể thao cũng như quan khách, khán giả tham dự sự kiện, hiện các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội như Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông… đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, ghi lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.
Đảm bảo đảm tuyệt đối an ninh trước, trong và sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

Đảm bảo đảm tuyệt đối an ninh trước, trong và sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đêm chung kết bóng đá nam giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại SEA Games 31, chiều 22/5, Công an Thành phố đã triển khai 100% cán bộ, chiến sĩ phân luồng tuyến để hạn chế ùn tắc, tổ chức chống đua xe, lạng lách đánh võng, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn trước, trong và sau trận đấu trên các tuyến đường.
“Hanoi City Tour” đem lại trải nghiệm thú vị cho phóng viên quốc tế SEA Games 31

“Hanoi City Tour” đem lại trải nghiệm thú vị cho phóng viên quốc tế SEA Games 31

(LĐTĐ) Những ngày qua, dịch vụ xe buýt du lịch hai tầng “Hanoi City Tour” đã thu hút đông đảo sự chú ý của các đại biểu, vận động viên, huấn luyện viên, đặc biệt là phóng viên các nước tham dự SEA Games 31.
Đặc sắc đồ thủ công mỹ nghệ tại Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội 2022

Đặc sắc đồ thủ công mỹ nghệ tại Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội 2022

(LĐTĐ) Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội năm 2022 do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) chủ trì tổ chức, nhân sự kiện Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31. Qua đó, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội - điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn nói chung và các giá trị ẩm thực, làng nghề đặc sắc nói riêng.
Mê Linh: Lắp màn hình LED cỡ lớn phục vụ nhân dân xem trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

Mê Linh: Lắp màn hình LED cỡ lớn phục vụ nhân dân xem trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

(LĐTĐ) Nhằm đáp ứng nhu cầu xem và cổ vũ trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 31 của đông đảo người hâm mộ trên địa bàn huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh sẽ dựng màn hình LED cỡ lớn tại Quảng trường Trung tâm hành chính huyện để nhân dân xem tường thuật trực tiếp và cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam gặp đội tuyển U23 Thái Lan vào lúc 19h00 ngày mai 22/5/2022.
Khảo sát tình hình thi hành Luật Thủ đô tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Phú Thọ

Khảo sát tình hình thi hành Luật Thủ đô tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Phú Thọ

(LĐTĐ) Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cùng Đoàn công tác vừa làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang - các địa phương nằm trong Vùng Thủ đô để khảo sát tình hình thi hành Luật Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động