M
31/01/2021 14:23

Hà Nội cho học sinh nghỉ từ 1/2, học online để phòng dịch Covid - 19

(LĐTĐ) Ngày 31/1, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành văn bản số 336 UBND - KGVX về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Theo đó, học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ từ ngày 31/1 đến hết thời gian nghỉ Tết theo quy định.

Hà Hà Nội: Các siêu thị đồng loạt "kích hoạt" biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 Chống dịch Covid - 19 bằng cả tấm lòng Các khu chung cư ở Hà Nội đẩy mạnh phòng dịch Covid - 19

Học sinh Hà Nội nghỉ học từ 1/2 để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 31/1, Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được tờ trình liên ngành số 355/TTrLN: GĐT - YT của Liên Sở: Giáo dục và Đào tạo - Y tế và Tờ trình số 574/TTr - SLĐTBXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Hà Nội cho học sinh nghỉ từ 1/2, học online để phòng dịch Covid - 19
Học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ học từ 1/2 để phòng, chống dịch Covid - 19. (Ảnh minh họa: P.T)

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố đồng ý đề xuất của Liên Sở: Giáo dục và Đào tạo - Y tế và Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho học sinh nghỉ học từ ngày 31/1/2021 đến hết thời gian nghỉ Tết âm lịch theo quy định.

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan chỉ đạo các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục có kế hoạch đảm bảo chương trình học tập chủ động phối hợp với gia đình học sinh để có phương án quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Cùng đó, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thông báo đến các đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố. Giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các trường, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Trung ương và Thành phố.

Đảm bảo chất lượng dạy và học qua Internet khi học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid – 19

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn số 356/SGDĐT- GDPT gửi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Hiệu trưởng các trường chuyên biệt trực thuộc; Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội hướng dẫn tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Theo đó, để duy trì nền nếp, đảm bảo chất lượng dạy và học trong thời gian các trường cho học sinh tạm nghỉ học ở trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục duy trì, tổ chức có chất lượng các hoạt động dạy và học trong nhà trường bằng hình thức học qua Internet; đảm bảo việc dạy học theo đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Trong giai đoạn tổ chức dạy học qua Internet, Hiệu trưởng nhà trường quản lý chặt chẽ thời gian, kế hoạch dạy học của từng giáo viên; chỉ đạo, tổ chức, phân công giáo viên chuẩn bị bài giảng và tổ chức giảng dạy qua Internet cho học sinh bình thường theo thời khóa biểu chung của nhà trường. Lãnh đạo các trường cần tăng cường kiểm tra về thời gian, nội dung, chất lượng dạy học qua Internet của từng giáo viên trong trường.

Về kế hoạch dạy học, các trường cần tiến hành rà soát, điều chỉnh, xây dựng nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành trước đó sao cho phù hợp với việc dạy và học trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Trong đó, cần đảm bảo việc quản lý thời gian, nội dung dạy học chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định.

Từng nhà trường chủ động lựa chọn công cụ dạy học qua Internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của trường mình. Đặc biệt chú ý đến các điều kiện bảo đảm tổ chức dạy học qua Internet có chất lượng. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tham khảo, sử dụng nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.

Để việc dạy học qua Internet có hiệu quả tốt nhất, các nhà trường cần phân công giáo viên giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện các buổi học qua Internet; phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý việc học của học sinh thông qua internet; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh.

Khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua Internet. Từ đó hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung, kiến thức đã học qua Internet nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

Lương Hằng

Nguồn :